Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı

8,5/10  (2 Oy) · 
2 okunma  · 
2 beğeni  · 
110 gösterim
Kur'an İslamında kadın algısının kültürel İslâmdaki algıdan farklı olduğunu belirtmeliyiz. Bu farklılığın din eğitim-öğretim yönteminde sıranın altüst olmasının yol açtığı din algısının altüst olmasından kaynaklandığını birçok kez belirttik. Din eğitim- öğretim yönteminde sıralamanın altüst olması yahut tersine çevrilmesi sonucu yerel ve ulusal kültürlerin, inanç, anlayış ve düşüncelerin oluşturduğu bu çarpık din anlayışı gün gelmiş İslam olarak algılanmış ve yüzyıllardır Kurana dayatılmıştır. Faturası da bugün İslâma çıkarılmakta ve Müslümanlar bedelini ödemektedir. Bedelin ödendiği yahut İslâmın yumuşak karnı gibi kullanılıp onun üzerinden İslâma saldırıların yöneltildiği en önemli yerlerden biri şüphesiz kadın konusudur.
 • Baskı Tarihi:
  2010
 • Sayfa Sayısı:
  434
 • ISBN:
  9786059304061
 • Yayınevi:
  Düşün Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 4 Alıntı

Afra 
28 Tem 2017 · Kitabı okuyor

"Çalışan kadın" miti, "ekonomik özgürlük" kavramı ile birleştirildi. Kapitalizmin esiri olan kadınlar, kazançlarının neredeyse tamamını kadınlara yönelik kapitalist üretime kaptırdıklarını fark edemediler. Fark edemedikleri bir başka şey de kadınlık, eşlik, annelik fonksiyonlarının kaybolduğu idi.

Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, İbrahim Sarmış (Sayfa 13)Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, İbrahim Sarmış (Sayfa 13)
Afra 
25 Tem 2017 · Kitabı okuyor

Muhammed Gazali
Acaba verilen eğitim ve yaşatılan hayatla kız çocuklarının İslam'dan uzak yaşayıp inançsız ve amelsiz olarak ölmelerine ve ahirette cehenneme gitmelerine sebep olmanın küçük yaşta kız çocuğunu toprağa gömmekten daha büyük bir suç yahut daha büyük bir cahiliye değil midir? Çünkü cahiliye devrinde küçük yaşta toprağa gömülen kız çocuklarının son tahlilde suçsuz ve günahsız olduğu için cennete gitmesi söz konusu iken, akil ne baliğ olarak İslamsız bir hayat yaşatılan ve cahiliye ölümü ile ölen kız çocuklarının başka yere gitmesi söz konusudur. Başka bir deyişle, cahiliye devrinde gömülen kız çocuğunun geçici dünya hayatı mahvedilirken, modern cahiliye devrinde islamsız yaşatılan kızın sonsuz ahiret hayatı mahvedilmektedir. Onun için modern cahiliyenin kız çocuklarına yaptığı haksızlığın yanında Arap cahiliyesinin yaptığı basit kalmaktadır.

Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, İbrahim Sarmış (Sayfa 10)Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, İbrahim Sarmış (Sayfa 10)
Afra 
25 Tem 2017 · Kitabı okuyor

Kimi çevrelerde yaygın olan kanıya göre "İslam'da kadının adı yok"tur. (...)Bu yazıda değinmek istediğim asıl konu, Kur'an'da kadın erkek ilişkileri ile ilgili hükümlerin neredeyse tamamının kadınların lehine erkeklerin aleyhine olduğunu göstermektir Çünkü Kur'an kendi "etkin tarihi" içinde okunduğunda kadınlarla ilgili her inen ayette bir hakkın erkeklerden alınıp kadınlara verildiği görülür ve Kur'an'ın nüzul sureci tamamlandığında artık kadın ile erkek arasında bir farkın kalmadığını görürüz. Tabii ki eğer Kur'an'ı kabileci Arap gelenek ve törelerinin etkisinden sıyrılarak okumasını becerebilirseniz.

Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, İbrahim Sarmış (Sayfa 11)Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, İbrahim Sarmış (Sayfa 11)
Afra 
28 Tem 2017 · Kitabı okuyor

Gelenekte kadın eşdi, anneydi, yeri evdi. Evin gerçek sahibi idi, ailenin nazımı idi. Müşkül duruma düşüldüğünde ilk ona sığınılırdı. İffet, şefkat, merhamet onun değişmez vasfı idi. Kapalı bir dünyada yaşar, dünyayı oradan müşahede ederdi. Oysa modern hayat, sadece erkeklere mahsus değildi. Kadınları modern hayata katmak, onu evinden çıkarmak, daha fazla öğretim görmesinin yolunu açmak, ev işlerini, çocuk yetiştirmeyi bilmese bile iyi tahsilli, teknisyen veya sanatçı olmasını sağlamak. Çalışma hayatının her alanına kadını sokmak. Kariyer basamaklarına tırmandırmak.. Varoluşunu bunlarla tanımlamak ve anlamlandırmak.

Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, İbrahim Sarmış (Sayfa 13)Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, İbrahim Sarmış (Sayfa 13)