Risale Okumaları Büyük Buluşmalar

8,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
223 gösterim
Büyük Buluşmalar, Bediüzzaman Said Nursî`nin büyük eseri Risale-i Nur`un anlaşılması yolunda önemli hizmetlerde bulunmuş Risale Okumaları dizisinin ikinci kitabı. Bu kitabında yazar, dizinin diğer kitaplarında olduğu gibi, yaşadığımız hayatın tam ortasında Risale-i Nur`un satırları arasında bir yolculuğa bizi çıkarıyor. Ve özellikle, `bölünmüş` haldeki zihinlerimize ve hayatlarımıza dikkat çekerek, iman ile İslâm, din ile hayat, kâinat ile insan arasındaki zaten mevcut bütünlüğün bizim zihnimizde yeniden inşası için Risale-i Nur`un sunduğu imkânı gözler önüne seriyor. “Metin Karabaşoğlu, öncelikli olarak çok iyi bir okumacı. Yaşadığı dünya ile öğrendiği evren arasında hayranlık uyandıracak bir kurgu becerisi var. Karabaşoğlu, güncel algı ve parametrelerle Risale-i Nur`a bir çeşit `okuma kılavuzu` hazırlamış.” M. Nedim Hazar, Zaman, 12 Haziran 2002 (Kitabın ilk baskısı hakkında yazmış olduğu değerlendirme yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  Nisan 2010
 • Sayfa Sayısı:
  192
 • ISBN:
  9789752697799
 • Yayınevi:
  Nesil Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 6 Alıntı

“Mü’minin paradigması ubudiyettir, rıza-yı ilâhîdir, ihlastır; bu minvaldeki bütün şeylerdir. İmanındaki ciddiyet ve ihlasa hayatının delil olduğu bir mü’minin eseri olan Risale-i Nur da, hep bu paradigmalar ekseninde dönmektedir.

Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 487)Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 487)

“Tüm bunlarda, Risale-i Nur’un kendi paradigması asıl ve merkez değildir. O, ‘modernleşme’ veya ‘milliyetçilik’ gibi paradigmalara âlet ve tâbi kılınmaktadır.”
“Aynı şekilde, Bediüzzaman’ın “İstikbalde en yüksek gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır” yahut “Zalimler için yaşasın Cehennem” sözünü çokça tekrarlayan birileri de, bu sözleri aslî mecrasında değil, ‘İslâm devrimi’ paradigmasıyla kullanmaktadır.”

Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 492)Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 492)

“Meselâ, hayatında ubudiyet diye bir çaba bulunmayan biri, İslâm’ın ilerlemede motor güç olabileceğinden söz etti, diyelim.”
“Görünüşe göre, bu insan İslâm’a bir kıymet biçiyor—ama ‘ilerleme’ paradigması açısından. Bir diğer açıdan bakılırsa, aynı insan, söz gelimi dinsizliğin ilerlemede daha etkili olduğunu görse, onu tercih edecek. Zira, onun paradigması ‘ilerleme’dir; İslâm’a da İslâm için değil, ‘ilerleme’ için değer vermektedir.”

Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 486)Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 486)

Paradigma:
“Belki eskilerin ‘esas-ı müsellem’ tabirine karşılık gelen ‘paradigma,’ anladığım kadarıyla, bizlerin zihnine hâkim olan, farkında olmasak dahi düşüncemizi şekillendiren temel fikirleri, düşüncemizin ekseni olmuş temel değerleri ifade ediyor.”

Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 484)Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 484)

Ama, Risale-i Nur’a dahi, onun kendi paradigması haricinde yaklaşmak mümkün “Bu şekilde yaklaşanlar da zaten mevcuttur. Sözgelimi, uzun yıllar Risale-i Nur hareketi üzerinde çalışan meşhur bir profesör ‘modernleşme’ paradigmasıyla; Risale-i Nur’dan her nasılsa ‘Türk milliyetçiliği’ üreten bir başka profesör ‘milliyetçilik’ paradigmasıyla keza ‘Kürt milliyetçiliği’ üretenler de ‘milliyetçilik’ paradigmasıyla ona bakmaktadır.

Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 488)Risale Okumaları, Metin Karabaşoğlu (Sayfa 488)

“Yahut ‘devletin bekâsı’ paradigmasıyla hareket eden biri, zâhirde İslâm’a değer biçiyor görünse bile, bunu meselâ ülke içindeki Türk olmayan mü’minleri aynı çatı altında muhafaza gibi bir amaçla yapacaktır. Batıda iki Kur’ân âyetiyle emrolunan başörtüsüne savaş açmışken, doğuda uçaklardan ‘kardeşlik âyetlerini içeren broşürler atan kimi T.C. yöneticileri, bu vaziyetin ilginç bir örneğidir.

Bu bakımdan, paradigmaları gözden kaçırmamak; bu arada kendi ‘paradigma’mızı da gözden geçirmek gerekiyor.”

Risale Okumaları, Metin KarabaşoğluRisale Okumaları, Metin Karabaşoğlu