Ruhul Beyan Tefsiri Tercümesi 28-1. Cilt

·
Okunma
·
Beğeni
·
63
Gösterim
Adı:
Ruhul Beyan Tefsiri Tercümesi 28-1. Cilt
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
672
Format:
Ciltli
ISBN:
9789756473290
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Osmanlı Yayınları
RUHUL BEYAN TEFSİR CİLT 28-1
         Ruhul Beyan Tefsiri Tercümesi 
 
 
       Tefsir Özellikler  
 
Bu kıymetli Tefsirin yazarı Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleridir. Büyük keşif ve kerametler sahibi bir velidir. 1650 -1725 yılları arasında yaşamış Bursa'da vefat etmiştir. Her biri ortalama 200 sahife olan 106 kıymetli eserinyazarı büyük bir alimdir. İsmail Hakkı Hazretleri bu tefsiri yazmasının sebebini şöyle anlatıyor: "Manevi babam Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin yardım ve delaleti ile bir gün rüyamda Rasulullah Efendimiz bana ikramda bulundular. Arkamı sığayıp tatlı bir ifade ile Ümmetim için bir tefsir yaz " diye emir buyurdular. Bunun üzerine Allahü Teala'dan ve Resulullah Efendimizin ruhaniyetinden yardım isteyerek bu tefsiri yazdım. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu kıymetli tefsirini Bursa Ulu cami kürsüsünden cemaate anlatarak 12 senede tamamlamıştır. Ruhul Beyan Tefsirini tercüme etmeyi mukadder ve müyesser kılan rabbime hamdü senalar olsun.
 
Hayatları bizim için ab-ı hayat olan Efendimiz (sav) Hazretlerine ve birer yıldız gibi önümüzü aydınlatan ashabına ve Nuh (as) ın gemisi gibi bizleri sahili selamete çıkaran ehl-i beytine selam olsun. Ruhul beyan tefsiri, gerçekten ihlas, aşk, vecd ve tasavvuf ehli tarafından büyük bir zevkle heyecan ile okunan bir tefsir dir.
 
Ruhul Beyan tefsiri, sohbet erbabının ve vaizlerin ellerinden düşürmedikleri, çok önemli bir kaynaktır. Bu tefsiri okuduğunuz zaman, gerçekten hayatınız değişecektir. Allahın emirlerini ve Rasulünün sünnetini Allah dostlarının gerçek hallerini yani tasavvufu daha güzel anlayacak ve büyük bir ihlas ve takvayla sahip olacaksınız.
 
İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, bu mübarek tefsirini Arabi ve Farisi lisan ile yazdı. Bu mübarek tefsirinin tam tercümesinin olmaması büyük bir eksiklikti. Bu mübarek tefsirin, eksiksiz tercüme edilmesi büyük bir ihtiyaca cevap vereceğine inanıyorum.
 
 
        MÜELLİFİN MUKADDİMESİ
 
Rahman  ve Rahim olan Allah’ın adı ile.
 
Hamd, alemleri ve alametleri (kainatın içindekilerinin) nakışlarını zatına ait kemaliyetinin hakikat nüshasından izhar eden Allah’a mahsustur. Allah, zatına ait cem nun’undan (ol emrinden) harflerin kelimeleri ve kelamın çeşitlerini çıkarttı. Cemi ve tenzih makamından Arabi ve eğrisiz, pürüzsüz ve dosdoğru olan Kuranı Kerimi indir di. Kur’an-ı  Kerimi, bürhan  ve hüccetlerini bütün zamanlan üzerine baki bir mucize kıldı.
 
Salatü selam, ilim, ayin (müşahede) yakin (hakikat)’de rahmet kapısını açan, o yüce rasül üzerine olsun. Efendimiz Muhammed  (s.a.v.) Hazretleri, peygamber iken, Adem Aleyhisselam, çamur ile su arasındaydı. Kuran-ı Kerimin ahlakı ile ahlaklanan ehlinin ve ashabının üzerine olsun. Ve onlara, ahir zamana kadar ihsan ve tabi olanların üzerine olsun. 28-1.cilt ruhul beyan tefsiri
 
Bundan (besmele, hamdele ve salveleden) sonra, fakir kul, kurban edilenin ( Hazreti İsmail’in) adaşı muhacir, nasihat edici, Şeyh İsmail Hakkı, Allah, onu sabahın akşamın ve öğlenin (tüm zamanların) fitnelerinden korusun, derki:  Bana şeyhim imam ve allame işaret ettiği vakit, o anlayışlı derin alim ve ustazım, zaman’ın ve vaktin sultanı ve zamanında nadir bulunan, Allahın ilim ve irfanıyla mahlukatının üzerinde hücceti, inayet ve tevfikin nuruna muttali olan, hakikat yolu üzere, hilafet esrarının varisi olan, ikinci bin yılının ikinci yüzyılının başında tecdid sırrının şahidi, hasep ve nesebi temiz olan (Osman) İbn-i Affan (ra) ‘ın adaşı ve İstanbul’da oturan Şeyh (Osman) ki, Allah gizli ve aşikar ona yardım etsin. ( Rahmetine gark etsin ) Bize de onun sebebiyle yardım etsin. (onun himmetine nail kılsın şeyhim benim) Evliyanın burcu Bursa şehrine taşınmamı işaret etti. Sıkıntı ve yokluktan taşınmamın uzamasından kendimi korudum. Biran önce işaret edilen Bursa ya ikinci bin yılının, ikinci ayının onuncunun onunda ve onun altısında ulaştım.
 
Meşhur, nurani ma’bed, (Bursa) Ulu Cami de kendimi vaaza başlar buldum. Bu arada Anadolu’nun bazı yerlerini gezmem esnasında tefsir sahifelerinden derlenmiş bazı sahifelere ve ilimlerin edevatından ( kitaplarından ) derledim. Onlar, Kuranı Kerimin Al-i İmran suresinden az ziyade bir kısmını içine alıyordu. Lakin onlar, saba rüzgarı gibi dağınık ifadeler ile uzun açıklamalar halindeydi. Onların bir kısmı batı rüzgarı, bir kısmı da sanki saba rüzgarı idi. Bunları ifrad ve tefritten ayıklayarak hülasa etmek istedim. Notalar, harfler ve lafızlar elverdikçe değişik yaprakları hülasa etmek istedim. Marifeti ilahiyeden içime doğanları da ona aklamak istedim. Bütün bunları, düzgün bir şekilde sıralamayı, edebi bir kalıba dökmek istedim. (1/2) Her ne adar benim sermayem (kaynaklarım) az ve kolum kısa da (gücüm yetersiz de) olsa; Kur’an-ı Kerim’i sonuna kadar tefsir etmek istiyorum. Eğer azim olan Allah, bana fırsat (ve imkan) verirse bu çok önemli işi bitirmeyi istedim. İnsanların istifadesi için temize çekeyim, haftalar ve aylar içinde yazıp; satırlar arasında karaladıklarımı temize çekmek istedim ki, ahirete de;  ( O gün mal ve evlat fayda etmez-Şuara 88 ) azık olsun. Sad ve Nun’dan başka fayda bulamayacağım zaman bana şefaat etmesi için bu tefsiri yazdım.
Cenab-ı Allah’tan dilerim ki, bu hizmetimi salih amellerden ve halis eserlerden kılsın. Ömürlerin (ve ümranların) sonuna kadar kadar kalıcı hasenattan eylesin. Amin.

Muhakkak ki,  Cenab-ı Allah, bir kuluna hayır dilediği zaman, onun amelini insanlara güzel ve hoş gösterir ve onu hayırlar işlemeye ehil kılar. Bu, baştan gözün değeri gibidir. Feyyaz-ı mutlak olan O’dur. ( 28. Cilt ruhul beyan tefsir kitabı, 28.Cüz tefsiri, osman şen, kuranı kerim tefsiri, 28-1 Cilt ruhul beyan tefsir tercümesi, ruhul beyan oku, Türkçe tefsir, gül kitap ruhul beyan tefsir, Osmanlı yayınları 28-1.cilt tefsir, gül neşriyat, osman şen )
 
 İSMAİL HAKKI BURSEVİ


 
Gül Kitap İsmail Hakkı Bursevi 28-1. cilt ruhul beyan tefsiri tercümesi tefsir kitabı nı incele diniz.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Hikâye edilir ki Râbiatü’l Adeviyye’nin kocası ölünce Hasan Basrî ve arkadaşları onun yanına gitmek için izin istediler. O da izin verdi. Kendisi de bir perde çekip arkasında oturdu. Hasan ve arkadaşları: “Kocan öldü, dolayısıyla senin bir kocaya ihtiyacın var.” dediler. “Evet, memnuyetle. Fakat içinizde en âlim kim ise onunla evleneceğim.” dedi. “En âlimimiz Hasan Basrî’dir.” dediler.

Bunun üzerine ona: “Sana dört mesele soracağım, eğer cevap verebilirsen ben seninim.” dedi. Hasan da: “Sor, eğer Allah muvaffak kılarsa cevap veririm.” dedi. Râbia: “Ne dersin, ölsem ve dünyadan çıksam, îmanlı mı ölürüm yoksa îmansız mı?” Hasan: “Bu ancak Allah’ın bilebileceği bir gaybdır.” dedi. Râbia: “Ne dersin, kabre konsam, münker ve nekîr bana suâl sorsalar, onlara cevap vermeye gücüm yeter mi, yetmez mi?” Hasan: “Bu da gaybla ilgili bir konudur.” Râbia: “Kıyâmet günü insanlar toplanıp amel defterleri uçuşmaya başladığında kitabım sağımdan mı, yoksa solumdan mı verilecek?” Hasan: “Bu da aynı şekilde gaybla ilgili bir husustur.” Sonra Râbia: “İnsanlara “bir gurup cennete, bir gurup da cehenneme gidecek.” diye nidâ olunduğu zaman ben hangi guruptan olacağım?” Hasan: “Bu da yine gaybla ilgili bir husustur.” deyince Râbia: “Bu dört şeyin gamını taşıyan kişi evlenmekle nasıl meşgul olabilir?” dedi, sonra da şöyle devam etti: “Ey Hasan bana haber ver, Allah aklı kaç parça yarattı?” Hasan: “On parça. Bunun dokuzu erkeklerde, biri kadınlardadır.” Râbia: “Allah şehveti kaç parça yarattı?” Hasan: “On parça. Bunun dokuzu kadınlarda, biri ise erkeklerdedir.” Râbia: “Ey Hasan, ben dokuz parça şehveti bir parça aklımla koruyabiliyorum. Ama sen bir parça şehveti dokuz parça aklınla koruyamıyorsun.” dedi. Bunun üzerine Hasan ağladı ve oradan ayrıldı.
“ Her doğan ( çocuk) İslâm fıtratı üzerine doğar. Anne ve babaları ( daha sonra) onu Yahûdileştirir, Hıristiyanlaştırır ya da Mecûsîleşrirler. “

Buhârî, Cenâiz 1
Genç bir Melik, ( bir gün şöyle) dedi. (1/49)
-“ Ben Meliklikten bir lezzet bulamıyorum. Bilmiyorum ki, insanlar da böyle mi buluyor yoksa sadece ben mi lezzet bulamıyorum,”
Ona:
-“ İnsanlar da böyle hayatın lezzetini bulamıyorlar,” dediler.
Genç Melik sordu:
-“ Bunu ne sağlar?” Onlar:
-“ Senin Allah’a itâat etmen ve Cenâb-ı Allah’a âsî olmaman. Ancak bununla mutlu olursun,” dediler
Tatlı suya فُرَات Furat denir. Kalbin üzerine serinlik verdiği içindir. فُرَات kelimesi, رَفَتَ “Bir şeyin kırılıp parça parça olması” manasında olan رَفَتَ kelimesinden alınmadır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ruhul Beyan Tefsiri Tercümesi 28-1. Cilt
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
672
Format:
Ciltli
ISBN:
9789756473290
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Osmanlı Yayınları
RUHUL BEYAN TEFSİR CİLT 28-1
         Ruhul Beyan Tefsiri Tercümesi 
 
 
       Tefsir Özellikler  
 
Bu kıymetli Tefsirin yazarı Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleridir. Büyük keşif ve kerametler sahibi bir velidir. 1650 -1725 yılları arasında yaşamış Bursa'da vefat etmiştir. Her biri ortalama 200 sahife olan 106 kıymetli eserinyazarı büyük bir alimdir. İsmail Hakkı Hazretleri bu tefsiri yazmasının sebebini şöyle anlatıyor: "Manevi babam Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin yardım ve delaleti ile bir gün rüyamda Rasulullah Efendimiz bana ikramda bulundular. Arkamı sığayıp tatlı bir ifade ile Ümmetim için bir tefsir yaz " diye emir buyurdular. Bunun üzerine Allahü Teala'dan ve Resulullah Efendimizin ruhaniyetinden yardım isteyerek bu tefsiri yazdım. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu kıymetli tefsirini Bursa Ulu cami kürsüsünden cemaate anlatarak 12 senede tamamlamıştır. Ruhul Beyan Tefsirini tercüme etmeyi mukadder ve müyesser kılan rabbime hamdü senalar olsun.
 
Hayatları bizim için ab-ı hayat olan Efendimiz (sav) Hazretlerine ve birer yıldız gibi önümüzü aydınlatan ashabına ve Nuh (as) ın gemisi gibi bizleri sahili selamete çıkaran ehl-i beytine selam olsun. Ruhul beyan tefsiri, gerçekten ihlas, aşk, vecd ve tasavvuf ehli tarafından büyük bir zevkle heyecan ile okunan bir tefsir dir.
 
Ruhul Beyan tefsiri, sohbet erbabının ve vaizlerin ellerinden düşürmedikleri, çok önemli bir kaynaktır. Bu tefsiri okuduğunuz zaman, gerçekten hayatınız değişecektir. Allahın emirlerini ve Rasulünün sünnetini Allah dostlarının gerçek hallerini yani tasavvufu daha güzel anlayacak ve büyük bir ihlas ve takvayla sahip olacaksınız.
 
İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, bu mübarek tefsirini Arabi ve Farisi lisan ile yazdı. Bu mübarek tefsirinin tam tercümesinin olmaması büyük bir eksiklikti. Bu mübarek tefsirin, eksiksiz tercüme edilmesi büyük bir ihtiyaca cevap vereceğine inanıyorum.
 
 
        MÜELLİFİN MUKADDİMESİ
 
Rahman  ve Rahim olan Allah’ın adı ile.
 
Hamd, alemleri ve alametleri (kainatın içindekilerinin) nakışlarını zatına ait kemaliyetinin hakikat nüshasından izhar eden Allah’a mahsustur. Allah, zatına ait cem nun’undan (ol emrinden) harflerin kelimeleri ve kelamın çeşitlerini çıkarttı. Cemi ve tenzih makamından Arabi ve eğrisiz, pürüzsüz ve dosdoğru olan Kuranı Kerimi indir di. Kur’an-ı  Kerimi, bürhan  ve hüccetlerini bütün zamanlan üzerine baki bir mucize kıldı.
 
Salatü selam, ilim, ayin (müşahede) yakin (hakikat)’de rahmet kapısını açan, o yüce rasül üzerine olsun. Efendimiz Muhammed  (s.a.v.) Hazretleri, peygamber iken, Adem Aleyhisselam, çamur ile su arasındaydı. Kuran-ı Kerimin ahlakı ile ahlaklanan ehlinin ve ashabının üzerine olsun. Ve onlara, ahir zamana kadar ihsan ve tabi olanların üzerine olsun. 28-1.cilt ruhul beyan tefsiri
 
Bundan (besmele, hamdele ve salveleden) sonra, fakir kul, kurban edilenin ( Hazreti İsmail’in) adaşı muhacir, nasihat edici, Şeyh İsmail Hakkı, Allah, onu sabahın akşamın ve öğlenin (tüm zamanların) fitnelerinden korusun, derki:  Bana şeyhim imam ve allame işaret ettiği vakit, o anlayışlı derin alim ve ustazım, zaman’ın ve vaktin sultanı ve zamanında nadir bulunan, Allahın ilim ve irfanıyla mahlukatının üzerinde hücceti, inayet ve tevfikin nuruna muttali olan, hakikat yolu üzere, hilafet esrarının varisi olan, ikinci bin yılının ikinci yüzyılının başında tecdid sırrının şahidi, hasep ve nesebi temiz olan (Osman) İbn-i Affan (ra) ‘ın adaşı ve İstanbul’da oturan Şeyh (Osman) ki, Allah gizli ve aşikar ona yardım etsin. ( Rahmetine gark etsin ) Bize de onun sebebiyle yardım etsin. (onun himmetine nail kılsın şeyhim benim) Evliyanın burcu Bursa şehrine taşınmamı işaret etti. Sıkıntı ve yokluktan taşınmamın uzamasından kendimi korudum. Biran önce işaret edilen Bursa ya ikinci bin yılının, ikinci ayının onuncunun onunda ve onun altısında ulaştım.
 
Meşhur, nurani ma’bed, (Bursa) Ulu Cami de kendimi vaaza başlar buldum. Bu arada Anadolu’nun bazı yerlerini gezmem esnasında tefsir sahifelerinden derlenmiş bazı sahifelere ve ilimlerin edevatından ( kitaplarından ) derledim. Onlar, Kuranı Kerimin Al-i İmran suresinden az ziyade bir kısmını içine alıyordu. Lakin onlar, saba rüzgarı gibi dağınık ifadeler ile uzun açıklamalar halindeydi. Onların bir kısmı batı rüzgarı, bir kısmı da sanki saba rüzgarı idi. Bunları ifrad ve tefritten ayıklayarak hülasa etmek istedim. Notalar, harfler ve lafızlar elverdikçe değişik yaprakları hülasa etmek istedim. Marifeti ilahiyeden içime doğanları da ona aklamak istedim. Bütün bunları, düzgün bir şekilde sıralamayı, edebi bir kalıba dökmek istedim. (1/2) Her ne adar benim sermayem (kaynaklarım) az ve kolum kısa da (gücüm yetersiz de) olsa; Kur’an-ı Kerim’i sonuna kadar tefsir etmek istiyorum. Eğer azim olan Allah, bana fırsat (ve imkan) verirse bu çok önemli işi bitirmeyi istedim. İnsanların istifadesi için temize çekeyim, haftalar ve aylar içinde yazıp; satırlar arasında karaladıklarımı temize çekmek istedim ki, ahirete de;  ( O gün mal ve evlat fayda etmez-Şuara 88 ) azık olsun. Sad ve Nun’dan başka fayda bulamayacağım zaman bana şefaat etmesi için bu tefsiri yazdım.
Cenab-ı Allah’tan dilerim ki, bu hizmetimi salih amellerden ve halis eserlerden kılsın. Ömürlerin (ve ümranların) sonuna kadar kadar kalıcı hasenattan eylesin. Amin.

Muhakkak ki,  Cenab-ı Allah, bir kuluna hayır dilediği zaman, onun amelini insanlara güzel ve hoş gösterir ve onu hayırlar işlemeye ehil kılar. Bu, baştan gözün değeri gibidir. Feyyaz-ı mutlak olan O’dur. ( 28. Cilt ruhul beyan tefsir kitabı, 28.Cüz tefsiri, osman şen, kuranı kerim tefsiri, 28-1 Cilt ruhul beyan tefsir tercümesi, ruhul beyan oku, Türkçe tefsir, gül kitap ruhul beyan tefsir, Osmanlı yayınları 28-1.cilt tefsir, gül neşriyat, osman şen )
 
 İSMAİL HAKKI BURSEVİ


 
Gül Kitap İsmail Hakkı Bursevi 28-1. cilt ruhul beyan tefsiri tercümesi tefsir kitabı nı incele diniz.

Kitap istatistikleri