Adı:
Peygamber Enok'un Kitabı
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756130346
Kitabın türü:
Çeviri:
Günyüz Keskin
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hermes Yayınları
"Kitapta İdris'i de an. Çünkü o, özü sözü doğru olan bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik" (Meryem Süresi 56-57) Kur'an-ı Kerim

1500 yıldır kayıp olan bir kutsal kitap, 1773 yılında Habeşistan'da bir manastırda bulundu. Peki hem Hıristiyanlar hem de Yahudiler neden bu kitabı ortadan kaldırmak istedi? Onları rahatsız eden ne vardı?

Enok (Hanok) hem Tevrat'ta hem de İncil'de anılmakta. Kuran'da Hz. İdris olarak anılıyor. Tufan öncesi bu peygamber Nuh'un büyükbabasıydı. Ölümü tatmadan 365 yaşında göğe alındı. Bazı eski yazarlara göre bilim ve sanatları, yazı yazmayı ilk öğreten kişi Hermes, Thoth ve/veya Merkür ile birdi. 

Kitap, Tevrat gibi kutsal metinlerde anlaşılmayan ve kısa bir şekilde aktarılan birçok şeyi ayrıntılı bir şekilde betimliyor. Dehşet verici şeyler... Bunlar din adamlarını rahatsız etmiş olabilir. 

Adem ve Havva'nın torunları dünyaya daha yeni nüfuz ederken Düşmüş Melekler yeryüzüne indiler... Tanrı'nın emirlerine karşı geldiler. İnsanlarla iç içe oldular. İnsanlara savaş, kozmetik, kıymetli taşlar ve günümüzde yaygın nice ilim ve sanatı öğrettiler. İnsanlarla düşüp kalktılar, melez çocukları dehşet saçan devler Nefilim'di. Sonra dünya çatırdadı, ekseni kaydı ve büyük bir tufan her şeyi alıp götürdü.

Enok'un Kitabı tarih öncesi uzaylı ziyaretçiler, batık kıtalar gibi birçok varsayıma yol açmıştır.
Alışılagelmiş bilgilerden ziyade daha önce duymadıklarımızı ve detayları gözler önüne seren bir vahiy. Nuh peygamberin dedesinin babası olan İdris peygambere vahyedilmiş kutsal bir kitap. Kutsal ruha sahipseniz, onun aracılığı ile hak bir kitap olduğunu anlayabilirsiniz. Umut edilerek ve ilmi çalışma gösterilerek ve iman ile okunmaz ise bilim kurgu niteliğinde anlamanız kaçınılmaz .
Yazım tarihi mö. 3. yy. dayanan bir kitaptır. Hristiyanlıktan önce yazılmış ve Hristiyanlık tarafından hor görülen bir kitaptır. İçinde günümüzde efsanevi olarak düşünülen bazı hikayelerin temelini oluşturmuştur.

Enok veya Hanok adıyla anılan biri tarafından yazılmıştır. Bu kişiyi tarihçiler Hermes ve Hz. İdris de dahil olmak üzere pek çok kişi olduğunu iddia etmektedir. Ancak gerçekte kim olduğu bilinmemektedir.

Kendi anlatım diline göre, Hz. Adem'in 7. kuşak torunudur. Ayrıca Nuh Peygamberin babasının dedesidir. Bu kitabın en ilgi çekici bölümleri Nuh Peygamberle alakalı bölümleridir.
Bu kitaba göre insanlık dünyaya gelmiş ve sonrasında insan kızlarını beğenen melekler yer yüzüne inmiş ve onlar ilişki içine girip dev çocuklar dünyaya (Nefilim) getirmiştir. Kadınlara süslenmeyi, silah yapımını, madenleri işlemeyi vs. gibi sadece melekler tarafından bilenen sırları öğretmişler ve bu yüzden Tanrı tarafından lanetlenmişlerdir. Tanrı insanoğlunu bu Nefilim'lerden kurtarmak için bir tufan göndermiştir. Bu tufandan sadece Nuh Peygamber ve soyu kurtulmuştur.

Bazı tarihçilere göre bu kitap yazının keşfinden sonra direk yazıya dökülmüştür. Bu yüzden tarihte ki ilk yazılı belgeler olarak da düşünülmektedir. Kitapta astronomi alanında günümüzde de doğru olarak kabul edilebilecek tespitler yapılmıştır.
 • Simyacı
  8.5/10 (8.334 Oy)9.331 beğeni27.933 okunma2.997 alıntı122.858 gösterim
 • Yabancı
  8.3/10 (4.666 Oy)4.150 beğeni13.846 okunma1.565 alıntı57.089 gösterim
 • Olasılıksız
  8.6/10 (6.428 Oy)7.156 beğeni21.050 okunma816 alıntı117.840 gösterim
 • 1984
  8.9/10 (6.364 Oy)6.727 beğeni17.917 okunma3.239 alıntı91.140 gösterim
 • Şeker Portakalı
  9.0/10 (8.030 Oy)9.556 beğeni26.967 okunma1.840 alıntı137.748 gösterim
 • Dönüşüm
  8.2/10 (9.024 Oy)9.272 beğeni30.575 okunma932 alıntı147.781 gösterim
 • Küçük Prens
  9.0/10 (11.245 Oy)14.071 beğeni36.604 okunma3.884 alıntı155.159 gösterim
 • Fareler ve İnsanlar
  8.6/10 (5.977 Oy)6.086 beğeni20.914 okunma952 alıntı108.478 gösterim
 • Sefiller
  9.1/10 (4.493 Oy)5.314 beğeni17.747 okunma3.948 alıntı113.837 gösterim
 • Hayvan Çiftliği
  8.9/10 (7.879 Oy)8.473 beğeni24.345 okunma965 alıntı96.969 gösterim
Enok’un Kitabı dinler tarihinin en ilginç metinlerinden biridir. İçinde anlatılanlar birçok kişiye bir bilimkurgu kitabı okuyor izlenimi verse de Enok’un Kitabı, Yahudi mistisizminin temel taşlarından biridir.

Enok’un Kitabı, önceleri bizim “Eski Ahit” ya da yanlış olarak “Tevrat” diye adlandırdığımız Tanah’ın Apokrif kitaplarından biri olarak kabul ediliyor olsa da sonradan “kaybolmuştur.” Bu “kayboluş”un nasıl olduğu bilinmemektedir.

Bu bağlamda Enok’un Kitabı’nın ne zaman yazıldığı da bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar bu kitabın bir defada yazılmadığını uzun yıllar içinde değişime uğradığını ve birkaç yazar tarafından eklemeler yapıldığını göstermektedir. Örneğin Gözcüler’den söz eden bölüm en eski bölümlerden olup MÖ 300 yıllarına giderken diğer bölümleri MÖ 1. yy’a kadar tarihlenebilmektedir. Yunanca nüshaları bilinmekle birlikte, orijinalinin Aramice olduğu düşünülmektedir.

“Düşmüş Melekler” ve kötülüğün kaynakları gibi çok marjinal konulardan bahseden Enok’un Kitabı’nın ise hem Yahudi din adamları hem de özellikle kilise babaları tarafından da sapkın olarak kabul edilmiş olması büyük olasılıktır. Bu nedenle bu kitap tarihin bir yerinde “kaybolmuştur”.

Kitapda Nuh Tufanı ve Düşmüş Melekler ile alakalı çok kafa karıştırıcı terimler bulunmaktadır. Bu yüzden Yahudiler ve Katolikler tarafından 3. YY sonlarına doğru çıkartılıp yakılmıştır ancak, tamamıyla yok etmeyi başaramamışlar. 1773 yılında bir söylenti üzerine İskoç araştırmacı ve Mason James Bruce Habeşistan’a gitmiş ve Enok’un Kitabı’nın orada bir manastırda saklanmış üç nüshasını bulmuştur. Kitap 1821 yılında İbranice profesörü Richard Laurence tarafından İngilizce’ye tercüme edilmiştir.Enok’un kitabının tam olarak varlığının ispatı aslında Ölü Deniz Yazmaları’nın da bulunmasıyla alakalıdır. Yazmalar 1947 yılında bir çoban tarafından Ölü Deniz kıyısında, Kumran’da bir mağarada raslantısal olarak bulunmuş ve bu yazmalar daha sonra Kudüs Üniversitesi’nin eline geçmiş ve bu mağaralarda araştırmalar başlamıştır. 1958 yılına kadar süren çalışmalarda bir çok başka arkeolojik bulgulara da rastlanmıştır. 10 yıl boyunca 11 mağarada yapılan kazılar, 800 kadar yazmanın ve birçok parçanın günışığına çıkmasını sağlamıştır.

Peki bu Enok kimdir, kimin nesidir? İlk olarak Tevrat’da Adem Soyu sayılırken karşımıza çıkar. 300 yıl tanrı yolunda yürüdüğü ve toplam 365 yıl yaşadığı, ancak ölmediği çünkü Tanrı’nın onu yanına aldığı yazar. Yaratılış Enok’un gökyüzüne yükselmesi, aynı zamanda Kabbalah’a kadar gidecek Gökyüzü’ne çıkma motifinin de başlangıcıdır. Bilindiği gibi İslam’da gökyüzüne yükseltilen, kendisine ölüm dokunmamış sadece iki karakter vardır. Birincisi Hz. İsa, ikincisi ise Hz. İdris, yani Enok. Enok’un Tanrı yanına yükseltilmesi İncil’de de geçer.

Enok’un Tanrı tarafından alınması Göğe Yükseliş motifleriyle birlikte özellikle ortaçağ boyunca Yahudi mistisizminin en önemli çalışma öğelerinden biri olmuş; Encoh Mısır Tanrısı Thot ya da İslam’daki Hz. İdris ile de ilişkilendirilmiştir.

Özellikle Tevrat’da da geçen Nefillerin, Devler oldukları ve Nuh Tufanı’ndan önce insanların yiyeceklerini tüketip, en sonunda insanları yemeye başladıklarını anlatır. Bunların başlangıcının sebebi ise, Melek Samael tarafından ayartılan diğer melekler, Hermon Dağı’na inerek, İnsanların kızları ile ilişkiye girmeye ve onlara gizli teknikleri öğretmeye karar vermeleridir. Bütün insanlığın sapmasına sebep olduktan sonra, Başmelek Mikhael’in önderliğinde 4 Baş Melek, onları yakalayıp bağladılar ve yeraltına inen sonsuz bir çukura attılar. Bundan böyle bu 4 Baş Meleğe “Denetçiler” denmeye başlandı, ve onlar 4 istikameti, Doğu, Güney, Batı ve Kuzey’i, uykusuz gözleri ile denetlediler.

Erich Von Daniken’in, Tanrıların Arabaları Kitabı da, bu konu üzerine yazılmış popüler bir kitaptır. Üstün bir Irk veya Uzaylılar tarafından bize ulaşıldığı ve bizim onları Melek, Tanrı olarak adlandırdığımız konusu ile alakalı birçok film, kitap, görüş var ve Enoch kitabı, bu görüşleri güçlendiren türden.
"1500 yıldır kayıp olan bir kutsal kitap, 1773 yılında Habeşistan' da bir manastırda bulundu. Peki hem Hristiyanlar hem de Yahudiler neden bu kitabı ortadan kaldırmak istedi? Onları rahatsız eden ne vardı?"
Enok, Hanok, Enoş, Enokyan gibi farklı adlarla bilinen bu kişi tarih öncesi zamanlarda, henüz kutsal kitaplar ve tek tanrılı dinler yokken Tevrat, İncil ve Kuran' da anlatılanları anlatmış. Bir nevi hepsinin asıl kaynağı Enok ve onun yazdığı kitap diyebiliriz. Hal böyle olunca bu kitaptan korkulması son derece normal diye düşünüyorum çünkü tüm bildiklerimizi ve inandıklarımızı sarsacak bi husus söz konusu. Arif Tekin, Turan Dursun, Erich Von Daniken, Richard Dawkins, Muazzez İlmiye Çığ okuduysanız zaten konuya az biraz hakimsiniz demektir. Bir de Enok' u okuyup parçaları birleştirin.
Zamanın olumsuzlukları yüzünden ruhlarınız kararmasın. Yüce Olan, her şey için bir zaman ayırmıştır. Adil Olan uykudan uyanacak, adalet yolunda yürüyecektir ve onun yolu ve sözü sonsuz iyilik ve rahmettir...
İnsanoğulları çoğalınca,güzel ve alımlı kızları oldu
Melekler, göklerin çocukları onları görüp onlara karşı şehvet hissettiler.Birbirlerine dediler ki: gelin insanlar arasından kendinize eşler seçelim ve onlardan çocuklarımız olsun
Anonim
Sayfa 34 - undefined
"Gözcülere (meleklere) de ki; 'Evet bir zamanlar göklerdeydiniz
ama tüm sırlar size açıklanmamıştı.
Sizin öğrendikleriniz sadece kıymetsiz şeylerdi"
Enok Kitabı 16/3
Ve orada Kadim Olan’ı gördüm. Başı yün gibi beyazdı. Yanında yüzü insan yüzüne benzeyen başka biri daha vardı. Yüzü çok güzeldi; tıpkı kutsal meleklerden birinin yüzü gibiydi. Benimle
birlikte gelen ve bana tüm sırları gösteren meleklerden birine o adamın kim olduğunu, nereden
geldiğini ve neden Kadim Olan’la birlikte olduğunu sordum.
2. Cevap verdi: “Bu adil olan İnsan Oğlu’dur;
[52] onun içinde adalet vardır. O tüm hazineleri ortaya
çıkartır çünkü Ruhların Tanrısı onu bunu yapması için seçti. Onun topluluğu Ruhların Tanrısı önünde
sonsuza kadar üstündür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Peygamber Enok'un Kitabı
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756130346
Kitabın türü:
Çeviri:
Günyüz Keskin
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hermes Yayınları
"Kitapta İdris'i de an. Çünkü o, özü sözü doğru olan bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik" (Meryem Süresi 56-57) Kur'an-ı Kerim

1500 yıldır kayıp olan bir kutsal kitap, 1773 yılında Habeşistan'da bir manastırda bulundu. Peki hem Hıristiyanlar hem de Yahudiler neden bu kitabı ortadan kaldırmak istedi? Onları rahatsız eden ne vardı?

Enok (Hanok) hem Tevrat'ta hem de İncil'de anılmakta. Kuran'da Hz. İdris olarak anılıyor. Tufan öncesi bu peygamber Nuh'un büyükbabasıydı. Ölümü tatmadan 365 yaşında göğe alındı. Bazı eski yazarlara göre bilim ve sanatları, yazı yazmayı ilk öğreten kişi Hermes, Thoth ve/veya Merkür ile birdi. 

Kitap, Tevrat gibi kutsal metinlerde anlaşılmayan ve kısa bir şekilde aktarılan birçok şeyi ayrıntılı bir şekilde betimliyor. Dehşet verici şeyler... Bunlar din adamlarını rahatsız etmiş olabilir. 

Adem ve Havva'nın torunları dünyaya daha yeni nüfuz ederken Düşmüş Melekler yeryüzüne indiler... Tanrı'nın emirlerine karşı geldiler. İnsanlarla iç içe oldular. İnsanlara savaş, kozmetik, kıymetli taşlar ve günümüzde yaygın nice ilim ve sanatı öğrettiler. İnsanlarla düşüp kalktılar, melez çocukları dehşet saçan devler Nefilim'di. Sonra dünya çatırdadı, ekseni kaydı ve büyük bir tufan her şeyi alıp götürdü.

Enok'un Kitabı tarih öncesi uzaylı ziyaretçiler, batık kıtalar gibi birçok varsayıma yol açmıştır.

Kitabı okuyanlar 35 okur

 • Tamer Sağcan
 • Fulya Serbes
 • sertaç
 • Tomris Yasemin Emre
 • Gürkan Çeltin
 • Toygar Çaparoğlu
 • Recep Berkay Peker
 • melek candan
 • Mustafa Kalaç
 • Selen Y

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%46.2 (6)
9
%23.1 (3)
8
%23.1 (3)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%7.7 (1)
3
%0
2
%0
1
%0