Psikanaliz ve Psikoterapi

·
Okunma
·
Beğeni
·
63
Gösterim
Adı:
Psikanaliz ve Psikoterapi
Baskı tarihi:
Mayıs 2010
Sayfa sayısı:
332
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754206357
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları
Türkiye Psikiyatri Derneği 1995 yılında Türkiye’nin dört bir
yanından asistan, uzman ve öğretim üyelerinin katılımıyla ve bü-
yük bir coşkuyla kurulmuş, göreli genç bir dernektir. Türkiye’de
mesleki kimliğimizin yeniden şekillenişinin ve nöropsikiyatriden
psikiyatriye geçişin de öncülerinden ve bu bağlamda Türkiye’de
modern psikiyatrinin kurucularından birisi olan Prof. Dr. Orhan
Öztürk bu kuruluşta birleştirici, bütünleştirici ve öncü bir rol üstlenerek
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin kurucu başkanı olarak gö-
rev almıştır. Omuz verdiği bu kuruluş süreci, özverili çalışmalarla
ilerlemiş ve bugün, yirminci yılında üç bini aşan üyesi, Türkiye’nin
her yanında 21 şubesi, onlarca kurul, altkurul ve çalışma birimi ile
kapsayıcı ve katılımcı bir meslek örgütü kimliğine ulaşmıştır.
Değerli kurucu genel başkanımız Prof. Dr. Orhan Öztürk’ün
ne denli bilimsel, eğitici ve üretken olduğuna tüm meslektaşları-
mız tanıktır. Yıllar önce, kitapların yaygın bulunamadığı dönemde,
liderlik ettiği “psikiyatri ders notları teksiri” tüm Türkiye’de
psikiyatri eğitimi almakta olan herkesin başucu yayını idi. Başlangıçta
tek başına, son baskılarında yetiştirdiği değerli öğrencilerinden
Prof. Dr. Aylin Uluşahin ile birlikte kaleme aldığı Ruh Sağ-
lığı ve Bozuklukları kitabı 13. baskısına ulaştı. En yeni kitabı ise
bireyin psikolojisini şekillendiren toplumsal ve kültürel etmenler
üzerinden yaşadığımız topluma ilişkin özgün bir değerlendirme
olarak nitelenebilecek Özerk Benlik, Kul Benlik: Biat Toplumunun
Ruhsal Kökenleri kitabıdır.
Orhan Öztürk’ün bir diğer önemli kitabı da elinizde beşinci
baskısını tuttuğunuz ve birçoğumuzun çeşitli zamanlarda sıkça
başvurduğu Psikanaliz ve Psikoterapi kitabıdır. Bu kitap aynı zamanda
kurucu başkanımızın Türkiye Psikiyatri Derneği aracılı-
ğıyla tüm meslektaşlarına ve başta gelecek nesiller olmak üzere
tüm nesillere yönelik çok anlamlı ve örnek davranışının bir ifadesidir.
Değerli hocamız Psikanaliz ve Psikoterapi kitabının tüm
telif haklarını hiçbir karşılık istemeden Türkiye Psikiyatri Derne-
ği’ne bağışlamıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği ve tüm meslektaş-
larım adına sonsuz teşekkürler…
Psikanaliz ve Psikoterapi kitabı doğrudan Türkçe olarak kaleme
alınmış, kendi içinde bütünlüğü olan kurgusu sağlam bir
x ÖNSÖZ
eser.  Kavramlar ve Kuramlar başlıklı ilk bölümde,  anlaşılması
zor pek çok kavramı ele alıyor ve iki önemli gelişim kuramını,
Freud’un ruhsal-cinsel gelişim kuramı ve Erikson’un ruhsal-toplumsal
gelişim kuramını anlatıyor. Yöntem ve Uygulama başlıklı
ikinci bölümde bazı teknik kavramlar işleniyor ve ülkemiz koşullarında
da bunların uygulamaya katılabileceği anlatılıyor. Bilginin,
yaratıcılıkla birlikte klinik ortamda hasta yararına her zaman
kullanılabileceğini örneklerle açıklanıyor. Bu bakımdan bölüm
kanımca ayrı bir önem taşıyor. Yılların bilgi ve deneyim birikiminin
özgün bir ürünü olan bu kitap birkaç kuşak ruh hekiminin
yararlanmış olduğu değerli bir kaynak olarak  zamana dayanıklı-
lığını kanıtlamıştır.
Psikanaliz ve Psikoterapi kitabı sadece konuya ilgi duyan genç
ve yeni meslektaşlarımızın ya da diğer ruh sağlığı çalışanlarının
değil meslek yaşamının ileri dönemindeki meslektaşlarımızın ve
terapistlerin de zihninde yeni açılımlar yaratabilecek bir kitap.
Orhan Öztürk’ün dile ve anlatıma verdiği önemi pek çoğumuz
biliriz. Bu nedenle onun adı, kitabın son derece kolay okunur ve
anlaşılır olmasının garantisi. Birçok kavram ve kurama ilişkin sadece
derli toplu bilgi aktarımı ile kalmayıp çok sayıda psikoterapi
seansı ve psikoterapi süreci örnekleri sunarak da anlaşılırlığı artırmış
ve öğrenmeyi kolaylaştırmıştır. Belki de en önemlisi, Türkiye
koşullarında psikoterapi uygulamalarının sorunlarına ilişkin kafa
yormuş, özgün düşünceler üretmiş ve bu kitapta ayrı bir bölümde
tartışmıştır.
Psikanaliz ve Psikoterapi kitabı çok önemli bir eğitim kaynağı.
Sadece psiklanalitik yönelimli psikoterapi uygulayıcıları için de-
ğil elbette. Aynı zamanda tüm psikiyatri uzmanları için, psikiyatri
asistanları için, başta klinik psikologlar olmak üzere diğer ruh
sağlığı çalışanları için ve tıp öğrencileri için çok özlü bir kaynak.
Kısacası ilgi duyanların zihnini açan ve ilgisini artıran, mesleki
uygulamasında psikanalitik psikoterapiyi kullananların da yetkinliğini
geliştiren bir kitap.
Tüm bunların ötesinde Psikanaliz ve Psikoterapi kitabı kurucu
genel başkanımız Prof. Dr. Orhan Öztürk’ün örgütlü meslek
birliğine ve örgütlülüğün gücüne inananlara, Türkiye Psikiyatri
Derneği’ne ve üyelerine çok anlamlı ve çok değerli bir armağanı
olan bir kitap. Bu değerli kaynak kitabın sonraki kuşakların kü-
ÖNSÖZ xi
tüphanelerinde yer almasına aracılık etmek artık bizim sorumluluğumuzda…

Orhan hocam… Öğrenciydik, bize psikiyatriyi sevdirdiniz.
Asistandık sadece bilgiden oluşmayan çok şey öğrettiniz. Uzman
olduk yol gösterdiniz. Öğretim üyesi olduk takdir ettiniz, bizi
geliştirecek ne varsa yaptınız. Şimdi yine ve yeni bir örnek davranışla
bizimlesiniz.
Mesajınız alınmıştır hocam…
Seve seve ve sonraki nesillere taşımak üzere…
Yürekten teşekkürlerimizle…
Simavi Vahip
Türkiye Psikiyatri Derneği
Genel Başkanı
Konuyla akademik olarak ilgiliyseniz çok önemli bir kaynak olduğunu bildiğim için okuyayım dedim ama amatörseniz lügâtı yabancı gelecektir. Ağır geldi bana ;)
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Psikanaliz ve Psikoterapi
Baskı tarihi:
Mayıs 2010
Sayfa sayısı:
332
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754206357
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları
Türkiye Psikiyatri Derneği 1995 yılında Türkiye’nin dört bir
yanından asistan, uzman ve öğretim üyelerinin katılımıyla ve bü-
yük bir coşkuyla kurulmuş, göreli genç bir dernektir. Türkiye’de
mesleki kimliğimizin yeniden şekillenişinin ve nöropsikiyatriden
psikiyatriye geçişin de öncülerinden ve bu bağlamda Türkiye’de
modern psikiyatrinin kurucularından birisi olan Prof. Dr. Orhan
Öztürk bu kuruluşta birleştirici, bütünleştirici ve öncü bir rol üstlenerek
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin kurucu başkanı olarak gö-
rev almıştır. Omuz verdiği bu kuruluş süreci, özverili çalışmalarla
ilerlemiş ve bugün, yirminci yılında üç bini aşan üyesi, Türkiye’nin
her yanında 21 şubesi, onlarca kurul, altkurul ve çalışma birimi ile
kapsayıcı ve katılımcı bir meslek örgütü kimliğine ulaşmıştır.
Değerli kurucu genel başkanımız Prof. Dr. Orhan Öztürk’ün
ne denli bilimsel, eğitici ve üretken olduğuna tüm meslektaşları-
mız tanıktır. Yıllar önce, kitapların yaygın bulunamadığı dönemde,
liderlik ettiği “psikiyatri ders notları teksiri” tüm Türkiye’de
psikiyatri eğitimi almakta olan herkesin başucu yayını idi. Başlangıçta
tek başına, son baskılarında yetiştirdiği değerli öğrencilerinden
Prof. Dr. Aylin Uluşahin ile birlikte kaleme aldığı Ruh Sağ-
lığı ve Bozuklukları kitabı 13. baskısına ulaştı. En yeni kitabı ise
bireyin psikolojisini şekillendiren toplumsal ve kültürel etmenler
üzerinden yaşadığımız topluma ilişkin özgün bir değerlendirme
olarak nitelenebilecek Özerk Benlik, Kul Benlik: Biat Toplumunun
Ruhsal Kökenleri kitabıdır.
Orhan Öztürk’ün bir diğer önemli kitabı da elinizde beşinci
baskısını tuttuğunuz ve birçoğumuzun çeşitli zamanlarda sıkça
başvurduğu Psikanaliz ve Psikoterapi kitabıdır. Bu kitap aynı zamanda
kurucu başkanımızın Türkiye Psikiyatri Derneği aracılı-
ğıyla tüm meslektaşlarına ve başta gelecek nesiller olmak üzere
tüm nesillere yönelik çok anlamlı ve örnek davranışının bir ifadesidir.
Değerli hocamız Psikanaliz ve Psikoterapi kitabının tüm
telif haklarını hiçbir karşılık istemeden Türkiye Psikiyatri Derne-
ği’ne bağışlamıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği ve tüm meslektaş-
larım adına sonsuz teşekkürler…
Psikanaliz ve Psikoterapi kitabı doğrudan Türkçe olarak kaleme
alınmış, kendi içinde bütünlüğü olan kurgusu sağlam bir
x ÖNSÖZ
eser.  Kavramlar ve Kuramlar başlıklı ilk bölümde,  anlaşılması
zor pek çok kavramı ele alıyor ve iki önemli gelişim kuramını,
Freud’un ruhsal-cinsel gelişim kuramı ve Erikson’un ruhsal-toplumsal
gelişim kuramını anlatıyor. Yöntem ve Uygulama başlıklı
ikinci bölümde bazı teknik kavramlar işleniyor ve ülkemiz koşullarında
da bunların uygulamaya katılabileceği anlatılıyor. Bilginin,
yaratıcılıkla birlikte klinik ortamda hasta yararına her zaman
kullanılabileceğini örneklerle açıklanıyor. Bu bakımdan bölüm
kanımca ayrı bir önem taşıyor. Yılların bilgi ve deneyim birikiminin
özgün bir ürünü olan bu kitap birkaç kuşak ruh hekiminin
yararlanmış olduğu değerli bir kaynak olarak  zamana dayanıklı-
lığını kanıtlamıştır.
Psikanaliz ve Psikoterapi kitabı sadece konuya ilgi duyan genç
ve yeni meslektaşlarımızın ya da diğer ruh sağlığı çalışanlarının
değil meslek yaşamının ileri dönemindeki meslektaşlarımızın ve
terapistlerin de zihninde yeni açılımlar yaratabilecek bir kitap.
Orhan Öztürk’ün dile ve anlatıma verdiği önemi pek çoğumuz
biliriz. Bu nedenle onun adı, kitabın son derece kolay okunur ve
anlaşılır olmasının garantisi. Birçok kavram ve kurama ilişkin sadece
derli toplu bilgi aktarımı ile kalmayıp çok sayıda psikoterapi
seansı ve psikoterapi süreci örnekleri sunarak da anlaşılırlığı artırmış
ve öğrenmeyi kolaylaştırmıştır. Belki de en önemlisi, Türkiye
koşullarında psikoterapi uygulamalarının sorunlarına ilişkin kafa
yormuş, özgün düşünceler üretmiş ve bu kitapta ayrı bir bölümde
tartışmıştır.
Psikanaliz ve Psikoterapi kitabı çok önemli bir eğitim kaynağı.
Sadece psiklanalitik yönelimli psikoterapi uygulayıcıları için de-
ğil elbette. Aynı zamanda tüm psikiyatri uzmanları için, psikiyatri
asistanları için, başta klinik psikologlar olmak üzere diğer ruh
sağlığı çalışanları için ve tıp öğrencileri için çok özlü bir kaynak.
Kısacası ilgi duyanların zihnini açan ve ilgisini artıran, mesleki
uygulamasında psikanalitik psikoterapiyi kullananların da yetkinliğini
geliştiren bir kitap.
Tüm bunların ötesinde Psikanaliz ve Psikoterapi kitabı kurucu
genel başkanımız Prof. Dr. Orhan Öztürk’ün örgütlü meslek
birliğine ve örgütlülüğün gücüne inananlara, Türkiye Psikiyatri
Derneği’ne ve üyelerine çok anlamlı ve çok değerli bir armağanı
olan bir kitap. Bu değerli kaynak kitabın sonraki kuşakların kü-
ÖNSÖZ xi
tüphanelerinde yer almasına aracılık etmek artık bizim sorumluluğumuzda…

Orhan hocam… Öğrenciydik, bize psikiyatriyi sevdirdiniz.
Asistandık sadece bilgiden oluşmayan çok şey öğrettiniz. Uzman
olduk yol gösterdiniz. Öğretim üyesi olduk takdir ettiniz, bizi
geliştirecek ne varsa yaptınız. Şimdi yine ve yeni bir örnek davranışla
bizimlesiniz.
Mesajınız alınmıştır hocam…
Seve seve ve sonraki nesillere taşımak üzere…
Yürekten teşekkürlerimizle…
Simavi Vahip
Türkiye Psikiyatri Derneği
Genel Başkanı

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • iaylak
  • Köksal
  • Inan M

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%50 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0