Sahih'i Buhari Muhtasarı

·
Okunma
·
Beğeni
·
4.712
Gösterim
Adı:
Sahih'i Buhari Muhtasarı
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
1901
Format:
Karton kapak
ISBN:
7576400028
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Saadet Yayınevi
"Sözün en hayırlısı, Allahın kitabıdır.Yolların en doğrusu da, Muhammediin yoludur.İşlerin en kötüsü, sonradan çıkarılanlarıdır" (Müslim Cuma 43 (867); Nesai, İydeyn 22; İbn Mace, Mukadd,me 7(45); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/319, 338, 371)rnrnFesahat ve belagat yönünden tüm incelikleri en üst seviyede ihtiva ettiği, ya pek açık şekilde veya işaret yoluyla her şeyi açıkladığı için sözlerin en güzeli, en hayırlısı ve en doğrusu Allahın kelamı, Kurân-ı Kerimdir.rnrnVerdiği haberler ve işaret ettiği gerçeklerin doğruluğu açısından en doğru (=asdak) (Nahl: 16/87); koyduğu kaidelerle inananların dünya ve ahiret hayatları ve iki cihan mutluluklarını temin bakımından en hayırlı(hayr) olan Allah kelamı, söyleyiş olarak edebi açıdan da en güzeldir.Öylesine güzel ve farklıdır ki, bu konu da bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:"Allah kelamının öteki sözlere üstünlüğü gibidir" (Tirmizi, Sevabul Kuran 25; Darimi, fezallul Kuran 6)rn(Arka Kapak)
Sadece NAMAZ kısmını okudum. O yüzden de puanlama yapmadım. [Salat Kitabı(7.bölüm)den Zekat Kitabı(25.bölüm)e kadar olan hadisleri inceledim.]kitapta "namazın ne olduğu" nasıl kılındığı anlatılmıyor, 'Hadisler olmadan nasıl namaz kılacağız' deniliyor, ancak burdaki hadislerle de kılınamıyor, kitapta namazla ilgili bütün kurallar var,ayrıntılar var( Güneş tutulması durumunda namazın kılınmasına kadar) namazın tanımı yok, anlatımı yok. Aklınızda kalması zor birçok ayrıntı var.

Bir kişinin bile Peygambere "Namaz nedir, bize anlat" şeklinde kurduğu bir cümle bulunmamakta.


"Ben Peygamber-(S)'i işte böyle namaz kılarken gördüm"

Benzeri cümleler var ki bunlardan peygamberin ağzından çıkan cümleler dahi değil.


Bilemiyorum.Belki diğer hadis kitaplarında vardır :))

Hayatında "Namaz" kelimesini duymamış hakkında bir fikri olmayan birinin buradan namaz öğrenmesi imkansız görünüyor.

Bu dini ritüelin UYGULAMALI olarak günümüze geldiği kanaatindeyim, Kuran'da namazın diğer bazı peygamberler tarafından kılındığını da akla getirirsek. Müşriklerin içine şirk karışmış da olsa namazı bildikleri, Kuran'ın namazı bilen bir topluluğa indirildiğini düşünmekteyim.Önyargılı olmamak adına en güvenilir kabul edilen kitaba başvurayım dedim ancak bu kitapta bile olmayan bir şey nasıl savunuluyor anlamış değilim.
1901 syf.
·Puan vermedi
bu yayını okumadım ama benim okuduğum 2 cilt 2600 küsur sayfa idi. benim bu kitabı okumamin sebebi kafamdaki soru işaretleri. dini ve o öğretileri anlatan peygamberi gerçekten tanımanın, öğrenmenin, yani kafadaki soru işaretlerini gidermenin bir yolu olmalı. bu soru işaretlerini gideremediğimizden insanlar olarak akide bütünümüzü yok edip, modern dünyanın materyalist ve seküler düşünce yapısına uyduruyoruz kendimizi. kendimize yeni ideologlar ve önderler yaratıyoruz. müslümanız diyen yığınlar olmak yerine, dini samimiyetle ve sorgulamalarla öğrenmek gerekiyor. bu da bizzat kaynağından kimi yerde ağlatan, kimi yerde vay be dedirten bir kitap.

bu kitap bir ayet olsa idi, "ey iman edenler.. iman edin!" olurdu bence.
Camii türünde eser olup 600000 hadisten seçilerek derlenen kitaptır. Camii türü eserler 8 ana kitaptan(iman, ahkam, zühd, adab, tefsir, tarih-siyer-cihad, menakıb, fiten, melahim) oluşup dinin bütün konularını oluşturmaktadırlar. Buhari(ö. 256) butarzda yazılan elimize tam ulaşam eserlerdendir. Bab başlıklarında sened zikretmemiştir. 97 kitap, 3730 bab, 9082 hadis içermektedir. Vahy ile başlar tevhid ile biter.
1216 syf.
·Puan vermedi
Sahih-i Buhari sünni ulemanın tabiri ile "Kurandan sonraki en muteber" kitaptır. Buhari hiçbir mezhebe bağlı olmayan kendi içtihatlarına göre amel eden bir muhaddistir. Ehli Sünnet ulema kendisine çokça önem ve kıymet vermektedir. Şia ulema ise onun hadislerinin çokça hatalar barındırdığından, taraflı olduğundan söz eder ve bu sözlerine delil olarak Hakim Nişaburi'nin birçok yazısında yazdığı şu cümlelerden delil getirir. "Bunlar Buhari ve Müslim'in sahih şartlarına uymasına rağmen nakletmemişlerdir." bu hadisler genelde İmam Ali b. Ebu Talib hakkında olduğundan Şia ulema bu kitaba ve yazara mesafeli yaklaşır. Bu bir tercüme ve şerhdir yazarı Zeynü'd-din Ahmed b. Ahmed b. Abdi'l-latifi'z-Zebidi'dir.
3673 syf.
·Puan vermedi
Hurafelerden uzak bir inanca sahip olmak istiyorsanız baş ucu bir kaynak herkesin evinde bulunması gereken bir kaynak

Ameller niyetlere göredir hadisiyle başlayan bir kaynak niyeti dinini ihya etmek olanın faydalanacağı bir kaynak
65003 syf.
·10/10 puan
İmam hatip’de okuduğum yıllar da Hadis dersi hocalarımızın bize ev ödevi verdiği zaman kullanmamız gereken Kaynak kitap olarak gösterdiler. O dönem de hem lise hem de üniversite yılların da faydasını fazlasıyla gördüm...
Yaşar Sami
Yaşar Sami Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi'yi inceledi.
6500 syf.
·Beğendi·6/10 puan
Tecridi sarih muhtasar olmasına ragmen gayet güzel.İbn haberin fetul barisi,ayninin umdetul karisi ve tecridi sarihli kutupane iş görur.umdetul kari yolda basımi...Ama twcridi sarih ciddi bir beklentiyi karsılamiyor ama yinede çok guzel,kutuphanelerde olmasi gerek
Müderris
Müderris Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi'yi inceledi.
13. Ciltlik olan bu baskıda 1. Cildin 500 sayfası Hadis Usulüyle (Bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/ulumul-hadis) alakalıdır.
500 sayfadan sonra Buhari'nin Sahih'inin (Bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/el-camius-sahih--buhari) muhtasarının tercüme ve şerhine başlanmış. Eser daha çok bu alanda ihtisas yapanlara hitap etmektedir. Örneğin bu alanda ihtisası olmadığı halde namazla alakalı hükümleri öğrenmek isteyen birisi fakihlerin yazdığı fıkıh kitaplarına/ilmihallere bakmalıdır. Mesela namazla alakalı hükümler bize Peygamberimiz (s.a.v.)'den hem uygulamalı hem de yazılı olarak aktarılmakla birlikte Eczanedeki ilaçlar hükmünde olan hadislerin neyle alakalı olduğunu, ne anlaşılması gerektiğini, hangisini ve nasıl kullanmamız gerektiğini bize söyleyen doktorlar hükmündeki fakihlerden öğrenmekteyiz. Dolayısıyla namazla alakalı bilgi almak isteyen kişi bir ilmihalin (https://www.kitapyurdu.com/...islam-ilmihali-kitap kagidiciltsiz/351473.html&filter_name=B%C3%BCy%C3%BCk%20%C4%B0slam%20%C4%B0lmihali) namazla alakalı olan kısmına veya namazla alakalı yazılmış bir kitaba bakar. Zaten bu kitaplar da kaynak olarak hadis kitaplarını almaktadırlar.
Herkese hitap eden, hadislerin de açıklamasının bulunduğu bir eser okumak isteyen Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir vd. hocaların hazırlamış olduğu Riyazüs Salihin Şerhini (https://www.kitapyurdu.com/...y-8-cilt/313504.html) okuyabilir. Şerhsiz olanlar değil 8 ciltlik olan baskı tercih edilmelidir.
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de Cennet’e götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de Cehennem’e götürür. Kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sahih'i Buhari Muhtasarı
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
1901
Format:
Karton kapak
ISBN:
7576400028
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Saadet Yayınevi
"Sözün en hayırlısı, Allahın kitabıdır.Yolların en doğrusu da, Muhammediin yoludur.İşlerin en kötüsü, sonradan çıkarılanlarıdır" (Müslim Cuma 43 (867); Nesai, İydeyn 22; İbn Mace, Mukadd,me 7(45); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/319, 338, 371)rnrnFesahat ve belagat yönünden tüm incelikleri en üst seviyede ihtiva ettiği, ya pek açık şekilde veya işaret yoluyla her şeyi açıkladığı için sözlerin en güzeli, en hayırlısı ve en doğrusu Allahın kelamı, Kurân-ı Kerimdir.rnrnVerdiği haberler ve işaret ettiği gerçeklerin doğruluğu açısından en doğru (=asdak) (Nahl: 16/87); koyduğu kaidelerle inananların dünya ve ahiret hayatları ve iki cihan mutluluklarını temin bakımından en hayırlı(hayr) olan Allah kelamı, söyleyiş olarak edebi açıdan da en güzeldir.Öylesine güzel ve farklıdır ki, bu konu da bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:"Allah kelamının öteki sözlere üstünlüğü gibidir" (Tirmizi, Sevabul Kuran 25; Darimi, fezallul Kuran 6)rn(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 139 okur

  • Emin
  • PK
  • Kemal Özcan
  • Mechule Giden Yolcu
  • Muhlis Paşaoğulları
  • egezen13
  • Genç Kalem
  • Oğuzhan Kökenli
  • Musab Yolcusu
  • Ahmet Bilgin

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%26.4 (14)
9
%13.2 (7)
8
%1.9 (1)
7
%0
6
%1.9 (1)
5
%0
4
%1.9 (1)
3
%1.9 (1)
2
%0
1
%3.8 (2)