Saçaklızade ve Osmanlı Dönemi Maraşlı Alimler

·
Okunma
·
Beğeni
·
11
Gösterim
Adı:
Saçaklızade ve Osmanlı Dönemi Maraşlı Alimler
Baskı tarihi:
Nisan 2014
Sayfa sayısı:
150
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055022709
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çizgi Kitabevi
Asırlarca birçok medeniyete beşiklik yapmış olan Maraş, Osmanlı Döneminde başta meşhur şahsiyet Saçaklızâde Muhammed Efendi olmak üzere, yüzlerce âlim veriştirmiştir.
Saçaklızâde'nin yaşadığı devirdeki siyâsî ve kültürel durumu belirten bir girişten sonra, Saçaklızâde Muhammed Efendi'nin havan ve çeşitli bilim dallarına dair kaleme aldığı elyazması ve matbu eserleri müstakil bir şekilde ele alınmıştır.
Ayrıca Saçaklızâde Muhammed Efendi'nin, talabeleri nazarı itibara alarak kaleme aldığını belirttiği ve temel anız bilgilerini ihtiva eden "Lübbü'1-Arûz" adlı eserinin ismi, maalesef hiçbir kaynakta zikredilmemektedir. Ancak bu eserin bir yazma nüshasının, Ankara Millî Kütüphane, Vz. A 7499/4 numarada bulunduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Arap ve Türk anızıma dâir temel bilgiler verildikten sonra, Lübbü'-Arûz'un yazma tıpkı basımı ve anahatlartvla muhtevası kaydedilmiştir.
Bunların yanı sıra Maraş tarihi ve kültürü bakımından büyük önem ar/ eden Osmanlı döneminde yaşamış Maraşb âlimlerin hayadan, Türkiye Kütüphanelerinde bulunan eski harfli elyazması ve matbu eserleri (araştırmacılara hareket noktası olsun diye kütüphane bölüm ve kayıt numaralarıyla), menkıbeleri, naklettikleri hadîs-i şeritler ve hikmetli şevler topluca sunulmuştur. Bazen bu eserlerin muhtevaları tanıtılmış veya bazı bölümlerine yer verilmiştir.
Sonuçta bu eserin önem ve ehemmiyetini, "Kimbir muininin hayat tarihini yazarsa, onu yaşatmış gibi olur."
Saçaklızade ve Osmanlı Dönemi Maraşlı Alimler'i okuyanlar
Gösterilebilecek uygun bir kayıt bulunamadı.