Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine Giriş

·
Okunma
·
Beğeni
·
19
Gösterim
Adı:
Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine Giriş
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
376
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752972995
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayıncılık
Reormasyon döneminin baş aktörleri (en başta da Martin Luther) Avrupa insanına kendi varlığıyla yeni bir bağ kurma imkanı vermiştir. Bunun ise kültürel -düşünsel, iktisadi ve siyasi etkileri çok kapsamlı ve dönüştürücü olmuştur.
Germenlerin Hıristiyanlaşması belki de Avrupa tarihinin en önemli gelişmelerinden birisidir. Bu bağlamda kitap; Germen devletinin tarihte ortaya çıkışı, Hıristiyan kilisenin Germenler arasında yayılışı, kilisenin bölünmesi, Germen İmparatorluğu'nun dönüşüm, protestanlığın doğuşu ve modern tarih üzerindeki siyasi ve düşünsel etkilerinin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Ancak Ortaçağ Kilisesini yalnızca çöküş ve karamsarlık olarak nitelendirmek doğru olmaz. Halk arasında sağlam bir dini inanç ve takva görüldüğü gibi, ıslahat yanlılarının sayısı da az değildir.
Germenlerin kendi pagan inanışlarını terk edip Hristiyanlığı kabulünde ''Almanların Havarisi'' olarak bilinen ve daha sonra azizlik mertebesine yükseltilmiş olan Bonifatius'un rolü büyük olmuştur. Bonifatius, Anglosakson kökenli olup Germenlerin Hristiyanlaşmasında ana misyonerlik faaliyetlerini yürütmüştür.
Erken dönem Rönesans hareketi, Kilise'ye düşman ya da rakip değil, daha çok din ile yeni estetik anlayışı birbiriyle bağdaştırmaya çalışan bir görünüm sergilemiştir.
Kral, en büyük toprak sahibi olması sıfatıyla, yüksek aristokrat sınıfından olanlara kendi kraliyet topraklarından muvakkaten toprak devretmek suretiyle onları kendine bağlardı. Zamanla, yukarıda sayılan resmi görevleri de bu bağlamda muvakkaten veya katiyyen devretmeye başlamıştı. Böylece Almanca'da Lehen (leihen'den: ''bir süreliğine vermek'', ''ödünç vermek'') olarak ifade edilen, genel olaraksa Latince'den gelen bir terimle feodalite denilen sistem meydana çıkmıştır.
''Alman İmparatorluğu'' kavramının tarihsel belgelerde anılmaya başlanması, Lotharingiya'nın Kel Karl ile Alman Ludwig arasında paylaşılmasıyla birlikte görülmektedir. Gerçekten de ''Doğu Franklar İmparatorluğu''nun Alman İmparatorluğu'na dönüşümünü, Büyük Karl'a dayandırıp ''Alman'' Ludwig'in krallığı dönemiyle başlatmak uygun olabilir.
Frankların devlet ile Kilise’yi bir İmparatorluk Kilisesi mantığıyla ele alması, Ortaçağ tarihinde Kilisenin rolünü artırıcı ve ortak ve tek bir İmparatorluk fikrini geliştirici bir işlev görmüştür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine Giriş
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
376
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752972995
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayıncılık
Reormasyon döneminin baş aktörleri (en başta da Martin Luther) Avrupa insanına kendi varlığıyla yeni bir bağ kurma imkanı vermiştir. Bunun ise kültürel -düşünsel, iktisadi ve siyasi etkileri çok kapsamlı ve dönüştürücü olmuştur.
Germenlerin Hıristiyanlaşması belki de Avrupa tarihinin en önemli gelişmelerinden birisidir. Bu bağlamda kitap; Germen devletinin tarihte ortaya çıkışı, Hıristiyan kilisenin Germenler arasında yayılışı, kilisenin bölünmesi, Germen İmparatorluğu'nun dönüşüm, protestanlığın doğuşu ve modern tarih üzerindeki siyasi ve düşünsel etkilerinin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Alptekin ergin
  • Ali Savut

Kitap istatistikleri