Pratik Okültizm (Günlük Yaşamda Uygulamalı Gizli Bilimler)

·
Okunma
·
Beğeni
·
416
Gösterim
Adı:
Pratik Okültizm
Alt başlık:
Günlük Yaşamda Uygulamalı Gizli Bilimler
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
104
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756130568
Çeviri:
Anita Tatlıer
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hermes Yayınları
Bu kitapta, gizli bilimler (okültizm) üzerinde ustalığı dünyaca tanınmış yazar Dion Fortune derin ve özel eğitim gerektiren bu konuyu fazla ayrıntıyı girmeden herkesin anlayabileceği bir biçimde açıklamaktadır, ancak kitabın esas amacı okuyucunun yararına kullanabileceği pratik bilgileri sunmaktır. Okuyucu ister konuya yeni başlayan olsun, ister konunun uzmanı olsun, kitaptan mutlaka etkilenecektir. Kendisi ve yaşam üzerinde anlayışı genişleyecektir. Evrendeki yeri ve yaşamını yönetmek için yürütebileceği yöntem konusunda fikir edinecektir. İşlediği konular arasında, çevrenin kontrolü, geçmiş yaşamları anımsama, karmayı çözmek, geleceği ön görme yöntemleri, zihin gücünün iyiye ve kötüye kullanımı, manyetizma, kişiler arasında enerji alışverişi ve cinsel kutuplaşma konularını kapsamaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)
104 syf.
* Okültizmin popülerleşmesinde önemli payı olan iki kişi vardır. Bunlardan biri Helena Blavatsky, diğeri de bu kitabın yazarı olan Dion Fortune (Violet Firth)'dır. Kitap, ilk olarak 1935'te yayınlanmıştır.

* Okültizm, doğası gereği tanımını yapmak zor bir terim de olsa, kısaca "gizli ilimler, batıni ilimler" olarak Türkçeleştirilebilir. Aynı zamanda eski devirlerin gnostik öğretilerini de bünyesine kabul etmesiyle benim akademik anlamda ilgimi çekmektedir. Wikipedia tanımı şu şekilde: "Okültizm, geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır. Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile "gizli" bilginin araştırılması demektir. Terim, Latince "gizlemek", "saklamak", "üstünü örtmek" anlamına gelen "occulere"den türemiştir. Eski Yunan'daki karşılığı ezoteriktir."

* Kitabın içeriği ile ilgili olarak alt başlıklardan yararlanmayı verimli buldum;

- Günlük Yaşamda Pratik Okültizm:
Okültizmin temel ilkelerini açıklamakla birlikte; plan, süptil plan, ilahi ruh, gökyüzü krallığı gibi çok sık kullanılan terminolojiyi açıklar. Okültizmin incelediği sorunların dört katmanından bahseder, ki bunlar spiritüel (ruhsal), zihinsel, astro-eterik ve fiziksel katmanlardır.
- Çevrenin Kontrolü:
Çevreyle ilgili olan ve zihinsel etkinlikleri engelleyen koşulların nasıl ortadan kaldırılabileceği hakkındadır. Başlangıç ve en önemli basamak olarak öz-kontrol gereklidir.
- Geçmiş Enkarnasyonların Hatırlanması:
Enkarnasyonun var olduğunu ön kabul olarak ele alıp geçmişteki hayatta yaşanan hem zihinsel hem de fiziksel faaliyetleri mevcut hayatta algılama yöntemleri hakkındadır. Bunun için özel metotları olan bir meditasyon tarif edilir.
- Karmayı Çözmek:
Karma, kitapta "kader" kelimesiyle özdeş kabul edilir. Ve ruhsal olarak, herhangi bir şekilde, yaratılmış engeller olarak tanımlanır. Budizm öğretisine benzerliği hemen fark edilebilecek olan bu öğreti, kişinin karakterinin oluşması ve bu karakter yoluyla kendi geleceğinin şekillenmesi açısından doğrudan 'kader'i yaratır. Karmayı çözmüş olan kişi kendi kaderini de tekrar şekillendirir.
- Kehanetin Kullanımları ve Sırları:
Bu bölümde kehanetin varlığı ve elde edilme yolları incelenmektedir. En iyi yol olarak Tarot tavsiye edilir. En iyi kehanet görümlerinin kişinin bir başkasından yardım almasıyla değil, kendi benliğiyle ortaya çıkarttığı görümler olduğunu açıklar.
- Eterik Manyetizma:
İnsanların zihinsel olarak sahip olduğu ve etrafına dalgalar halinde yaydığı bir elektromanyetik gücün tanımını yapar. Bu enerji hareketlerine bağlı olarak ilişkilerin olumlu veya olumsuz etkilendiğini açıklar.

* Bütün bu konuları şahsi olarak değerlendirdiğimde, bilimin yeterince ilerlemediği dönemde insan vücudunun, davranışlarının açıklanmasında bu tür yarı-dini yöntemler kullanılmasının zorunluluğunu anlayabiliyorum. Üstelik okültizmin en popüler döneminin de iki dünya savaşı sonrası (1920-1960) olması, bana bu trendin psikolojik sebepleri olduğu izlenimini veriyor. Gerçekliği ve barındırdığı sebep-sonuç ilişkileri bakımından hiçbir mantığa dayanmadığını düşünsem de sosyolojik anlamda çok büyük etkisinin olması bu konuyu inceleme gerekliliği yaratıyor. Konuyla ilgili olanlar için hem Dion Fortune hem de (çok daha meşhur olan) Madam Blavatsky'nin kitaplarını; ayrıca Türkçe olarak sadece bu konuyla ilgili kitaplar yayınlayan Hermes Yayınları'nı tavsiye ederim.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Pratik Okültizm
Alt başlık:
Günlük Yaşamda Uygulamalı Gizli Bilimler
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
104
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756130568
Çeviri:
Anita Tatlıer
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hermes Yayınları
Bu kitapta, gizli bilimler (okültizm) üzerinde ustalığı dünyaca tanınmış yazar Dion Fortune derin ve özel eğitim gerektiren bu konuyu fazla ayrıntıyı girmeden herkesin anlayabileceği bir biçimde açıklamaktadır, ancak kitabın esas amacı okuyucunun yararına kullanabileceği pratik bilgileri sunmaktır. Okuyucu ister konuya yeni başlayan olsun, ister konunun uzmanı olsun, kitaptan mutlaka etkilenecektir. Kendisi ve yaşam üzerinde anlayışı genişleyecektir. Evrendeki yeri ve yaşamını yönetmek için yürütebileceği yöntem konusunda fikir edinecektir. İşlediği konular arasında, çevrenin kontrolü, geçmiş yaşamları anımsama, karmayı çözmek, geleceği ön görme yöntemleri, zihin gücünün iyiye ve kötüye kullanımı, manyetizma, kişiler arasında enerji alışverişi ve cinsel kutuplaşma konularını kapsamaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 15 okur

  • Meyrem
  • Moiz K
  • M. C.
  • Gnothi Seauton
  • Carmie
  • Sema Kısmetli
  • Gülçin Akgün
  • D.
  • Nil Mertcan
  • Gulan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%75 (3)
9
%0
8
%0
7
%25 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0