Politikanın Çağrısı

·
Okunma
·
Beğeni
·
238
Gösterim
Adı:
Politikanın Çağrısı
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
344
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053991601
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Fatmagül Berktay, insanın kolektif varoluşunu ve eylemini düzenlemeye hizmet eden en önemli araçlardan biri olan politikayı sahiplenmenin, onun geçmişle ve gelecekle olan bağlantısını kurmanın, bugünü anlamlandırmamız ve içinde yaşadığımız koşulları bir “kader” olarak kabullenmeyerek kendimizi gerçek birer özneye dönüştürebilmemiz açısından vazgeçilmez olduğunu savunuyor ve politikanın Aristoteles’ten Hannah Arendt’e ve çağdaş feminist siyaset teorisine uzanan meraklı serüvenini izliyor. Eleştirel ve çok disiplinli bir yöntemle ele aldığı tarihsel konular, kişiler ve metinler aracılığıyla tarihi de politikleştiren Berktay, “dünyanın başka türlü olabilmesi” için okuyucuyu politikanın çağrısına kulak vermeye davet ediyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Oysa dil aynı zamanda etkin bir şeydir; imgelemi harekete geçirir, duyguları tetikler ve yalnızca çevremizdeki dünyayı yansıtmakla kalmaz, neyi nasıl gördüğümüzü ve onlara karşı aldığımız tavırları etkiler. Bu anlamda, ideolojinin üretilmesine ve yeniden üretilmesine katkıda bulunur. Nitekim, dilin propaganda gücü de buradan gelir. Dil salt bir iletişim aracı değil, siyasal ve ideolojik bir silahtır.
Fatmagül Berktay
Sayfa 11 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
...bu noktada, aşırıya varıldığı ve katı biçimde kavrandığı takdirde her erdemin bir kötülüğe dönüşebileceğini söyleyen Montaigne'in sözleri gerçekten anlamlı: ''Erdem, eğer onu fazlasıyla keskin ve şiddetli bir arzuyla kavrarsak bir kötülüğe dönüşebilir.''
Fatmagül Berktay
Sayfa 103 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Platon'un, Sokrates'in sonunda ölüme mahkum edildiği davadan etkilenmesi felsefe açısından bir dönüm noktası olmuştur. Sokrates'in ölüme mahkum olması, yani o denli haklı olmasına karşın yargıçları ikna edememesi, Platon'un ''ikna''dan ve dolayısıyla da polis yaşamından ümidini kesmesine yol açar. Çünkü, Atina'da adına tapınak inşa edilmiş olan Peitho -İkna tanrıçası- polis'i polis yapan ''politika''nın temel dayanağıdır. Politika, zora ve şiddete değil, söze ve iknaya dayanır. Peithein-İkna- özel olarak politik bir söylem biçimidir. (Atinlılara göre, onları ''barbarlar'' dan ayıran şey!). Oysa, Sokrates'in savunması bu söylemin en parlak örneklerinden biri olduğu halde, işe yaramamıştır; demek ki artık polis'te söze ve iknaya yer yoktur.
Platon'dan itibaren bütün siyasal filozoflar, artık öncelikle filozofturlar ve bu da onların temel sorunudur: Eylemin dünyasına, siyasal yaşamın karmaşasına sırtlarını çevirmiştirler. Siyasal dünyayla, tarihsel dünyayla, değişen dünyayla yüz yüze geldiklerinde hepsi de onun ''melankolik rastgeleliğinden'', düzensizliğinden, istikrarsızlığından umutsuzluğa kapılmışlar ve gökyüzündeki idealar dünyasının, ''ebedi ve değişmez hakikatler'' dünyasının soyut kavramsal açık seçikliğine sığınmışlardır. Bu durumda filozof için temel sorun, eğer polis'te yaşamaya devam edecekse politika dışında nasıl kalabileceği sorusuna dönüşür.
Fatmagül Berktay
Sayfa 43 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Çünkü Arendt, hangi kimlikle ya da kimliğin hangi yanıyla aşağılanıyorsa gene onunla kendisini savunması gerektiğini daha çocukken öğrenmişti, ama aynı zamanda o kimliğe saygı göstermenin onu-yani bizzat kendisini- eleştirebilmekten ve sabit bir kimliğe çakılıp kalmak anlamına gelen kimlik yüceltmelerine ya da ''mağdur söylemi''ne kapılmamaktan geçtiğini düşünmekteydi. Yahudi konseylerinin tavrına dikkat çekmesinin nedeni Arendt'in ''kendinden nefret eden bir Yahudi'' olması değil, vizyonu belirli bir sabit kimlikle sınırlı olmayan bir düşünürün totalitarizmin sadece suçluları ve muktedirleri değil, mağdurları da dönüştürme potansiyelinin olduğunu saptamasıdır.
Fatmagül Berktay
Sayfa 81 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Politikanın Çağrısı
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
344
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053991601
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Fatmagül Berktay, insanın kolektif varoluşunu ve eylemini düzenlemeye hizmet eden en önemli araçlardan biri olan politikayı sahiplenmenin, onun geçmişle ve gelecekle olan bağlantısını kurmanın, bugünü anlamlandırmamız ve içinde yaşadığımız koşulları bir “kader” olarak kabullenmeyerek kendimizi gerçek birer özneye dönüştürebilmemiz açısından vazgeçilmez olduğunu savunuyor ve politikanın Aristoteles’ten Hannah Arendt’e ve çağdaş feminist siyaset teorisine uzanan meraklı serüvenini izliyor. Eleştirel ve çok disiplinli bir yöntemle ele aldığı tarihsel konular, kişiler ve metinler aracılığıyla tarihi de politikleştiren Berktay, “dünyanın başka türlü olabilmesi” için okuyucuyu politikanın çağrısına kulak vermeye davet ediyor.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • booboo
  • mithras

Kitap istatistikleri