Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky

·
Okunma
·
Beğeni
·
651
Gösterim
Adı:
Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky
Baskı tarihi:
Temmuz 2011
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051031255
Kitabın türü:
Çeviri:
Ferit Burak Aydar
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Agora Kitaplığı
"Kautsky proletarya diktatörlüğü kavramını eşi görülmedik bir şekilde çarpıtmış ve Marx'ı alelade bir liberale dönüştürmüştür; başka bir deyişle, 'saf demokrasi' konusunda harcıâlem laflar eden, burjuva demokrasisinin sınıfsal içeriğini süsleyip püsleyerek tevil eden ve hepsinden öte, ezilen sınıfın devrimci şiddete başvurmasından gocunan bir liberal derekesine düşmüştür."

"Savaşın bir sonucu olarak devrimlerin gerçekten başladığı 1918'de Kautsky devrimlerin kaçınılmaz olduğunu açıklamak, devrimci taktikleri ve devrime hazırlık yollarını ve araçlarını düşünmek yerine, Menşeviklerin reformist taktiklerini enternasyonalizm olarak nitelendirmeye başladı. Bu döneklik değil de nedir?"
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Gerçek şudur ki, demokratik cumhuriyet aracıyla burjuvazi diktatörlüğünü uygulayan burjuva devlet, halkın yüzüne karşı burjuvaziye hizmet ettiğini itiraf edemez; doğruyu söyleyemez o, kurnazca davranmak zorundadır
Sosyalist, devrimci proleter, enternasyonalist başka türlü düşünür. Bir savaşın (gerici ya da devrimci) niteliği, kimin saldırdığını, ya da "düşman"ın hangi ülkede bulunduğunu
bilme sorununa değil, ama şuna bağlıdır: Bu savaşı hangi sınıf yönetiyor, hangi siyasanın uzantısıdır? Eğer savaş gerici, emperyalist bir savaşsa, yani gerici, sömürücü, baskıcı, emperyalist dünya burjuvazisinin iki grubu tarafından yönetiliyorsa, tüm burjuvazi (hatta küçük bir ülkenin burjuvazisi bile) bu soygunun suç ortağı durumuna gelir, ve benim ödevim, devrimci proletarya temsilcisinin ödevi de, dünya insan kırımı iğrençliklerine karşı tek kurtuluş yolu olan dünya proleter devrimini hazırlamaktadır
Emperyalist savaşı, emperyalist burjuvazinin iki grubu arasında, dünyanın paylaşılması için, ganimet paylaşımı için, küçük ve güçsüz ulusların soyulup boğulması için bir savaştır
Her yengin devrimin ilk kaygısı, -Marx ve Engels bunu
birçok kez belirtmişlerdir, eski orduyu yıkmak, onu terhis etmek, yerine bir yenisini geçirmekti
Büyücek bir ülkenin bütün toprak sahipleri ile bütün kapitalistleri bir anda
mülksüzleştirilemez. Sonra, tek başına mülksüzleştirme (kamulaştırma), hukuksal ya da
siyasal bir eylem olarak, sorunu çözmekten uzaktır, çünkü büyük toprak sahipleri ile
kapitalistleri gerçekten görevden almak, onları fabrikaların ve yurtlukların bir başka
yönetimi -işçi yönetimi- ile gerçekten değiştirmek gerekir. Uzun kuşaklar boyunca, eğitimleri, yaşama biçimleri ve kazanılmış alışkanlıkları aracıyla sivrilmiş bulunan
sömürücüler ile, büyük çoğunluğu en ileri ve en demokratik burjuva cumhuriyetlerde bile beli bükülmüş, kültürsüz, bilisiz, ürkek, bölünmüş kalan sömürülenler arasında eşitlik olamaz. Devrimden uzun zaman sonra da, sömürücüler zorunlu olarak bir dizi gerçek ve önemli üstünlüklerini korurlar: paraları (bir anda ortadan kaldırılması olanaksızdır), çoğu kez pek çok bazı taşınabilir malları kalır; ilişkileri, örgüt ve yönetim alışkanlıkları, bütün yönetim "sır"ları konusundaki bilgileri (gelenekler, yöntemler, araçlar, olanaklar) kalır;yüksek eğitimleri, (yaşam ve ideolojisi ile burjuva olan) yüksek teknik personel ile yakınlıkları kalır; son derece yüksek bir askerlik sanatı deneyleri (bu çok önemlidir) kalır
vb., vb..
Bolşevikler burjuva demokratik devrimle sosyalist devrim arasında kesin bir ayrım yapmasını bilmişlerdir: birinciyi sonuna değin götürerek, kapıyı ikinciye açmışlardır.

Lenin
Ve işçiler, burjuva parlamentonun onlar için yabancı bir örgenlik, proletaryanın burjuvazi tarafından bir ezme aleti, düşman bir sınıfın, sömürücü bir azınlığın örgenliği olduğunu çok güzel bilir vesezer, görür ve kavrarla

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky
Baskı tarihi:
Temmuz 2011
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051031255
Kitabın türü:
Çeviri:
Ferit Burak Aydar
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Agora Kitaplığı
"Kautsky proletarya diktatörlüğü kavramını eşi görülmedik bir şekilde çarpıtmış ve Marx'ı alelade bir liberale dönüştürmüştür; başka bir deyişle, 'saf demokrasi' konusunda harcıâlem laflar eden, burjuva demokrasisinin sınıfsal içeriğini süsleyip püsleyerek tevil eden ve hepsinden öte, ezilen sınıfın devrimci şiddete başvurmasından gocunan bir liberal derekesine düşmüştür."

"Savaşın bir sonucu olarak devrimlerin gerçekten başladığı 1918'de Kautsky devrimlerin kaçınılmaz olduğunu açıklamak, devrimci taktikleri ve devrime hazırlık yollarını ve araçlarını düşünmek yerine, Menşeviklerin reformist taktiklerini enternasyonalizm olarak nitelendirmeye başladı. Bu döneklik değil de nedir?"
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 28 okur

  • Mehmet Toprak
  • Ayhan Tunğ
  • Veysel Demirkol
  • Hasan Hüseyin Beydil
  • Kerem Behruz
  • Bilgesu yurdakul
  • Harun Yaylaoğlu
  • Xxxx
  • Emra Ergüzeloğlu
  • Lala Paşa

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%40 (2)
9
%0
8
%40 (2)
7
%0
6
%0
5
%20 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0