Resulullah'ın Hutbeleri (2 Cilt Takım)

·
Okunma
·
Beğeni
·
133
Gösterim
Adı:
Resulullah'ın Hutbeleri
Alt başlık:
2 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
1280
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059283489
Çeviri:
Ahmed Badla
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Siyer Yayınları
Derleyen Ahmed Badla

I. Cildi Oluşturan Bölümler:
1. Kur'an, İlim ve Zikir:
2. Ubudiyet (ibadetler):
3. Muamelat (İnsani ilişkiler)

II. Cildi Oluşturan Bölümler:
1. Mücadele Ahlakı (Cihad)
2. İmtihan Alanları (Fitneler)
3. Resûlullah (sas) , Ailesi ve Ahsâbı
4. Kıyamet Alametleri ve Ahiret

Genel Özellikleri:
Peygamber Efendimiz'in (sas), çeşitli zaman ve mekanlarda irad etmiş olduğu temel hadis ve siyer kayanlarından derlenmiş olan 522 adet hutbesini içeren bu eser, ülkemizde bu kapsamda Türkçe çevirisinin yanısıra Arapça orijinalinin de karşılıklı sayfalar içerisinde sayfa ve paragraf tutar bir sunumda hazırlanmış özgün bir çalışmadır.

Çeviride metnin anlaşılır bir Türkçeye aktarılmasına özen gösterilmiş, bu bağlamda orijinal metne sadakat ile birlikte okuyucunun eseri daha rahat okumasına sağlamak adına oldukça titiz bir çalışma yürütülmüştür. Kitapta birçok isim geçmektedir. Bunların Türkçede doğru şekilde yazımı için gayret gösterilmiş ve bağlamda bir standartlık oluşması adına Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi imlası esas alınmıştır. Eserde tüm hutbelere bir sayı numarası ve konu başlığı belirlenmiştir. Arapça tasnifatında yer alan konu başlıkları büyük çoğunluğu birebir çevirisi olmak ile birlikte bazı yerlerde Türkçe ifade ediliş biçimi bakımından daha uygun olacağı düşünülerek yaklaşık anlam veya genel bir mana verilerek çevrilmiştir. Ancak bunun ile birlikte rivayetin senedinden başlayıp ana metinin bütünü tam çeviri olup, orada luzümlu görüldüğü yerlerde yaklaşık anlamlar sadece parentez içinde veya dipnotlarda izahlar ile ifade edilmiştir. Bu bağlamda tercümede metne azami ölçüde sadık kalınmıştır.

Dipnot yazım usulünde ise kolaylık olması açısından, Kütüb-ü Sitte'de yalnızca kitap/bab isimleri ve hadis numaraları yazıldı, diğer ciltli eserlerde ise cilt numarası, sayfa numarası ve önemli bazı yerlerde ise kaynaktan hadisi kontrol etme imkanı vermesi açısından parantez içerisinde hadis noları da yazılmıştır. Arapça metinde ise tahriç usulleri açısından kamil bir gösterim yapılarak, ilgili rivayetin geçti kaynağın tüm bilgileri yer almaktadır. İkinci cildin sonunda bu kaynakların detaylı biyografik bilgileri yer almıştır.


Bu çalışmanın en güzel yönlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz, hutbelerin Türkçe tercümelerinin hemen karşı sayfasına Arapça metinlerine yer verilmiş olmasıdır. Karşılıklı okumayı kolaylaştırma için, sayfanın başı ve sonu ile ayrıca paragraf sayısı da bire bir örtüşmektedir. Bu şekli ile iki dil üzerinden bir karşılaştırma ve okuma yapmak isteyenler için böyle bir yöntem oldukça istifadeli olacaktır.

Hutbeler kitabı, hem içeriği hem 5 renk baskısı ve hem de oldukça güzel/albenili hazırlanmış cildi ile göz dolduran, ülkemizde hadis ve siyer alanında bu konsepte hazırlanmış eserlere olan ihtiyacın karşılanmasında önemli bir katkıda sağlayacağı şimdiden belli olan bu çalışma ile Siyer yayınları bu alanda çıtayı bir seviye daha yukarı taşımıştır.
(Tanıtım Bülteninden)
1280 syf.
·Beğendi·10/10
Kitap sağ sayfa arapça sol sayfa türkçe olarak çok güzel kalite de basılmış. Toplamda 600 hadis var.çeviri kalitesi güzel ve hadislerin kaynakları ayrıca belirtilmiş.Kitapta efendimizin irad ettiği hutbeler veya bir olay üzerine insanlaeo toplayıp verdiği dersler var . Faydalı eser...
- Habbe el-Urani'den rivayetle:
Ali b. Ebu Talib'i (ra) şunları söylerken duydum:
''Resulullah'ın (sas), ağaçtan minberin üzerinde şöyle buyurduğunu işittim:

''Her kim her namazın arkasından Ayet el-Kürsi'yi okursa, ölümden başka onun cennete girmesine bir engel yoktur. Kim de yatağa girdiğinde onu okursa Allah onun evini, komşusunun evini ve etraftaki evleri güven altına alır.''
Ukbe b. Amir'den (ra) rivayetle:
Resulullah'ın minberi üzerinde şöyle buyurduğunu duydum:

''Bakara Suresi'nin sonundaki bu iki ayeti (Bakara,285-286) okuyun! Çünkü Rabbim (cc) onları (bana) Arş'ın altından (oradaki hazinesinden) verdi.''

Müsned, XVIII, 650(17445)
"Ben 'Ateşten uzak dur, ateşten uzak dur!' diyerek sizleri elbiselerinizden tutmuş olanım. Sizlerse kelebekler ya da pervaneler gibi ateşe doğru atılmak için beni geçiyorsunuz."
- (sav)
İbn Şihab (ez-Zühri)'den rivayetle:
Resulullah'ın (sas) hutbe sırasında şunları söylediği bize ulaşmıştır:
''Her gelecek yakındır. Gelecek olana uzaklık yoktur. Allah, kimsenin acelesi için acele etmez. İnsanların işlerini de asla hafife almaz. İnsanların dilediği değil, Allah'ın dilediği olur. Allah bir şey irade eder, insanlar başka bir şey. İnsanların hoşuna gitmese de Allah'ın dilediği olur. Allah'ın yakınlaştırdığını uzaklaştıracak, uzaklaştırdığını uzaklaştıracak da yakınlaştıracak hiçbir güç yoktur. Allah'ın(cc) izni olmaksızın hiçbir şey olmaz.''

- Ebu Davud, el-Merasil,1,103
"Kim sabırlı davranırsa, Allah ona sabır verir. Kim istiğna gösterirse Allah da onu gani kılar. Kim iffetli davranırsa, Allah onu iffetli kılar. Hiç kimse sabırdan daha geniş bir rızık ile rızıklandırılmamıştır."

|Ahmed Bin Hanbel, Müsned, 27
Kolektif
Sayfa 144 - Siyer yayınları
Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: " Allahu Teâlâ'nın sizlere indirdiği kitabındaki şu ayette olduğu gibi: "inanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Resulullah'ın Hutbeleri
Alt başlık:
2 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
1280
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059283489
Çeviri:
Ahmed Badla
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Siyer Yayınları
Derleyen Ahmed Badla

I. Cildi Oluşturan Bölümler:
1. Kur'an, İlim ve Zikir:
2. Ubudiyet (ibadetler):
3. Muamelat (İnsani ilişkiler)

II. Cildi Oluşturan Bölümler:
1. Mücadele Ahlakı (Cihad)
2. İmtihan Alanları (Fitneler)
3. Resûlullah (sas) , Ailesi ve Ahsâbı
4. Kıyamet Alametleri ve Ahiret

Genel Özellikleri:
Peygamber Efendimiz'in (sas), çeşitli zaman ve mekanlarda irad etmiş olduğu temel hadis ve siyer kayanlarından derlenmiş olan 522 adet hutbesini içeren bu eser, ülkemizde bu kapsamda Türkçe çevirisinin yanısıra Arapça orijinalinin de karşılıklı sayfalar içerisinde sayfa ve paragraf tutar bir sunumda hazırlanmış özgün bir çalışmadır.

Çeviride metnin anlaşılır bir Türkçeye aktarılmasına özen gösterilmiş, bu bağlamda orijinal metne sadakat ile birlikte okuyucunun eseri daha rahat okumasına sağlamak adına oldukça titiz bir çalışma yürütülmüştür. Kitapta birçok isim geçmektedir. Bunların Türkçede doğru şekilde yazımı için gayret gösterilmiş ve bağlamda bir standartlık oluşması adına Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi imlası esas alınmıştır. Eserde tüm hutbelere bir sayı numarası ve konu başlığı belirlenmiştir. Arapça tasnifatında yer alan konu başlıkları büyük çoğunluğu birebir çevirisi olmak ile birlikte bazı yerlerde Türkçe ifade ediliş biçimi bakımından daha uygun olacağı düşünülerek yaklaşık anlam veya genel bir mana verilerek çevrilmiştir. Ancak bunun ile birlikte rivayetin senedinden başlayıp ana metinin bütünü tam çeviri olup, orada luzümlu görüldüğü yerlerde yaklaşık anlamlar sadece parentez içinde veya dipnotlarda izahlar ile ifade edilmiştir. Bu bağlamda tercümede metne azami ölçüde sadık kalınmıştır.

Dipnot yazım usulünde ise kolaylık olması açısından, Kütüb-ü Sitte'de yalnızca kitap/bab isimleri ve hadis numaraları yazıldı, diğer ciltli eserlerde ise cilt numarası, sayfa numarası ve önemli bazı yerlerde ise kaynaktan hadisi kontrol etme imkanı vermesi açısından parantez içerisinde hadis noları da yazılmıştır. Arapça metinde ise tahriç usulleri açısından kamil bir gösterim yapılarak, ilgili rivayetin geçti kaynağın tüm bilgileri yer almaktadır. İkinci cildin sonunda bu kaynakların detaylı biyografik bilgileri yer almıştır.


Bu çalışmanın en güzel yönlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz, hutbelerin Türkçe tercümelerinin hemen karşı sayfasına Arapça metinlerine yer verilmiş olmasıdır. Karşılıklı okumayı kolaylaştırma için, sayfanın başı ve sonu ile ayrıca paragraf sayısı da bire bir örtüşmektedir. Bu şekli ile iki dil üzerinden bir karşılaştırma ve okuma yapmak isteyenler için böyle bir yöntem oldukça istifadeli olacaktır.

Hutbeler kitabı, hem içeriği hem 5 renk baskısı ve hem de oldukça güzel/albenili hazırlanmış cildi ile göz dolduran, ülkemizde hadis ve siyer alanında bu konsepte hazırlanmış eserlere olan ihtiyacın karşılanmasında önemli bir katkıda sağlayacağı şimdiden belli olan bu çalışma ile Siyer yayınları bu alanda çıtayı bir seviye daha yukarı taşımıştır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • Vaveyla
  • Karzan Kitap
  • Muhammet Furkan Bozkurt
  • ayşenur büyük
  • Küبra Çimen
  • withnur

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (5)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0