Peygamberler Tarihi

10,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
2 beğeni  · 
105 gösterim
Allah’u Teâlâ, davetçilere teselli kaynağı ve yol azığı olması için Peygamberlerin kıssalarını anlatmıştır. Kur’an-ı Kerim’in birçok sûresinde bazen tafsilatlı ve bazen de genel olarak bu kıssalara değinilmiştir. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’de Hadis-i şeriflerinde hem Peygamberlerin kıssalarından ve hem de onların ümmetlerinde cereyan eden pek çok olaydan bahsetmiştir.

İşte İslam tarihçileri bu kıssaları “Kasasü’l-Enbiyâ/Peygamberlerin Kıssaları” ismi altında bir araya getirerek tasnif etmişlerdir. Bu konuda pek çok kitap yazmışlardır. Bu kitaplardan bir tanesi de muhaddis, müfessir, fakih ve tarihçi olan Hafız İbni Kesir’in “Kasasü’l-Enbiyâ” isimli muhteşem eseridir. Bu kitap aslında Hafız İbni Kesir’in büyük tarih kitabı “el-Bidaye ve’n-Nihaye”nin bir bölümüdür. Daha faydalı olması ve daha çok insana ulaşması için bu şekilde tek başına basılmıştır.

Bu kitabın diğer benzerlerinden ayrıldığı bazı özellikleri bulunmaktadır: Muhaddis olan Hafız İbni Kesir konu ile ilgili hadisleri senedleri ile rivayet etmiş, hadislerin kaynaklarını belirtmiş ve hadislerin sahih olup olmadığını özenle belirtmiştir. Konu ile alakalı âyeti kerimeleri vererek, tefsir etmiştir. Rivayetler arasında bulunan ihtilaflı noktaları gidermiştir. İsrailiyat hususunda çok dikkatli davranmıştır. Çünkü en fazla İsrailiyatın rivayet edildiği alan, kıssalar konusudur. Dolayısıyla Peygamberlerine iftira eden Beni İsrail’in rivayetlerine dikkat etmek gerekir. Zaten birçok tarihçinin yanıldığı nokta bu rivayetleri hiç ayıklamadan nakletmeleridir. İşte muhaddis ve müfessir olan Hafız İbni Kesir, Beni İsrail’den nakledilen rivayetleri üç kısıma ayırmıştır. Bizim şeriatımıza aykırı olduğu için reddedilmesi gerekenler, şeriatımızda varid olup tasdik edildiği için kabul edilmesi gerekenler ve şeriatımızda varid olmadığı halde dinimize de aykırı olmayan hususlardır. Bunlar da ne tekzib edilir ve ne de tasdik edilir. Ancak rivayet edilebilir ve nakledilebilir. Hafız İbni Kesir de kitabını bu dikkatle yazmış ve bu kısımları tafsilatlı bir şekilde anlatmıştır.

Kitaptan 39 Alıntı

Ah-i Zer 
12 Oca 16:41 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

"Şüphesiz ki melekler, yaptığından razı olarak ilim talebesine kanatlarını gererler."

Hadis-i Şerif (el-Musned: 5/196; Ebu Davud: 3641; Tirmizi: 2682; İbn Mace: 223)

Peygamberler Tarihi, İbn KesirPeygamberler Tarihi, İbn Kesir
Ah-i Zer 
20 Şub 19:34 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Hz. Eyyûb Aleyhisselam
"Kişi dinine göre musibete maruz kalır. Eğer dininde sağlam ve sabit ise, bela ve musibeti de artırılır."

Hadis-i şerif

Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 403 - Karınca Polen Yayınları (el-Müsned: 1/172; Tirmizi: 2398 Tirmizi dedi ki: Bu hasen sahih bir hadistir.)Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 403 - Karınca Polen Yayınları (el-Müsned: 1/172; Tirmizi: 2398 Tirmizi dedi ki: Bu hasen sahih bir hadistir.)
Ah-i Zer 
19 Şub 19:56 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Hz. Yusuf Aleyhisselam
"Rüya tabir edilmediği sürece kuşun ayağı üzerindedir (sabit değildir) Tabir edilince gerçekleşir."

Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 374 - Karınca Polen Yayınları (el-Müsned: 4/10; Tirmizi: 2278. Tirmizi dedi ki: Bu hasen sahih bir hadistir.)Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 374 - Karınca Polen Yayınları (el-Müsned: 4/10; Tirmizi: 2278. Tirmizi dedi ki: Bu hasen sahih bir hadistir.)
Ah-i Zer 
20 Şub 12:04 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Hz. Yusuf Aleyhisselam
"Ve her bilgi sahibinin üzerinde bir bilen vardır."

Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 385 - Karınca Polen Yayınları (Yusuf Suresi)Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 385 - Karınca Polen Yayınları (Yusuf Suresi)
Ah-i Zer 
19 Şub 18:40 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Hz. Yusuf Aleyhisselam
Yusuf asm, Adem asm'ın güzelliğinin yarısına sahipti.

İbn Mesud r.a dedi ki: "Yusuf asm'ın yüzü, şimşek kadar parlaktı. İhtiyaç için bir kadın yanına geldiğinde, yüzünü örterdi."

Başkası da şöyle dedi: Yusuf asm'ın yüzü, insanlar görmesin diye genelde örtülüydü.

Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 370 - Karınca Polen Yayınları)Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 370 - Karınca Polen Yayınları)
Ah-i Zer 
19 Şub 18:22 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Hz. Yusuf Aleyhisselam
"Yedi sınıf vardır ki, Allah'u Teala onları O'nun gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı günde gölgesinde gölgelendirecektir:

Adil imam/yönetici;

Tek başına iken Allah'ı anan ve gözleri yaşaran kimse;

Mescitten çıktığı andan itibaren tekrar oraya dönene kadar kalbi mescide bağlı olan kişi;

Allah için birbirlerini seven, bunun üzerinde bir araya gelen ve bunun üzerinde ayrılan iki kişi;

Sol eli sağ elinin infak ettiğini bilmeyecek kadar gizli bir şekilde sadaka veren kişi;

Allah'a ibadet ile yetişen bir genç;

Ve makam, mevki ve güzellik sahibi bir kadın kendisini davet ettiğinde: "Ben Allah'tan korkuyorm." diyen bir adam."

Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 366 - Karınca Polen Yayınları (Buhari: 660; Müslim: 2377)Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 366 - Karınca Polen Yayınları (Buhari: 660; Müslim: 2377)
Ah-i Zer 
04 Oca 18:57 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Muhakkak Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. ..."

Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 14)Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 14)
Ah-i Zer 
08 Şub 11:20 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

''Sapıklar dışında Rabbi'nin rahmetinden kim umut keser?''

(Hicr, 56)

Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 284 - Karınca Polen Yayınları)Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 284 - Karınca Polen Yayınları)
Ah-i Zer 
11 Şub 15:27 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

İslam Hükümleri hakkında konuşanlara söylemek istediğim:
''İşte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız, ama hakkında hiç bilginiz olmayan şey konusunda ne diye tartışıp-duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 297 - Karınca Polen Yayınları (Al-i imran Suresi 65-68)Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 297 - Karınca Polen Yayınları (Al-i imran Suresi 65-68)
Ah-i Zer 
14 Şub 19:23 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Hz. Şuayb Aleyhisselam
''Allah'a iman edeni O'nun yolundan, o yolun eğriliğini dileyerek menetmeyin.''
(Araf, 86)

Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 331 - Karınca Polen Yayınları)Peygamberler Tarihi, İbn Kesir (Sayfa 331 - Karınca Polen Yayınları)
4 /