Peygamberlerin varisleri ve ümmetin aydınlatıcıları olan alimler/imamlar/müctehidler, ictihadlarındaki ihtilaflarından dolayı kınanamaz! Şeyhulislam İbn Teymiyye rahimehullâh, ümmetin Rabbanî âlimlerinin ve saygın imamlarının herhangi bir hadisle amel etmemelerinin/ihtilaf etmelerinin sebeplerini beyan ederek ihtilafların kaynağını, örneklerini ve çeşitlerini anlatmış ve ihtilaf ettikleri için ümmetin imamlarını kınamanın önüne geçmeye çalışmıştır. Bu sebeplerin öğrenilmesi Müslümanın gönlünde, ibadetler, muamelat, ahlak ve diğer şerî mükellefiyetlerde muradının ne olduğunu bilmek/öğrenmek yoluyla Allah azze ve celle'ye ulaştıran ve güven duyulan ilim vasıtası haline gelmiş olan o tertemiz imamlara karşı bir sekinet ve huzur hissi uyandıracaktır. İctihad etme kapasitesine sahip bu insanların yorumlarındaki farklılıkların doğru olup olmamasının veya hatalı ictihad edil miş olup olmamasının ötesinde önemli olan; reelde/pratikte böyle farklı bakış açılarının olduğunun vurgulanmasıdır. Yani bazı naslar hakkında, şeriatın/dinin bazı hükümleri hakkına ihtilafların olduğunun belirtilmesidir. Buradan hareketle ictihad edebilen insanlar ya da yapılan ictihadlar hakkında, ihtilaf sözkonusu diye tartışmalar, ayrışmalar veya farklı mülahazalar içine girmenin yanlış olduğu ortaya konulmaktadır. Ki İslâm, birdir; farklı görüş, anlayış veya ictihadlar olsa da ümmet - Allah'ın yardımıyla - bu farklılıkları zenginliğe çevirecek, hatalar üzerinde durmayacak ve yanlışta icma etmeyecek, tevhid yolunda birleşecektir.
Yazar:
İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)
İbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani)
Tahmini Okuma Süresi: 17 sa. 7 dk.Sayfa Sayısı: 604Basım Tarihi: Kasım 2015Yayınevi: Guraba Yayınları
ISBN: 9786055387655Ülke: TürkiyeDil: TürkçeFormat: Karton kapak

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
604 syf.
9/10 puan verdi
·
Beğendi
Gecenin sonunda kalbinde olan yöneliş , yakınlaşma ve incelik diğer vakitlerde yoktur...
Rafu'l Melam
Rafu'l Melamİbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani) · Guraba Yayınları · 201530 okunma
Reklam
604 syf.
·
Puan vermedi
Radikallerin suistimaline uğramış bir mazlum;Şeyhülislâm İbn Teymiyye.
Şeyhülislâm İbn Teymiyye'nin, Rafu'l melam isimli eseri yazmasındaki ana gaye döneminde dönen hararetli mezhep kavgalarına son verme düşüncesi. Eserde göze çarpan en önemli nokta belirli nedenlerden ötürü küfrüne veya sapıklığına fetva verilen fakihlerin aslında mazur olduklarını, düşüncelerinin hatalı da olsa kınanmayacağını ispat ediyor. Ana başlık bu olmakla birlikte o isim vermese de bariz olarak hadis çevreleri tarafından çok hoş karşılanmayan Ebû Hanife ve İmam Muhammedi kurtarma derdinde. Aynı zamanda ben İbn Hazm'ı da aklamaya çalıştığını düşünüyorum. Allah rahmet etsin. Büyük adamdır İbn Teymiyye kendisini tekme tokat dövenlerden intikam almak isteyen arkadaşlarına onlar belki ictihad edip beni dövdüler ve bu amellerinden dolayı ecir aldılar hakkın sahibi Allah ise Allah hakkını kimse de bırakmaz yok bensem zaten helal ettim diyecek kadar büyük. Dertli adamdır İbn Teymiyye, islam kadınlarının kocalarına geri dönmesi için başkalarının altına yatmasını dert edinip 4 mezhep imanını ve dönemin bütün holiganlarını karşısına alacak kadar da cesurdur İbn Teymiyye. Rahmetle bakar herkese ve evet rahatsız olsanız da hakikat şudur şiilere bile rahmetle bakar. Onları esir alan bir grup askere bu yaptığınız caiz değil haramdır diyecek kadar insanların kanını, ırzını, malını değerli görür. Ve son olarak sadece islam milletinin değil kafirlerin onuru da değerlidir onun gözünde cariyelerin ilişkiye zorlanmasına karşı çıkacak kadar yufka yürekli zorlayanın da kırbaçlanmasını isteyecek kadar hassastır. Allah gani gani rahmet etsin.
Rafu'l Melam
Rafu'l Melamİbn Teymiyye (Ahmed b. Abdulhalim el-Harrani) · Guraba Yayınları · 201530 okunma
100 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.