Giriş Yap

Peygamberimin Sevdiği Müslüman

Alıntılar

Tümünü Gör
Mü'minin Kabir Hayatı
Melekler ona "Biz senin bunu söylediğini daha önce de biliyorduk" derler. Sonra kabri genişletilir ve pırıl pırıl aydınlatılır. Ona cehennemdeki yeri gösterilir: "Bak, senin yerin burasıydı. Allah Teâlâ burayı cennette yüce bir makamla değiştirdi. O seni şu güzel...
Mehmet Yaşar Kandemir
Sayfa 50 - Buhari, llim 24, Cum'a 29, Cenaiz 67, 86; Müslim, Cennet 65, 70-75; Ebû Dâvûd, Sünnet 23, 24; Tirmizi, Cenâiz 70; Nesai, Cenäiz 230; Ibni Mace, Zühd 32; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 287, 291-292; Elbâni, Silsiletü'l-ehädisi's-sahiha, III, 3
Müslümanlar birbirini sevmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazlar. Müslim, Iman 93; Ebû Dâvûd, Edeb 130, 131; Tirmizi, Kıyamet 56, Isti'zan 1; Ibni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 167, II, 477, 495, 512
50 öğeden 11 ile 20 arasındakiler gösteriliyor.