Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga (Sosyal Devlet'in ve Yeni Liberalizm'in Öyküsü)

·
Okunma
·
Beğeni
·
77
Gösterim
Adı:
Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga
Alt başlık:
Sosyal Devlet'in ve Yeni Liberalizm'in Öyküsü
Baskı tarihi:
Şubat 2014
Sayfa sayısı:
250
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755337623
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İmge Kitabevi
Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga iki yüz yıldır küresel ölçekte alttan alta süren paradigmalar arası derin bir savaşın öyküsüdür. 1789 Fransız Devrimi ile başlayan ve beşinci evresi 1980' lerde devreye giren bu siyasi ve ekonomik devrimlerin yapısını çözümlemeden, geçmişe ve bugüne dair bir yargıya varılamaz ve yakın gelecekte olacaklar önceden kestirilemez. Kitapta şu soruların yanıtını bulacak ve günümüzde tartışmalı olan pek çok konuyu farklı düşünmeye başlayacaksınız:
Kapitalizm nasıl doğdu, nasıl vahşileşti?
Sosyalizm ve Sosyal Devlet neden ve nasıl doğdu? Bu iki kavram ilişkili mi?
Osmanlı Devleti' nin çöküşü Cumhuriyeti nasıl hazırladı?
Türkiye Cumhuriyeti yanlış temeller üzerine mi kuruldu? Atatürk' ün devrimleri ve siyasi tercihleri yanlış mıydı?
Demokrat Parti, zamanının egemen paradigmalarını ne derece doğru çözümledi?
AKP' nin siyasi ve ekonomik politikaları gerçekte neyi temsil ediyor?
CHP ve Sosyal Demokrasi için yakın gelecek ne vadediyor?
2008'de başlayan küresel ekonomik bunalım geçici mi, yoksa köklü bir dönüşümün işareti mi?
Ulus devlet öldü mü?
Dünyada ve Türkiye' de nasıl bir siyasi-ekonomik paradigma şekilleniyor?
Dünyada ve Türkiye' de yakın geleceğin kazananları ve kaybedenleri kimler olacak?
250 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10
Fransız Devriminden bu yana yaklaşık her elli yılda bir değişen dünya düzenini/paradigmaları, yükselme ve düşme süreçleri çerçevesinde örnekleriyle açıklamaktadır yazar. Hem dünyada hem de Türkiyede yaklaşık son iki yüz elli yılda baş veren değişimler Kondtratieff dalgaları üzerinden incelenmiştir.
Beşinici paradigmayı idrak etdiyimiz şu günler cari paradigmanın düşme dönemidir. Dünyada ve Türkiye'de şahit olduğumuz bir çok olayın arka yüzünü anlamaya yardımcı olacak değerli bir çalışmadır.
ömer faruk
ömer faruk Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga'yı inceledi.
254 syf.
Profesör Şimşek'in bu kitabı, değişimi küresel ve bölgesel olarak başarılı bir şekilde analiz eden bir eser. Yazıldığı Mart 2014'e kadar olan dönemleri hem küresel paradigmalar ışığında aydınlatmış hem de Türkiye'nin geçirdiği evreleri kıyaslamış.

Şimşek kitabında “Kondratieff Dalgaları” ile tasnif edilen paradigma benzeri dönemleri tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel geçmişi ve karakterleri hakkında detaylı çözümlemelerle anlatıyor. Dönemlerin birbirini takibinde meydana gelen değişimlerin nasıl şekillendiğini küresel ve yerel bağlamda tasnif ediyor. Özellikle yazıldığı döneme kadar bu dalgaların karakteristiğine uygun bir kurgu oluşturuyor.

Kitaptaki kronolojik kurgu, değişimi daha doğru okuyabilmemizi sağlamıştır. Bu okuma Kondratieff Dalgaları (K-Dalgaları) üzerinden tasnif edilmişti. K-Dalgaları, Rus Marksist ekonomist Nikola Kondratieff tarafından ortaya atılmış. Kendi zamanına kadar biriken İngiliz, Fransız ve Alman devletlerinin ekonomi kayıtlarını kendi tasnifiyle yorumlamış ve yaklaşık 50 yıllık döngüler halinde bir yükseliş ve çöküş dalgaları olarak ortaya koymuştur. Kapitalist ölçülerin göstergesine göre meydana gelen bu dalgaların dönemsel olarak farklı sosyoekonomik paradigmaların hâkim olduğu dönemlere karşılık gelecektir. Nikola Kondrtieff, kendi dönemine kadar üç dalga tespit etmiş ve Şimşek, günümüzde dördüncü dalganın ardından beşinci dalganın yaşandığı ve hatta son dalganın iniş grafiğinde olduğumuzu ifade etmektedir. Bu beş dalganın dördü kronolojik olarak 1789-1848; 1848-1893; 1893-1939; 1939-1985 tarihleri aralığındadır. Son dalga 1985’te başladığı 2030’larda hakimiyetini yitireceği ve yerini yeni bir dalganın hakimiyetine bırakacağı şeklinde öngörülmektedir.

Kitabın son bölümünde Türkiye’de son Kondratieff dalgasının karşılığını 2014’e kadar başarılı bir analiz ettiğini görsek de 2020 yılı içinde okuduğumuzu düşündüğümüzde profesörün bazı analizleri açısından başarılı olduğunu, bazı analizleri açısından eksik kaldığını düşünebiliriz. Sosyal bilimlerde geleceğe dair kurgunun fizik ve matematikte olduğu ölçüde kati tespit edilemediği, pek çok etkenin yazıyı şekillendirmesi ve vakaların sonradan ortaya çıkan aktörler ve olaylar ile ihtimal hesaplarını akamete uğratacak ölçüde değiştirmesi dolayısıyla bu durum ortaya çıkarır. Ancak o günün penceresinden küresel ve bölgesel okumayı ufuk açıcı şekilde ortaya koyduğunu görmekteyiz. Nitekim değişimin yönünü öngörmek, onu gözlemekten daha zorlu hesaplamalar gerektirir. Fakat tarihin tekerrürüne vurgu yaparak mevcut dalganın 2030’larda bitebileceği öngörüsü, 2008’de meydana gelen küresel ekonomik krizin (Kitapta Türkiye’yi neden teğet geçtiği güzel izah ediliyor) mevcut paradigmanın tepe noktasında iniş grafiğine döndüğü tespitine dayanıyor.
İşsizlik yoluyla kapıda bekleyen yedek bir çalışan ordusunun olmaması durumunda bu mekanizma (Yeni Liberalizm) işlemez, çünkü çalışan bireylerin şirkete veya işverene karşı pazarlık gücü artar. Bu durumda belirli düzeydeki bir işsizlik, sistemin işlemesi için zaten gereklidir.
Her bir "dalga" veya "döngü" farklı bir yenilik ve buluş seti ile birlikte gelmiştir:
1789-1848: buharlı makine ve makinazisyon
1848-1893: demiyolu, demir, çelik
1893-1939: elektrik, kimyasallar, otomobil ve iletişim
1939-1985: plastik, sentetik kumaş, radyo, televizyon, uçak, radar, elektronik
Bourdieuya göre, doğası gereği Yeni Liberalizm her türlü kurulu "kolektif-örgütlü yapıyı" tahrip etmek zorundadır, çünkü bu kurulu kolektif yapılar özgür hareket etmesi gereken sermaye, işletme, mal ve hizmetler gibi unsurların serbest dolaşımına engel teşkil eder.
Çocuklar ve gençler arasında tüketim alışkanlıklarının yayılabilmesi için ailenin bile belirli ölçüde süreç dışında bıraklıması gerekir.
Paradigmaların içine doğarız ve sorgulamadan kabul ederiz. Bu nedenle, paradigmalar içine doğarak sorgulamadan benimsediğimiz bir gerçeklik penceresidir.
BU gün de Yeni Liberal Piyasa Ekonomisi kendisine güç veren rekabet, birey, kar, verimlilik gibi ana unsurların kontrol dışına çıkması nedeniyle bir kriz halindedir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga
Alt başlık:
Sosyal Devlet'in ve Yeni Liberalizm'in Öyküsü
Baskı tarihi:
Şubat 2014
Sayfa sayısı:
250
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755337623
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İmge Kitabevi
Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga iki yüz yıldır küresel ölçekte alttan alta süren paradigmalar arası derin bir savaşın öyküsüdür. 1789 Fransız Devrimi ile başlayan ve beşinci evresi 1980' lerde devreye giren bu siyasi ve ekonomik devrimlerin yapısını çözümlemeden, geçmişe ve bugüne dair bir yargıya varılamaz ve yakın gelecekte olacaklar önceden kestirilemez. Kitapta şu soruların yanıtını bulacak ve günümüzde tartışmalı olan pek çok konuyu farklı düşünmeye başlayacaksınız:
Kapitalizm nasıl doğdu, nasıl vahşileşti?
Sosyalizm ve Sosyal Devlet neden ve nasıl doğdu? Bu iki kavram ilişkili mi?
Osmanlı Devleti' nin çöküşü Cumhuriyeti nasıl hazırladı?
Türkiye Cumhuriyeti yanlış temeller üzerine mi kuruldu? Atatürk' ün devrimleri ve siyasi tercihleri yanlış mıydı?
Demokrat Parti, zamanının egemen paradigmalarını ne derece doğru çözümledi?
AKP' nin siyasi ve ekonomik politikaları gerçekte neyi temsil ediyor?
CHP ve Sosyal Demokrasi için yakın gelecek ne vadediyor?
2008'de başlayan küresel ekonomik bunalım geçici mi, yoksa köklü bir dönüşümün işareti mi?
Ulus devlet öldü mü?
Dünyada ve Türkiye' de nasıl bir siyasi-ekonomik paradigma şekilleniyor?
Dünyada ve Türkiye' de yakın geleceğin kazananları ve kaybedenleri kimler olacak?

Kitabı okuyanlar 8 okur

  • Ömer ÖZ
  • daral_1988
  • İlkay Şal
  • ömer faruk
  • Tkonakli
  • Bəxtiyar Əliyev
  • Abdurrahim Elri
  • Suat Soydemir

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (1)
9
%0
8
%66.7 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0