Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı

Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı

alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
TAKİP ET
Kitapyurdu.com
75TL ve üzeri tüm siparişlerde Kargo Bedava!
koseli-arti
coklupaylas
ucnokta_yatay-1
Reklam

Hakkında

580 sayfa ·
saat
Tahmini okuma süresi: 16 sa. 26 dk.
Adı
Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı
Basım
Türkçe · Türkiye · Türk Tarihi Kurumu Yayınları · 18 Ağustos 2018 · Karton kapak · 9789751635068
Birinci Bölüm TOPLUM A. UNSURLARI 1. Fert/Birey 2. Âile ve Ev B. İSKÂN YERLERİ 1. Şehir/Kasaba-Mahalle 2. Köy 3. İskân Yerlerinin Kuruluş ve Şenlendirilmesinde Zaviyelerin Rolü C. TOPLU İSKÂNLAR (SÜRGÜNLER) 1. Sürgünün Mânâsı ve Sebepleri 2. Toplu İskânın Prensipleri 3. Sürgünlerden Örnekler D. KONAR-GÖÇERLER İkinci Bölüm SOSYAL HAYAT VE SOSYAL KURULUŞLAR I. SOSYAL SINIFLAR A. ASKERÎLER 1. Seyfiye 2. İlmiye 3. Kalemiye B. REAYA II. SOSYAL KURULUŞLAR A. ESNAF TEŞKİLÂTI 1. Esnafın Mânâsı 2. Ortaçağ Avrupası Esnaf Teşkilâtı 3. Fütüvvet Teşkîlâtı B. VAKIFLAR 1. Vakfın Tarifi ve Çeşitleri 2. Kuruluş Şekillerine Göre Vakıflar 3. Vakıf Gelirlerinin Kullanılış Şekilleri 4. Vakfın Çalışma Şekli 5. Vakfiye Üçüncü Bölüm SOSYAL OLAYLAR I. ASKER AYAKLANMALARI A. YAYA VE MÜSELLEMLERİN İTAATSİZLİKLERİ B. KAPIKULU AYAKLANMALARI 1. Sikke Tağşişi Dolayısıyla Ayaklanmalar 2. Sefer Bahşişi Dolayısıyla Ayaklanmalar 3. Cülûs Bahşişi Dolayısıyla Ayaklanmalar 4. Ulûfelerin Eksik Ödenmesi Dolayısıyla Ayaklanmalar 5. Padişahların Hal' ve Katilleriyle Sonuçlanan Hareketler II. HALK HAREKETLERİ 1. Esnaf Hareketi 2. Levend Hareketleri 3. Eşkıyalık ve Korsanlık 4. Suhte Hareketleri 5. Celâlî İsyanları 6. Âyân Hareketleri 7. Vazifelilerin Suiistimalleri D. OLAYLARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER 1. Vazifelilerin Uyarılması 2. Takviye Kuvvetler Gönderilmesi 3. Âsîlere Pâye Verilmesi Dördüncü Bölüm ÂDETLER VE MERASİMLER A. KUTLAMALAR 1. Devlet Katındaki Kutlamalar B. EVLİLİK 1. Padişah Evlilikleri 2. Sultan Evlilikleri 3. Ekâbir Evlilikleri C. SÜNNET DÜĞÜNLERİ 1. Şehzâde Sünnetleri 2. Ekâbir Sünnetleri Beşinci Bölüm SOSYAL MEKÂNLAR I. KAHVE VE KAHVEHANELER A. KAHVE B. KAHVEHANELER II. HAMAM 1. İlk Hamamlar 2. Türk Hamamları Altıncı Bölüm GİYİM A. KUMAŞLAR 1. İpekliler 2. Yünlüler 3. Pamuklular 4. İpek-Pamuk Karışımları B. KIYAFETLER 1. Osmanlı Öncesi Türk Kıyafetleri 2. Osmanlı Kıyafetleri Yedinci Bölüm HAYAT TARZI I. İÇ MEKÂNLAR MEFRUŞAT 1. Klâsik Devir 2. Tanzimat Devri II. SOFRA ÂDÂBI VE MUTFAK DÜZENİ A. SOFRA ÂDÂBI B. MUTFAK 1. Saray Mutfakları 2. Mutfak Eşya ve Malzemeleri Sekizinci Bölüm TEMİZLİK VE SAĞLIK I. ÖNCE TEMİZLİK SU VE SABUN 1. Su 2. Sabun II. SAĞLIK TABABET VE HASTAHANELER A. HİJYEN VE TABABET 1. Hijyen 2. Tababet B. HASTALIKLAR VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 1. Salgın Hastalıklar 2. Tahaffuzhane/Karantina Dokuzuncu Bölüm MERKEZ MALİYE TEŞKİLÂTI I. DEFTERDARLIK MÜESSESESİ 1. Osmanlılardan Önce 2. Osmanlı Devletinde A. DEFTERDARLARIN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ B. MALİYE KALEMLERİ 1. Hazineye Bağlı Kalemler 2. Defterdarlara Bağlı Kalemler Onuncu Bölüm HAZİNELER VE BÜTÇELER A. HAZİNELER 1. Tek Hazineli Dönem 2. Çok Hazineli Dönem 3. Tek Hazineli Döneme Geçiş B. BÜTÇELER 1. Osmanlı Bütçelerinin Özellikleri 2. Bazı Kaynak Eserlerde Yer Alan Bütçeler Onbirinci Bölüm GELİR KAYNAKLARI VE BORÇLAR I. GELİRLER 1. Timar Sistemi 2. Mukataa Sistemi 3. Mâlikâne Sistemi II. VERGİLER A. ŞER'Î VERGİLER 1. Öşür 2. Haraç 3. Cizye B. RAİYYET RÜSÛMU (SİPAHİYE ÖDENEN VERGİLER) 1. Müslüman Reâyadan Alınanlar 2. Gayr-i Müslim Reâyâdan Alınanlar 3. Diğer Resimler C. AVÂRIZ VERGİLERİ 1. Avârız Vergilerinin Dağılım Şekli ve Çeşitleri 2. Toplanma Şekline Göre Avârız Vergileri D. TANZİMAT SONRASI ÖRFÎ VERGİLER 1. An Cemâatin Vergi 2. Emlâk, Arazî ve Temettü Vergilerinin Ayrılması E. İSTİKRAZLAR 1. İç İstikrazlar 2. Dış İsrikrazlar Onikinci Bölüm MADENLER, PARA VE FİAT POLİTİKALARI A. MADENLER 1. Kıymetli Madenler 2. Diğer Madenler B. OSMANLI PARA POLİTİKASI 1. Lidyalılardan Osmanlılara Sikke 2. Osmanlı Sikkeleri 3. Kâğıt Para 4. Sikke Tecdîd ve Tashihleri 5. Osmanlı Darphaneleri 6. Bankalar C. FİATLARIN TESBİT VE KONTROLU 1. Narh Müessesesi 2. İhtisab Müessesesi Onüçüncü Bölüm TİCARET A. İÇ TİCARET 1. Ticaret Şekilleri 2. İç Ticarette İstanbul'un Yeri 3. Diğer Büyük Şehirlerdeki Ticaret 4. İç Ticarette Söz Sahibi Olan Tüccar 5. Bazı Yasak ve Tahditler B. DIŞ TİCARET 1. Ticaret İmtiyazları 2. Bazı Yasak ve Tahditler 3. Dış Ticarette Söz Sahibi Olan Tüccar C. GÜMRÜKLER 1. Dahilî Gümrükler 2. Haricî Gümrükler Ondördüncü Bölüm ULAŞTIRMA VE POSTA HİZMETLERİ A. ULAŞIM 1. Kara Ulaşımı 2. Deniz Ulaşımı B. HABERLEŞME 1. Posta Teşkilâtı 2. Telgraf Şebekesi Onbeşinci Bölüm SANAYİ I. AĞIR SANAYİ A. TERSANE 1. İlk Tersaneler 2. Fetihten Sonra 3. Gemi Cinsleri 4. Tersanede Çalışan San'atkâr Grupları 5. Gemi Yapımında Kullanılan Malzeme 6. Tersanede Islahat B. TOPHANE-İ ÂMİRE 1. Tarihçe 2. Top Yapımı 3. Tophane-i Âmire'de Dökülen Top Cinsleri C. BARUTHANE-İ ÂMİRE 1. Tarihçe 2. İmalât II. KÜÇÜK SANAYİ 1. Dokumacılık 2. Boyacılık 3. Debbağlık 4. Saraçlık 5. Simkeşlik 6. Gıda Maddeleri/Değirmenler III. XIX. YÜZYILDA SANAYİ' İ KALKINDIRMA GAYRETLERİ 1. Fabrikalar Kurulması 2. Özel Teşebbüsün Özendirilmesi: Sergiler 3. Islah-ı Sanayi Komisyonu 4. Şirketler Kurulması 5. Sanayi Mektepleri Açılması Sözlük Bibliyografya İndeks
Fiyatlar

Okurlar

kadin
Kadın
% 31.6
erkek
Erkek
% 68.4
0-12 Yaş
13-17 Yaş
18-24 Yaş
25-34 Yaş
35-44 Yaş
45-54 Yaş
55-64 Yaş
65+ Yaş
9.7
10 üzerinden
8 Puan · 3 İnceleme
Reklam
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.