Pratik Aklın Eleştirisi

7,0/10  (4 Oy) · 
20 okunma  · 
5 beğeni  · 
564 gösterim
Kant'ın üç Eleştirisinden ve Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan Pratik Aklın Eleştirisinin bu çevirisi, ilk defa 1980'de yayımlanmıştı. Çoktan tükenmiş olan bu çevirinin üçüncü baskısını, etik sorunların ülkemizde ve dünyada gündemde olduğu ve bu sorunlara kültürel yaklaşımların yaygınlık kazandığı bir zamanda okurlarımıza sunmaktan, böylece de insanı, temel alan ve insan olan herkese seslenen bir Etik örneğini vermekten mutluyuz.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  1999
 • Sayfa Sayısı:
  176
 • ISBN:
  9789757748076
 • Orijinal Adı:
  Kritik der praktischen Vernunft
 • Çeviri:
  Füsun Akatlı, Gertrude Durusoy, İoanna Kuçuradi, Ülker Gökberk
 • Yayınevi:
  Türkiye Felsefe Kurumu
 • Kitabın Türü:
Yavuz Kestane 
28 Ağu 01:39 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 9/10 puan

Immanuel Kant...Aydınlanma felsefesi denilince akla ilk gelen isimlerden.Şüphesiz onun yaptıkları ve daha önemlisi kendisinden sonra gelecekte yapılacaklar için açtığı yol, pek kimsenin yapabileceği, başarabileceği türden değil.Ben Kant'ın henüz bir kitabını okumuş olsam da mutlaka diğer kitaplarını da alıp okuyacağım.-hatta Türkiye iş bankası kültür yayınlarından çıkan Immanuel Kant'ın biyografisini de alıp okumak istiyorum- O yüzden benden Kant'ı daha iyi bilen, daha çok okumuş arkadaşlara burada ahkâm kesip saygısızlık yapmak istemem.

Salt Pratik Usun Temel Yasası
Öyle davran ki, senin istencinin maksimi her zaman genel bir yasa koymanın ilkesi olarak geçerlik kazanabilsin”

Pratik Aklın Eleştirisi, çok tartışılan bir sözün, "inanca yer açmak için bilgiyi kırmak zorunda kaldım" diyen Kant’ın ikinci eleştirisidir. Bu kitapta Kant, epistemolojinin dışında kalan ancak aklın pratik bir zorunlulukla düşündüğü aşkınlıkları açıklayabilme, somutlayabilme gayretindedir.

İlk eleştiri, Saf Aklın Eleştirisi’nde aklın kategorileri soyutlama halindedirler, sınırlar ve ayrımlar belirlenmeye çalışılır, bilginin olanaklılık koşulları ve sınırları çizilir. Bu düzlemde, pratik aklın kavramlarına, yani bilgi konusu olmayan ancak düşünülmesinin yine de kaçınılmaz olduğu aşkın alanlara ilişkin kavramlara soyutlama düzeyinde işaret edilir. İkinci Eleştiri’de ise, pratik aklın eleştirisi biçiminde etik temellendirilir. İnancın ve aşkın kavramların zorunluluğuna, kendisinden önceki pratik aklın kullanımının eleştirisiyle somut bir muhteva kazandırmayı hedefler bu eleştiri.

Söz konusu etik düşünce Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi‘nde ortaya konulmuş ve bir temellendirme girişimi olarak kavramları ve kategorileri soyut halde bırakılmıştır. Kant, Pratik Aklın Eleştirisi‘nde önerdiği etik’in soyut halde bırakılmış olan kategorileri içerikli hale getirmeye yönelir. Kendisine kadar geldiği haliyle eleştirisi içinden, Pratik Aklın meşru sınırları ve kullanım koşullarını göstermek ister. “Eleştirinin işi,” diyecektir Kant, burada işlettiği pratik aklın eleştirisi için, “pratik usun olanağının, kapsamının ve sınırlarının ilkelerini insanın doğal yapısıyla ilişkiye girmeden eksiksiz olarak ortaya koymaktır.” Böylece, ilk eleştiride, soyut halde belirtilerek, epistemolojinin de sınırlarını oluşturan kavramlar (idealar) somutluk halinde ele alınmış, sınırları ve geçerlilikleri somut halde gösterilmiş olacaktır.

Kant, bu kitabı yazarken yazdığının yalnız bir "kitap" değil, düşünce tarihinin kaderini kökünden değiştiren, ahlak-din ilişkilerini sarsan, bilim ile felsefeyle ortaklaşa bir dil kurmuş olabileceğinin farkında değildi kuşkusuz.Benim bu kitabı okuyacak arkadaşlara öncelikli tavsiyem mutlaka daha önce felsefe ile haşır neşir olmaları, zira felsefe metinlerinin en ağır dillerinden biriyle yazılmış bir kitap bekliyor karşınızda...

Kitaptan 7 Alıntı

Yavuz Kestane 
27 Ağu 01:19 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Saygı öyle bir ödenektir ki, istesek de istemesek de onu ödememezlik edemeyiz; yapabileceğimiz şey, en fazla bu saygıyı açıkça göstermemektir, ama onu içimizde duymaktan kaçınamayız.

Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 85 - Türkiye Felsefe Kurumu)Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 85 - Türkiye Felsefe Kurumu)
Yavuz Kestane 
28 Ağu 01:14 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

İki şey, üzerlerine sık sık eğilip ısrarla düşünülürse, insanın ruhsal yapısını hep yeni, hep artan bir hayranlık ve korkunç saygıyla dolduruyor: üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlâk yasası.

Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 174 - Türkiye Felsefe Kurumu)Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 174 - Türkiye Felsefe Kurumu)

der Bestirnte himmel über mir und das Moralische gesetz in mir.
Üzerinde düşündükçe iki şey, insan ruhunu hep yeni ve gittikçe artan bir hayranlık ve saygıyla dolduruyor: Üstümdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası.

Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel KantPratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant
Yavuz Kestane 
27 Ağu 22:32 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Saf akıl kendi başına pratiktir ve insana ahlâk yasası diye adlandırdığımız genel bir yasa verir.

Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 150 - Türkiye Felsefe Kurumu)Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 150 - Türkiye Felsefe Kurumu)
Yavuz Kestane 
 27 Ağu 01:50 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Bu çıkarıma ancak şapka çıkarılır
Bir bilim ilerletilecekse, bütün güçlükler açığa çıkarılmalı, hatta hâlâ gizliden gizliye bu bilimin yolunu kapayan güçlükler aranıp bulunmalıdır; çünkü bu güçlüklerin herbiri, bilimin, kapsam açısından olsun, belirlilik açısından olsun gelişmesi sağlanmadan bulunamayacak olan bir çareyi davet eder; böylelikle engeller bile bilimin saglamlığını artıran araçlar haline gelir.Buna karşılık güçlükler bile bile saklanacak ya da yalnızca geçici çarelerle ortadan kaldırılacak olursa, bunlar bilimi ergeç tam bir skeptiklik içinde yerle bir edecek olan çare bulunmaz kötülüklere dönüşeceklerdir.

Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 112 - Türkiye Felsefe Kurumu)Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 112 - Türkiye Felsefe Kurumu)
Yavuz Kestane 
 27 Ağu 01:39 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Eğer doğru dürüst ararsak, övülmeğe değer bütün eylemlerde, buyuran ve düşkünlüklerimizin hoşuna gidebileni keyfimize bırakmayan bir ödev yasası buluruz.Ruhu ahlakça biçimlendiren tek sunuş tarzı budur, çünkü yalnız o, sağlam ve tam belirlenmiş ilkeler sağlayabilir.

Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 94 - Türkiye Felsefe Kurumu)Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 94 - Türkiye Felsefe Kurumu)

Ama insan, her şeye rağmen, aklın kendi başına söylediği her şeye kayıtsız kalacak ve aklı yalnızca duyu sahibi bir varlık olarak gereksinmelerini gidermek için bir araç ola- rak kullanacak kadar, tamamen hayvan değildir. Eğer akıl sırf hayvanlarda içgüdünün gördüğü işe hizmet edecekse, akla sahip olması insanı değerce salt hayvanlığın üstüne hiç mi hiç yükseltmez.

Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 69)Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant (Sayfa 69)

Kitapla ilgili 1 Haber

Ünlü yazarların ilk kitapları nasıl reddedildi?
Ünlü yazarların ilk kitapları nasıl reddedildi? Dünya edebiyatında, bugün birer başyapıt sayılan çok sayıda eser yayınevleri tarafından reddedilmişti. Bu reddedilme hikâyelerinden bazılarını derledik.