Peygamber Efendimizin Hitabeti

·
Okunma
·
Beğeni
·
48
Gösterim
Adı:
Peygamber Efendimizin Hitabeti
Baskı tarihi:
1 Kasım 2018
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753590032
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Marifet Yayınları
"Yemin olsun, Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir nümune-örnek vardır." (Ahzab,33/21)
"De ki, ben sözünü zinnetleme çabasına düşenlerden değilim." (Sad,38/86)
"Rabbinin yoluna hikmetle, mev'ıza-ı hasene (güzel öğüt) ile davet et. Onlarla en güzel olan mücadele yolunu tut." (Nahl, 16/125)
"Resulullah (s.a.) sözlerini tane tane söylerdi. Öyle ki kelimelerini saymak isteyen bir kimse, sayabilirdi." (el-Buhari; el-Menakıb,23,c.IV/168)
"Resulullah (s.a.)in namazı da, hutbesi de itidal üzere idi."(Ebu Davud, el-Cum'a:23/1101,c.I/396)
"Cevamiu'l-kelim (az, öz söz söyleme kabiliyeti) ile gönderildim." (el-Buhari, el-Cihad: 122,c.IV/12)
"İnsanlara bildikleri ölçüler içinde söz söyleyiniz. (Akıllarının kavrayamayacağı sözleri söylemek suretiyle) Allah'ın ve Resulu'nün tekzib (ve inkar) edilmesini ister misiniz?" (el-Buhari, ez-Zekat:41,c.II/125)
"Bir kavme akıllarının kavrayamadığı bir söz söylersen, o söz, onlardan bir kısmı için mutlaka fitne olur." (Müslim, Mukaddime:3,c.I/41)
"Yazıklar olsun, insanları eğlendirmek-güldürmek için konuşan ve yalan söyleyen kişiye, yazıklar olsun. Yazıklar olsun!" (Ebu Davud, el-edeb, 88/4990, c.IV/407)
"Allahım, fayda vermeyen ilimden, korkunla ürpermeyen kalbden, doymak bilmeyen nefisden, kabul edilmeğe layık olmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, ez-Zikir 18/73, c.IV/578)
"Allahım, bana öğrettiğinle faydalanmayı nasib et, bana fayda verecek bilgiyi öğret ve ilmimi artır." (et-Tirmizi, ed-Da'avat, 128, c.V/578)
304 syf.
·10/10
Harikulade bir kitap, içinde hem islam tarihi , hemde adından anlaşılacağı üzere hitabetin en güzel incelikleri bulunuyor , kütüphanenizde kesinlikle bulunması gereken bir kitap , ben okudum , kütüphaneme eklemeyi kesinlikle düşündüğüm bir kitap.
304 syf.
Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı'nın Doktora tezi olan kitap, edebiyatseverlerin ilgisini hak ediyor.

"Yemin olsun, Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir nümune-örnek vardır." (Ahzab,33/21)
"De ki, ben sözünü zinnetleme çabasına düşenlerden değilim." (Sad,38/86)
"Rabbinin yoluna hikmetle, mev'ıza-ı hasene (güzel öğüt) ile davet et. Onlarla en güzel olan mücadele yolunu tut." (Nahl, 16/125)
"Resulullah (s.a.) sözlerini tane tane söylerdi. Öyle ki kelimelerini saymak isteyen bir kimse, sayabilirdi." (el-Buhari; el-Menakıb,23,c.IV/168)
"Resulullah (s.a.)in namazı da, hutbesi de itidal üzere idi."(Ebu Davud, el-Cum'a:23/1101,c.I/396)
"Cevamiu'l-kelim (az, öz söz söyleme kabiliyeti) ile gönderildim." (el-Buhari, el-Cihad: 122,c.IV/12)
"İnsanlara bildikleri ölçüler içinde söz söyleyiniz. (Akıllarının kavrayamayacağı sözleri söylemek suretiyle) Allah'ın ve Resulu'nün tekzib (ve inkar) edilmesini ister misiniz?" (el-Buhari, ez-Zekat:41,c.II/125)
"Bir kavme akıllarının kavrayamadığı bir söz söylersen, o söz, onlardan bir kısmı için mutlaka fitne olur." (Müslim, Mukaddime:3,c.I/41)
"Yazıklar olsun, insanları eğlendirmek-güldürmek için konuşan ve yalan söyleyen kişiye, yazıklar olsun. Yazıklar olsun!" (Ebu Davud, el-edeb, 88/4990, c.IV/407)
"Allahım, fayda vermeyen ilimden, korkunla ürpermeyen kalbden, doymak bilmeyen nefisden, kabul edilmeğe layık olmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, ez-Zikir 18/73, c.IV/578)
"Allahım, bana öğrettiğinle faydalanmayı nasib et, bana fayda verecek bilgiyi öğret ve ilmimi artır." (et-Tirmizi, ed-Da'avat, 128, c.V/578)
Nebi (s.a.v) bir zamanla tahdidli olmaksızın daima sualleri açık kalmıştır. Mescidde, evinde, yolda, minberde ve konuşma ânında , seferde, muharebede, gece vakti, hasta iken, tek başına, veya kalabalık bir topluluğun içindeyken sorulan sualler hiçbirini, "şimdi vakti değil" diyerek geri çevirmemistir. Çünkü soru soran öğrenmeye hazır durumdadır. Resulullah (s.a.v)'da onun bu hazırlığından gereği gibi istifade etmesini bilmiş, tatmin edici cevaplar vermiştir. Şayet Resulullah (s.a.v) sorulan sual karşısında vahiy ve ilham yoluyla hazırlıklı değilse gelecek vahiy bekleme yolunu tercih etmiş veya bu suallerin cevabının Kur'an'da yer tutması ilahi takdir geri ise cevap o yoldan gelmiştir.
Ahmet Lütfi Kazancı
Sayfa 126 - Ensar yayınları 5.Baskı
İnsanların pek çoğu söylenen sözü, söyleyenin şahsı ile değerlendirir. Bu, söz söyleyen şahsa olan güveni ve itimadın varlığı ve yokluğuna göre değişir. Cemaat, şahsiyetine güvenmediği hatipten bir şey beklemez, onu ciddiyetle dinlemez.
Ahmet Lütfi Kazancı
Sayfa 136 - Ensar yayınevi 5.Baskı
Hatibin sorulacak sualleri gönül hoşluğu ile kabul etmesi dinleyici memnun eder. Sadece hazırlandığını dinleyici aktaran soru sorulmasına taraftar olmayan, soruyu memnuniyetle karşılayamayan bir hatibin cemaati duyulabileceği uzak bir ihtimaldir. Dinleyici sayısı ile birlikte halledilmesi gereken meselenin sayısı da artar. Bu sebeple ideal bir hatip ne kadar iyi hazırlanmış olsa da, temas edemediği konuların bulunabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmalı, sualleri açık olmayı hitabetin "ince sıvası" olarak kabul etmelidir.
Ahmet Lütfi Kazancı
Sayfa 124 - Ensar yayınları 5.Baskı
Hatibin sesi boğazdan çıkar. Fakat o sesteki eda ve ahenk hatibin kalbinden, ruhundan gelir. Aynı ses hatibin ruh yapısına göre bir gül olur, kokar; bir diken olur batar ses vücud ise eda ve ahenk o vücudun kalbi ve ruhu gibidir. Bu sebebledir ki hatibin sesi kulaklara, o sesteki ahenk ve eda ise kalplere ruhlara ulaşır. Manası güzel bir sözü ahenk ile bir balyoz hâline getirmek veya bunun tam aksini yapmak mümkündür.
Ahmet Lütfi Kazancı
Sayfa 71 - Ensar yayınevi 5.baskı
Hatibin gayesine bağlılığı'da önemlidir. Onun "fesahate ve güler yüzlü olmayı ihtiyacından daha çok muhtaç olduğu şey; davasının doğruluğuna inanması ve başarı uğrunda çalışmasıdır. Güzel bir görünüşe, tatlı bir dille muhtaç olduğu halde başarıya ulaşan nice hatip vardır. Fakat davet ettiği şeyin doğruluğuna inanmayan, başarı yolunda gayreti bulunmayan bir hatip asla muvaffak olamamıştır"
Ahmet Lütfi Kazancı
Sayfa 113 - Ensar yayınları 5.Baskı
Maksadı ve gayesi dinleyicinin takdir ve alkışlarına netice ulaşamayan hatiplerin sözleri güzel ve yaldızlı olabilir. Fakat tesirli olamaz. Aslında bu çeşitleri olan hatiplerin dinleyici olan ihtiyaçları, dinleyicinin hatibe olan ihtiyaçlarından daha fazladır.
Ahmet Lütfi Kazancı
Sayfa 114 - Ensar yayınları 5.Baskı
Tarih boyunca; para, mevki, şöhret... gibi geçici menfaatlere bağlı olarak konuşan, bunlara göre yön değiştiren şairler ve hatipler vardır. Alacağını ümid ettiği bir bahşiş için methiyeler yazan fakat aradığını bulamayınca köpüren, acı hediyelerle aynı şahsa hücum edenler olmuştur. Bulunduğu mevki icabı olarak bir türlü konuşan, o mevkiden ayrılınca ağız değiştiren, önce bir davayı haklı gösterme yolunda mücadele veren sonra aynı davanın çürük ve geçersiz olduğu görüşünü savunan pek çok hatipler görülmüştür
Ahmet Lütfi Kazancı
Sayfa 115 - Ensar yayınları 5.Baskı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Peygamber Efendimizin Hitabeti
Baskı tarihi:
1 Kasım 2018
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753590032
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Marifet Yayınları
"Yemin olsun, Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir nümune-örnek vardır." (Ahzab,33/21)
"De ki, ben sözünü zinnetleme çabasına düşenlerden değilim." (Sad,38/86)
"Rabbinin yoluna hikmetle, mev'ıza-ı hasene (güzel öğüt) ile davet et. Onlarla en güzel olan mücadele yolunu tut." (Nahl, 16/125)
"Resulullah (s.a.) sözlerini tane tane söylerdi. Öyle ki kelimelerini saymak isteyen bir kimse, sayabilirdi." (el-Buhari; el-Menakıb,23,c.IV/168)
"Resulullah (s.a.)in namazı da, hutbesi de itidal üzere idi."(Ebu Davud, el-Cum'a:23/1101,c.I/396)
"Cevamiu'l-kelim (az, öz söz söyleme kabiliyeti) ile gönderildim." (el-Buhari, el-Cihad: 122,c.IV/12)
"İnsanlara bildikleri ölçüler içinde söz söyleyiniz. (Akıllarının kavrayamayacağı sözleri söylemek suretiyle) Allah'ın ve Resulu'nün tekzib (ve inkar) edilmesini ister misiniz?" (el-Buhari, ez-Zekat:41,c.II/125)
"Bir kavme akıllarının kavrayamadığı bir söz söylersen, o söz, onlardan bir kısmı için mutlaka fitne olur." (Müslim, Mukaddime:3,c.I/41)
"Yazıklar olsun, insanları eğlendirmek-güldürmek için konuşan ve yalan söyleyen kişiye, yazıklar olsun. Yazıklar olsun!" (Ebu Davud, el-edeb, 88/4990, c.IV/407)
"Allahım, fayda vermeyen ilimden, korkunla ürpermeyen kalbden, doymak bilmeyen nefisden, kabul edilmeğe layık olmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, ez-Zikir 18/73, c.IV/578)
"Allahım, bana öğrettiğinle faydalanmayı nasib et, bana fayda verecek bilgiyi öğret ve ilmimi artır." (et-Tirmizi, ed-Da'avat, 128, c.V/578)

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • Süleyman Taşavlı
  • Hüseyin Sabuncu
  • Yasemin Demirel
  • Abbas Tekin
  • Yasemin Kurt Kurt
  • Safa Özhan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%75 (3)
9
%0
8
%25 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0