Risale Okumaları Gölgeler ve Işıklar

0,0/10  (0 Oy) · 
0 okunma  · 
1 beğeni  · 
191 gösterim
“Ve bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü” der “Çorak Ülke”nin büyük şairi T.S. Eliot. İnsanlık tarihini, böyle okumak mümkün: ışığın peşine düşenler, gölgenin peşine düşenler. Elinizdeki kitap, ahir zaman şartlarında Kur`ân`ın aydınlığında yaşamış bir ismin, Bediüzzaman`ın hayatından ve eserinden ilhamla kaleme alınmış yazıların bir araya geldiği bir kitap. Gölgeler ve Işıklar`ın, kimilerinin gölgeler, kimilerinin ise ışığın peşinde gittiği şu dünyada nelerin gölgeli, nelerin nuranî olduğunu anlama noktasında küçük bir katkıda bulunacağı ümidini taşıyoruz.
 • Baskı Tarihi:
  Nisan 2010
 • Sayfa Sayısı:
  192
 • ISBN:
  9789752697898
 • Yayınevi:
  Nesil Yayınları
 • Kitabın Türü:
Peace 
11 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Arada bir susadığımda susuzluğumu gidermek icin kaşıkla içtiğim Risale-i Nur tatlı su pınarı hakkında yazarın rehberliğinde bu pınarın kaynağını, özelliğini ,Bediuzzaman'ın çok ince akla dayalı düşünceleri ve her bir eserin ne tür içerikte bulunduğunu, üzerinde bulunan suizanlara ve sorulara tatmin edici şekilde yanıtlayıp aktarmasıyla ,en çok ilgimi çeken nokta olan akleden kalp ile hem ilim hem nefs müzakere müdahalesi içinde olmak gereği ile ;Risale-i Nur okumaya yeni başlayacaklar veya okurlar icinde daha bilinçli bir sekilde okumak icin önerilir kitap.

Kitaptan 6 Alıntı

Peace 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Mektubat
Eğer ehl-i dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazyik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise, helâl ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslah-ı hal eder; hem ona keffâretüzzünub olur. Dünya misafirhanesinin safâsını çok gördüm. Azıcık cefâsını görsem, yine şükrederim. Eğer imana ve Kur’ân’a hizmetkârlığım cihetiyle ehl-i dünya beni tazyik ediyorsa, onun müdafaası bana ait değil. Onu, Azîz-i Cebbâra havale ediyorum.

Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlâsı kıracak bir şöhret-i kâzibeyi kırmak için teveccüh-ü âmmeyi hakkımda bozmak murad ise, onlara rahmet! Çünkü teveccüh-ü âmmeye mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak, benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benimle temas edenler beni bilirler ki, şahsıma karşı hürmet istemiyorum, belki nefret ediyorum. Hattâ kıymettar mühim bir dostumu, fazla hürmeti için belki elli defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek ve efkâr-ı âmmeden düşürtmek, iskat ettirmekten muradları, tercümanlık ettiğim hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye ait ise, beyhudedir. Zira Kur’ân yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan, yalnız kendi görmez; başkasına gece yapamaz.

Risale Okumaları, Metin KarabaşoğluRisale Okumaları, Metin Karabaşoğlu
Peace 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

"Musibetlerin tenevvüü, musikinin nağmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu." ifadesinin de belgelendiği üzere ,bir yanda kaderi ilahiye karşı boynu kıldan ince,öte yanda dünya ehline karşı dimdik ayakta bir tavır sergileyecekti.

Risale Okumaları, Metin KarabaşoğluRisale Okumaları, Metin Karabaşoğlu
Peace 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

"Şu en mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahval-i ruhiyeme uygun gelmedi. Ne kadar düşündüm, bunun arkasından mı? Yoksa ötekinin mi? Yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim? Taharride kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyorum. O taharride iken Cenab-ı Hakk’ın Rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların başı ve bu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim’dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyle ise en âla mürşid de ve en ala mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım. Nakıs ve perişan istidadım elbette lâyıkıyla o Mürşid-i hakikinin ab-ı hayat hükmünde ki feyzini mas edip alamıyor. Fakat ehli kalb ve sahib-i halin derecatına göre, o feyzi, o ab-ı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an’dan gelen o sözler ve o nurlar, yalnız aklî mesail-i ilmiye değil. Belki ruhî, halî mesail-i ilmiyedir. Ve pek yüksek ve kıymettar maarif-i İlahiye dir. ".....Said Nursi aklî mesail-i ilmiye boyutunda kalmayıp makûl ve ilmi bir bütünlük içinde olmakla birlikte kalbe ruha duygulara da hitap eden bir üsluba yönelişinin açık örneklerini yansıtır.

Risale Okumaları, Metin KarabaşoğluRisale Okumaları, Metin Karabaşoğlu
Peace 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Bir kelâma muhatap olurken,insanın dikkat etmesi gereken 4 husus vardır :mütekellim,muhatap,maksad ve makam.Yani kim konuşuyor, kime konuşuyor ,hangi amaçla konuşuyor ve ne konuşuyor?

Risale Okumaları, Metin KarabaşoğluRisale Okumaları, Metin Karabaşoğlu
Peace 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Risale i nur mesleğini özetleyen "Hatime" ise sefkat sırrını diger üç esasa bağlamakta ve dört temeli şöyle açıklamaktadır: "acz,fakr,şefkat, tefekkür "

Risalei nur da şefkat Cenab- ı Hakka vasıl olmanın ,O'nun rızasına erişmenin en kısa en selametli yolu olarak tarif edilir.Çünkü şefkat "karşılıksız sevgi"dir.Bir ücret bir mükafat beklemeden sevmektir.Herseyi sevebilmenin anahtarıdır. Herseyi sevmek ise bizi herşeyle ,her insanla her canlıyla ,her mevcutla kısacası bütün kainatla alakadar eder.Tüm Kainatla alakadarlığımız bu şefkat sırrıyla bizi" acz ve fakr"gerçeğiyle yüzyüze getirir.Şefkatimizi,aczimizi,fakrımızı öğretir. Zira şefkatimizle her birşeyin ihtiyacını görür ,o ihtiyacın karşılanmasını ister,ama kendimiz o ihtiyaca erişmeyiz. İnsan acz ve zayıftır :iktidarı kısa ihtiyarı ise zayıftır. Bu çelişki ise bizi bütün ihtiyaçları karşılayacak Birinin arayışına götürecektir .Bu ise tefekkürün ilk adımıdır. Şefkatin inkişafı nisbetinde insan acz ve fakrını daha bir derinlikle fark edecek ;kendisinin ve mahlukatın aczini ve fakrını anlaması nisbetinde; Kadir i Rahim 'i daha bir derinlikle tanıyacaktır. Bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir Kadir-i Rahimi insan elbette sevecek;bu dörtlünün istismali ,sonuç olarak insan için muhabbetullah kapısını da aralayacaktır.

Risale Okumaları, Metin KarabaşoğluRisale Okumaları, Metin Karabaşoğlu
Peace 
 11 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

"İşte kardeşlerim ,dikkat ediniz!Sizin nefsi emmareniz,kıyas-ı binnefs cihetinde,suizan noktasında sizleri aldatmasın; Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin."

"Nefsini ittiham eden kusurunu görür .Kusurunu itiraf eden istiğfar eder .Istigfar eden istiaze eder.Istiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur."

Risale Okumaları, Metin KarabaşoğluRisale Okumaları, Metin Karabaşoğlu