Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilaflar

·
Okunma
·
Beğeni
·
18
Gösterim
Adı:
Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilaflar
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
216
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059477840
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çıra Yayınları
İslam'ın ilk dönemlerine ait tarihi olaylarda cahiliyenin devam etkileri'ni dikkate almak önemlidir. İnsanlar her ne kadar Müslüman oldularsa da bir anda bütün alışkanlıklarından kopmuş değiller. Esasında İslam da, arazi üzerinde bir temizlik yapıp yepyeni ve eskisiyle hiçbir ilişkisi kalmamış orjinal bir bina inşa etmiş değildir. Burada söz konusu olan çürümüş geleneklerin, asabiyetin haksız hamiyet ve alışkanlıkların musam kılıklar altına girip varlıklarını devam ettirmeleridir.
Şankıti önemli bir noktaya dikkat çeker. Eğer Peygamber Efendimiz a.s'dan rivayet edilen hadislerin doğruluğu, güvenilirliği için senet ve metin kritiği çerçevesinde ilk ravi durumundaki sahabeleri kritik etmek mümkünse de, bu durumda tarihte kritik edilmeyecek kimse yoktur. Hadis usulünde kullanılan yöntem bu açıdan bizim için yol göstericidir.
Detaylı bir araştırmada eğer, olayın aktörü sahabe ise ki kitabın konusu sahabe arasındaki görüş ihtilaflarıdır sahabenin konumunu dikkate almak icap eder.
Sahabe de kuşkusuz hata yapar, çünkü masum değildir.
216 syf.
·12 günde·Puan vermedi
Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilafları okurken üzülmekle birlikte bu şekilde yerinde yazılmış bir eseri zevkle okudum.

Eserden çıkarılması gereken en elzem ders: ihtilafların akidevi bir hüviyete büründürülmesini önleyerek tarih ve şer'i ölçüleri birbirine karıştırılmasını engellemektir.

Öte taraftan ilk nesil müslümanların arasında çıkan bu vakıalar bizlere insanların üstün ve iyi olsalar dahi zaaflarının olabileceğini ve zaafları/hataları savunmak veya zaaflardan/hatlardan dolayı kişileri tekfir veya telin etmememek gerektiğini tebyin etmiştir. [Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti - Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilaflar]
-Cemel savaşı bittiği zaman Ammar b. Yasir, Aişe'ye (r. anha) şöyle dedi:
Bu mesafe sizden alınan ahitten ne kadar uzaktır:" Bununla Allah-u Teala'nin şu sözünü kastediyordu: "Evlerinizde vakarla oturun."
Aişe (r.anha) şöyle dedi:
"Eba Yekzan!"
Ammar; "Evet!" dedi.
Aişe (r.anha) devamla dedi ki;
"Vallahi sen her zaman doğruyu söyleyen bir insansın!"
Ammar şöyle karşılık verdi;
Senin ağzından benim hakkımdaki hükmünü veren Alah'a hamd olsun!"
Ebû Bahterî şöyle dedi: "Ali'ye (r.a.) Cemel ehlinin müşrik olup olmadıkları soruldu. Ali (ra.):
"Onlar şirkten kaçtılar" dedi.
Sonra münafık olup olmadıkları soruldu. Ali (ra.):
Münafıklar Allah'ı çok az anarlar" dedi.
Sonra denildi ki: "Peki onların durumunu nasıl açıklayabiliriz? Ali (r.a.) dedi ki:
"Onlar bize baş kaldıran kardeşlerimizdir:"
Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) Ensar'dan olan Nu'man b. Amr'a içki içtiği için ceza vermiştir. Aynı şekilde Ömer b. Haytab (r.a.) kendi döneminde Kudame b. Mez'ûn'u cezalandırmıştır. Bu iki Sahabe de Bedir savaşına katılmışlardı. Allah-u Teâlâ'nın seçtiği ve masum kıldığı Peygamberler hariç insanoğlu, tabiatı gereği iman yönden ne kadar güçlü olsa da hayatında bir zaafa ve eksikliğe sahip olabilir.
Cumud ise; günün şartlarına uymadığı ve geleceğe de ışık tutmadığı halde geçmişte başarıya götüren vesilelere bağlanmak ve onlarla yetinmektir. Aynı şekilde bu bakış açısı da geçmişte faydalı ve yön verici olan vesilelerin zamanla şer'î temel kaidelerin donuklaşmasına sebep olan bir problemdir
Peygamber'in (s.a.v) askerlerinin gideceği yönü müşriklere bildirmeye çalışan Hatib b. Ebi Belta olayı da bu konuda zikredilebilecek olaylardandır. Ebu Belta'nin sergilediği bu davranış, özellikle savaş gibi durumlarda basit bir hata değildir. Buhârî, bu rivayeti "Casusluk" başlığı adı altında zikreder. Ebu Davûd da bu olayı "Müslüman'ın casus olması"
başlığı altında zikreder.

Ömer'in (r.a.) onu öldürme isteği karşısında Nebi (s.a.v.) onun Bedir ehlinden, aynı zamanda İslam'a ilk girenlerden biri olduğunu zikrederek Ömer'i engelledi. Ömer (ra.) onun
boynunu vurmak isteyince Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu;

"O, Bedir savaşında bulundu. Allah, Bedir ehlini gördü ve şöyle buyurdu;"İstediğinizi yapın, çünkü ben sizi bağışladım."

Amr b. Dinâr şöyle dedi. "Onunla ilgili olarak şu ayet-i kerime indi "Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyiniz."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilaflar
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
216
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059477840
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çıra Yayınları
İslam'ın ilk dönemlerine ait tarihi olaylarda cahiliyenin devam etkileri'ni dikkate almak önemlidir. İnsanlar her ne kadar Müslüman oldularsa da bir anda bütün alışkanlıklarından kopmuş değiller. Esasında İslam da, arazi üzerinde bir temizlik yapıp yepyeni ve eskisiyle hiçbir ilişkisi kalmamış orjinal bir bina inşa etmiş değildir. Burada söz konusu olan çürümüş geleneklerin, asabiyetin haksız hamiyet ve alışkanlıkların musam kılıklar altına girip varlıklarını devam ettirmeleridir.
Şankıti önemli bir noktaya dikkat çeker. Eğer Peygamber Efendimiz a.s'dan rivayet edilen hadislerin doğruluğu, güvenilirliği için senet ve metin kritiği çerçevesinde ilk ravi durumundaki sahabeleri kritik etmek mümkünse de, bu durumda tarihte kritik edilmeyecek kimse yoktur. Hadis usulünde kullanılan yöntem bu açıdan bizim için yol göstericidir.
Detaylı bir araştırmada eğer, olayın aktörü sahabe ise ki kitabın konusu sahabe arasındaki görüş ihtilaflarıdır sahabenin konumunu dikkate almak icap eder.
Sahabe de kuşkusuz hata yapar, çünkü masum değildir.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Mehmet Sivil
  • M. Kadri AKAY

Kitap istatistikleri