Peygamberimin Sevdiği Müslüman

Mehmet Yaşar Kandemir

Peygamberimin Sevdiği Müslüman Sözleri ve Alıntıları

Peygamberimin Sevdiği Müslüman sözleri ve alıntılarını, Peygamberimin Sevdiği Müslüman kitap alıntılarını, Peygamberimin Sevdiği Müslüman en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Mü'minin Kabir Hayatı
Melekler ona "Biz senin bunu söylediğini daha önce de biliyorduk" derler. Sonra kabri genişletilir ve pırıl pırıl aydınlatılır. Ona cehennemdeki yeri gösterilir: "Bak, senin yerin burasıydı. Allah Teâlâ burayı cennette yüce bir makamla değiştirdi. O seni şu güzel yerinden kaldırıp yeniden diriltene kadar, burada gelin güvey uykusu gibi rahat uyu!" derler. O Müslümanın kabrinden cennete bir yol açılır. Cennetin burcu burcu kokularını duymaya başlar. Ona cennet elbiseleri giydirilir. Gö- zünün gördüğü yere kadar kabri genişletilir. O da yeniden diriltileceği kıyamet gününe kadar Cenâb-ı Mevla'nın kendisine sunacağı nimetler içinde ve sabah akşam cennetteki yerini seyrederek rahat ve huzur içinde yaşar.
Sayfa 50 - Buhari, llim 24, Cum'a 29, Cenaiz 67, 86; Müslim, Cennet 65, 70-75; Ebû Dâvûd, Sünnet 23, 24; Tirmizi, Cenâiz 70; Nesai, Cenäiz 230; Ibni Mace, Zühd 32; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 287, 291-292; Elbâni, Silsiletü'l-ehädisi's-sahiha, III, 3Kitabı okuyacak
Sabır meziyeti mü'mine özeldir. Mü'min sevinince şükreder, üzülünce sabreder, böylece hayra erer.
"Müslüman olarak öldükten sonra, ölüm şeklinin ne önemi var?" Buhari, Megazi 10, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11, 294; Abdürrezzak, el-Musannef (Azam), V, 353-355, Ibn Hibban, es-Sahih (Amaût), XV, 512-514; Ibnü'l-Esir, Üsdü'l-gabe (Benna), II, 120-122, 287.
Sayfa 137 - Olay hakkında geniş bilgi için bk. "Hubeyb b. Adi". Türkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, XVIII, 266-267Kitabı okuyacak
Sevap olduğuna inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır .
Sayfa 306Kitabı okudu
Müslümanlar birbirini sevmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazlar. Müslim, Iman 93; Ebû Dâvûd, Edeb 130, 131; Tirmizi, Kıyamet 56, Isti'zan 1; Ibni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 167, II, 477, 495, 512
şükür insanı yüceltir..
Belki de insanın az şükretmesinin sebebi büyük nimetler içinde yüzenlere bakarak daha az nimete sahip olduğunu sanmasıdır.
İnsan ölünce, gözleri açık kalır. Çünkü göz, bedeninden ayrilan ruhunun arkasindan bakakalır.
Sayfa 492Kitabı okudu
Borçlu olarak ölmemeye bakmalıdır. Bir kimse borçlu ölmüşse, yakınları her şeyden önce onun borcunu ödemeye çalışmalıdır. Peygamber Efendimiz (sav), borcu ödenmediği sürece şehidin bile cennete giremeyeceğini, Bir mü'minin, borcu ödeninceye kadar ruhunun askıda kalacağını ve ilahi nimetlerden faydalanamayacağını söylerdi.
Sayfa 517Kitabı okudu
Cehennemin adları
Cehennemin korkunç yakacılığını ve çeşitli azab türlerini hatırlatan Cahim, Hâviye, Hutame, Lezâ, Saîr, Sakar gibi adları vardır.
Sayfa 76 - Maide 5/10, Karia 101/9, Hümeze 104/4, Meàric 70/15, Hac 22/4, Kamer 54/48Kitabı okuyacak
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.