Adı:
Safahat 3
Alt başlık:
Hakkın Sesleri
Baskı tarihi:
Nisan 2007
Sayfa sayısı:
56
ISBN:
9789759950637
Kitabın türü:
Çeviri:
Hazırlayan: Fazıl Gökçek
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Hakkın Sesleri, Mehmet Âkif'in bazı ayetlerin manzum yorumunu yaptığı şiirlerden meydana gelir. Süleyman Nazif'in, "Kur'an'ı Cenab-ı Hak Türk lisanıyla inzal etmeyi murad etseydi, Cebrail'i bî-şüphe Safahat şairi olurdu" sözüne hak verdiren şiirlerdir bunlar. Balkan Savaşı'nın acılı günlerinde yazılan bu şiirlerde Akif umutsuzlukla çırpınır, öfkeyle haykırır, çaresizlikle ağlar. Fakat umudunu yitirmemiştir; halkın silkinerek üzerindeki ölü toprağını atacağına dair inancını korumayı başarır. Nurettin Topçu'nun Âkif'in şiirinde bulduğu "isyan" ve "iman"ın en yoğun şekilde görüldüğü eser Hakkın Sesleri'dir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Medeniyet!" size çoktan beridir diş biliyor;
Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor.
Mehmet Akif Ersoy
Sayfa 32 - Dergâh


Ya Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
Mahşerde mi biçârelerin, yoksa felâhı!
Nûr istiyoruz.. Sen bize yangın veriyorsun!
“Yandık !” diyoruz .. Boğmaya kan gönderiyorsun!
Esmezse eğer bir ezeli nevha, yakında
Ya Râb, o cehennemle bu tufan arasında,
Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i İslâm;
Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm.
Bizâr edecek, korkuyorum ,Cedd-i Hüseyn’i
En sonra, salib ormanı görmek Harameyn’i!..
Bin üç yüz otuzbeş senedir, arz-ı Hicaz’ ın
Âteşli muhitindeki sûzişli niyâzın
Emvâcı hurûş-âver olurken melekûta;
Çan sesleri boğsun da gömülsün mü sükûta?
Sönsün de, İlâhi, şu yanan meş’ ali vahdet,
Teslis ile çöksün mü bütün âleme zulmet?
Üçyüz bu kadar milyonu canlandıran iman
Olsun mu beş on sersemin ilhâdına kurban?
Enfâs-ı habisiyle beş on rûh-u leimin ,
Solsun mu o parlak yüzü Kur’an-ı Hakim’in?

İslam ayak altında sürünsün mü nihâyet?
Ya Râb, bu ne hüsrandır, İlâhi, bu ne zillet?
Mazlûmu nedir ezmede, ezdirmede mânâ?
Zalimleri adlin hani öldürmedi hâlâ!
Câni geziyor dipdiri.. Can vermede mâsûm!
Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm?
Lâ yüs’ele binlerce sual olsa da kurbân;
İnsan bu muammalara dehşetle nigeh-bân!

Eyvâh! Beş on kafirin imanına kandık;
Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık!
Mâdâm ki, ey adl-i İlâhi yakacaktın..
Yaksaydın a mel’unları.. Tuttun bizi yaktın!
Küfrün o sefil elleri âyâtını sildi:
Binlerce cevâmi yıkılıp hâke serildi!
Kalmışsa eğer bir iki mabed, o da mürted
Göğsündeki haç, küfrüne fetvâ-yı müeyyed!
Dul kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar,
Bir giryede bin ailenin mâtemi çağlar!
En kanlı şenâatle kovulmuş vatanından,
Milyonla hayâtın yüreğinden gidiyor kan!
İslâm’ı elinden tutacak, kaldıracak yok…
Nâ-hak yere feryâd ediyor: âcize hak yok!
Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi
Ağzım kurusun.. Yok musun ey adl-i İlâhi!

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Safahat 3
Alt başlık:
Hakkın Sesleri
Baskı tarihi:
Nisan 2007
Sayfa sayısı:
56
ISBN:
9789759950637
Kitabın türü:
Çeviri:
Hazırlayan: Fazıl Gökçek
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Hakkın Sesleri, Mehmet Âkif'in bazı ayetlerin manzum yorumunu yaptığı şiirlerden meydana gelir. Süleyman Nazif'in, "Kur'an'ı Cenab-ı Hak Türk lisanıyla inzal etmeyi murad etseydi, Cebrail'i bî-şüphe Safahat şairi olurdu" sözüne hak verdiren şiirlerdir bunlar. Balkan Savaşı'nın acılı günlerinde yazılan bu şiirlerde Akif umutsuzlukla çırpınır, öfkeyle haykırır, çaresizlikle ağlar. Fakat umudunu yitirmemiştir; halkın silkinerek üzerindeki ölü toprağını atacağına dair inancını korumayı başarır. Nurettin Topçu'nun Âkif'in şiirinde bulduğu "isyan" ve "iman"ın en yoğun şekilde görüldüğü eser Hakkın Sesleri'dir.

Kitabı okuyanlar 29 okur

  • Osman İnce
  • Mehmet Mustafa Erkal
  • Pakize Aksay
  • Lord Of The Sea
  • Şükran Muyan
  • Fatma Göcen
  • Aslı Bulut
  • Merve Yıldız
  • Editör Çırak
  • Büşra

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%37.5 (3)
9
%12.5 (1)
8
%0
7
%12.5 (1)
6
%25 (2)
5
%0
4
%12.5 (1)
3
%0
2
%0
1
%0