Rüyadan İmparatorluğa: OsmanlıCaroline Finkel

·
Okunma
·
Beğeni
·
641
Gösterim
Adı:
Rüyadan İmparatorluğa: Osmanlı
Baskı tarihi:
Şubat 2010
Sayfa sayısı:
612
ISBN:
9752635104
Kitabın türü:
Çeviri:
Zülal Kılıç
Yayınevi:
Timaş Basım
Kuruluşundan 1923’e kadar Osmanlı tarihi... Caroline Finkelin Osmanlı arşivleri yanında Osmanlının hükmettiği topraklardaki devletlerin de arşivlerinde çalışarak yazdığı, Osmanlının 600 yıllık tarihini, detaylarıyla anlatan dev eser... Sırasıyla İngiltere ve Amerika’da yayımlanan ve tarihçiler tarafından olumlu eleştiriler alan kitap, ciltli, özenli baskısıyla şimdi Türkçe’de.

“Tarihyazımının eski büyük geleneği olan Osmanistik çerçevesinde kaleme alınmış, kendi şartları içinde değerlendirildiğinde geniş okuyucu kitlesinin yanında uzmanları bile uyaracak ve bazı konuları hatırlatacak bir eser...” İLBER ORTAYLI

"Caroline Finkelın yapıtının çok uzun süre Osmanlı İmparatorluğunun tek ciltlik standart tarihi olarak kalacağına şüphem yok." ANDREW MANGO

Osmanlı tarihleri ilk padişah Osman’ın kuracağı hanedanın rüyasını gördüğünü kaydederler – rüyada Osman’ın göbeğinden çıkan tam gelişmiş bir ağaç onun torunlarının gücünü ve topraklarının büyüklüğünü simgeler. Osman’ın soyu göçebe kökenlerinin becerilerini, fethettikleri Bizans’ın emperyal dünya görüşüyle birleştirdi. Sonuçta altı yüzyıl boyunca, en güçlü döneminde Macaristan’dan Basra Körfezi’ne, Kuzey Afrika’dan Kafkaslar’a kadar uzanan bölgeleri kontrol eden, çok etnisiteli bir devlet doğdu. Osmanlı’nın moderniteye geçişi Habsburglar ya da Romanovlar’ınki kadar karmaşık bir süreçti.

Osmanlılardan askerî cesaretleri nedeniyle korkulur, devlet idarelerine ise saygı duyulurdu; Kanunî Sultan Süleyman ve II. Abdülhamid gibi padişahlar dönemlerine egemen kişilerdi. Ancak, padişahın ve ailesinin gözden uzaklığında örneklendiği gibi, imparatorluğun işleyişi bir sır perdesiyle örtülmüştü. Bugün bile modern Türkiye’yi ve komşularını ziyaret edenler Osmanlı’nın miras bıraktığı anıtsal mimariye ve incelikli sanat eserlerine hayranlık duyarken, Avrupa ve Ortadoğu halklarının çoğunluğu Osmanlı geçmişlerinin tarihlerini ve kültürlerini nasıl biçimlendirdiğini görmekte zorluk çekmektedir.

Osman’ın vizyonunun gerçekleşmesi, zamanla çöküntüye uğraması ve Birinci Dünya Savaşı’nın muharebe alanlarında yok olması, modern dünyanın kavranması için temel önemde, gerçekten dramatik bir destandır.
Bu kitap beklediğimden 1000 kat daha iyi çıktı anlatım sade,konular teferruatlı.Kitap bir roman şeklinde ve ben çok beğendim. bence her tarih meraklısının bir bakması gerek...
Osmanlı Tarihi'ni bir de yabancı yazar gözüyle okumak gerek. Fırsat bulursanız ve Osmanlı Tarihi'ne ilginiz varsa bilgilerinizi hatırlamak veya yazarın yakaladığı küçük anekdotlardan zevk almak için bile okunabilir. Beklentinizi karşılayacak bir kitap.
Günümüzde Osmanlı İmparatorluğu'na bakış açıları genel olarak hala büyük ölçüde, batılı devletler ile Osmanlılar arasındaki çeşitli çatışmaların heyacanı içinde yazılmış Avrupa kaynaklarında korunan gözlemlere ve ön yargılara dayanmaktadır(...)
Osmanlı İmparatorluğu'nun değişik yönlerine ilişkin genel tarihi yazının büyük bölümü aslında 'tarih'ten oldukça yoksundur ve Osmanlılar ile onların dünyasını- şehvetli padişahların, kötü ruhlu paşaların, bahtsız harem kadınlarının, cahil din adamlarının bir geçidinden oluşan- absürd bir tiyatro oyununa, tarihin dinamiklerini neredeyse yok sayan, aşınmış bir ortamda donmuş stereotip kişilere indirger. Bunlarda yabancı ve egzotik bir evrenin zamanı belirsiz bir öyküsü anlatılırken, okuyucu bu evreni biçimlendiren süreçler hakkında bilgilendirilmez.
Ey Selimi mehr ü vefa potasında altın gibi eridikten sonra

Cihan mülkünün parası üzerine benim ismim yazıldı
Süleyman Bağdat'ta kaldığı aylar içinde, Sultan II. Mehmed'in Konstantinopolis'i aldığı sırada Müslüman veli Eyüp Ensari'nin mezarını bulmasına benzer mucizevi bir keşifte bulundu. Osmanlılar Sünni İslam'ın dört mezhep ekolünden Hanefi mezhebini benimsemişlerdi; diğer üç ekol olan Maliki, Şafii, Hanbeli ise Arap eyaletlerinde Hanefiliğin yanısıra varlıklarını sürdürüyorlardı. Hanefiliğin kurucusu şeriat alimi Ebu Hanifi 767'de Bağdat'ta ölmüştü. Süleyman onun mezarını yeniden buldu ve Bağdat üstündeki dini otoritesinin de ifadesi olarak mezarı tamir ettirdi ve ona bir cami ve bir misafirhane ekledi.
Sünnilik ve Şiilik arasında dini uygulama ve hukuk yönünden fark çok azdır; esas fark öğretidir. Şiilik İslam cemaatinin liderliğini Hazreti Muhammed( S.A.V)'in ailesiyle sınırlar ve daha sonra bu rolü üstlenen Emevi ve Abbasi hanedanlarının meşruiyetini kabul etmez. " On iki İmam" düşüncesi yandaşları, Müslüman cemaatin lideri On ikinci İmam'ın MS 940'da kaybolmasından bu yana müminlerden gizlendiğini ve tekrar ortaya çıkarak yeryüzünde Allah'ın krallığını başlatacağına inanırlar. Bu inanç, erken modern dönemde Avrupa'daki Mesih hareketlerinin İslami karşılığıdır.
Osmanlı doğurganlık politikasının kendine özgü niteliği her cariyenin ancak tek bir oğlan doğurabilmesiydi. Osmanlı şehzadeleri sancakbeyliği yaparken, anneleri onları tahta hazırlamakta çok önemli rol oynarlardı; ama bir cariye iki şehzade doğursaydı, kaçınılmaz taht mücadelesinde bir tarafı seçmek zorunda kalacaktı.
Mahmud(II.) hızla yeni bir ordu oluşturmaya girişti. Muallem Asakir-i Mensure-i Muhammediye, yani Muhammed'in (s.a.v.) eğitimli muzaffer askerleri(......)
Geleneksel olarak yeniçeri ocağı Hristiyanlık'tan İslam'a dönenlerden oluşmuştu ve giderek çekirdeği Müslüman doğumlulardan oluşsa bile, din değiştirenler kuşkusuz ocağa katılabiliyorlardı; yeni Asakir-i Mensure-i Muhammediye'nin kanunnamesinde orduya mühtedilerin alınmayacağı yazılmıştı. İstanbul'da öldürülen (isyancı) yeniçeriler arasında, kollarındaki haç dövmesinden tanınan gayrimüslimler de bulunmuştu. Padişah bunların Müslüman rolü yapan casus Hristiyanlar olduğunu düşünüyordu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Rüyadan İmparatorluğa: Osmanlı
Baskı tarihi:
Şubat 2010
Sayfa sayısı:
612
ISBN:
9752635104
Kitabın türü:
Çeviri:
Zülal Kılıç
Yayınevi:
Timaş Basım
Kuruluşundan 1923’e kadar Osmanlı tarihi... Caroline Finkelin Osmanlı arşivleri yanında Osmanlının hükmettiği topraklardaki devletlerin de arşivlerinde çalışarak yazdığı, Osmanlının 600 yıllık tarihini, detaylarıyla anlatan dev eser... Sırasıyla İngiltere ve Amerika’da yayımlanan ve tarihçiler tarafından olumlu eleştiriler alan kitap, ciltli, özenli baskısıyla şimdi Türkçe’de.

“Tarihyazımının eski büyük geleneği olan Osmanistik çerçevesinde kaleme alınmış, kendi şartları içinde değerlendirildiğinde geniş okuyucu kitlesinin yanında uzmanları bile uyaracak ve bazı konuları hatırlatacak bir eser...” İLBER ORTAYLI

"Caroline Finkelın yapıtının çok uzun süre Osmanlı İmparatorluğunun tek ciltlik standart tarihi olarak kalacağına şüphem yok." ANDREW MANGO

Osmanlı tarihleri ilk padişah Osman’ın kuracağı hanedanın rüyasını gördüğünü kaydederler – rüyada Osman’ın göbeğinden çıkan tam gelişmiş bir ağaç onun torunlarının gücünü ve topraklarının büyüklüğünü simgeler. Osman’ın soyu göçebe kökenlerinin becerilerini, fethettikleri Bizans’ın emperyal dünya görüşüyle birleştirdi. Sonuçta altı yüzyıl boyunca, en güçlü döneminde Macaristan’dan Basra Körfezi’ne, Kuzey Afrika’dan Kafkaslar’a kadar uzanan bölgeleri kontrol eden, çok etnisiteli bir devlet doğdu. Osmanlı’nın moderniteye geçişi Habsburglar ya da Romanovlar’ınki kadar karmaşık bir süreçti.

Osmanlılardan askerî cesaretleri nedeniyle korkulur, devlet idarelerine ise saygı duyulurdu; Kanunî Sultan Süleyman ve II. Abdülhamid gibi padişahlar dönemlerine egemen kişilerdi. Ancak, padişahın ve ailesinin gözden uzaklığında örneklendiği gibi, imparatorluğun işleyişi bir sır perdesiyle örtülmüştü. Bugün bile modern Türkiye’yi ve komşularını ziyaret edenler Osmanlı’nın miras bıraktığı anıtsal mimariye ve incelikli sanat eserlerine hayranlık duyarken, Avrupa ve Ortadoğu halklarının çoğunluğu Osmanlı geçmişlerinin tarihlerini ve kültürlerini nasıl biçimlendirdiğini görmekte zorluk çekmektedir.

Osman’ın vizyonunun gerçekleşmesi, zamanla çöküntüye uğraması ve Birinci Dünya Savaşı’nın muharebe alanlarında yok olması, modern dünyanın kavranması için temel önemde, gerçekten dramatik bir destandır.

Kitabı okuyanlar 14 okur

  • ercanscgn
  • ecem gül
  • Mehmet Akif Durmus
  • Zafer Güngör
  • Omer Ozturk
  • Eda Genç
  • Erden Tunç
  • Halil Can Günaydın
  • Osman Yüksel
  • Mahmut Celal Özmen

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (2)
9
%16.7 (1)
8
%50 (3)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0