Sahih'i Buhari Muhtasarı

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.137
Gösterim
Adı:
Sahih'i Buhari Muhtasarı
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
1901
Format:
Karton kapak
ISBN:
7576400028
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Saadet Yayınevi
"Sözün en hayırlısı, Allahın kitabıdır.Yolların en doğrusu da, Muhammediin yoludur.İşlerin en kötüsü, sonradan çıkarılanlarıdır" (Müslim Cuma 43 (867); Nesai, İydeyn 22; İbn Mace, Mukadd,me 7(45); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/319, 338, 371)rnrnFesahat ve belagat yönünden tüm incelikleri en üst seviyede ihtiva ettiği, ya pek açık şekilde veya işaret yoluyla her şeyi açıkladığı için sözlerin en güzeli, en hayırlısı ve en doğrusu Allahın kelamı, Kurân-ı Kerimdir.rnrnVerdiği haberler ve işaret ettiği gerçeklerin doğruluğu açısından en doğru (=asdak) (Nahl: 16/87); koyduğu kaidelerle inananların dünya ve ahiret hayatları ve iki cihan mutluluklarını temin bakımından en hayırlı(hayr) olan Allah kelamı, söyleyiş olarak edebi açıdan da en güzeldir.Öylesine güzel ve farklıdır ki, bu konu da bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:"Allah kelamının öteki sözlere üstünlüğü gibidir" (Tirmizi, Sevabul Kuran 25; Darimi, fezallul Kuran 6)rn(Arka Kapak)
Bu kitabı 3-4 sene önce 19 yaşlarımdayken okumuştum.
Korku kitapları, Buhari'nin hadisleri yanında halt etmiş. Okurken 4-5 sayfada bir garip bir rivayete denk gelir "nasıl ya benim peygamberim bu mu, bir peygamber nasıl başka insanları öldürebilir" diye sorardım. Büyüklerime hadislerin manasını sorduğumda, bu hadislerin doğru olamayacağını söylediğimde aldığım cevap:" sen koskoca Buhari'den daha mı iyi bilceksin, ordaki bütün hadisler doğru biz gerçek manalarını bilemeyiz" olurdu.
Üstüne çok düşünmeyip konuyu kapattım.
Şimdi anlıyorum ki düşünen bir beyinden daha üstün hiç bir beyin yoktur. Ne bir alim, ne bir öğretmen, ne de 1400 yıl önce yaşamış cahil peygamber ve sahabileri...
Aklımı kimseye emanet etmemem gerektiğini geç de olsa öğretti bu kitap bana.
Eser tercüme edilirken, İbnu Hacer el-Askalâni'nin Fethul-Bari adlı eserinden faydalandığı görünülüyor. Normalde (hatırladığım kadarıyla 18 cilt olan Sahih buhariyi) güzel bir şekilde özetleyip tek cilt haline getirilmiş. Sahih-i Buhari'yi Müslümanlar Kurân-ı Kerim'den sonra ikinci kaynak olarak kabul etmişlerdir. Muhammed Ümmeti bu kitabı kabul etmiş ve hadislerin tamamının sahih olduğu hükmünü vermişlerdir. Sahih-i Buharı de gerçekten bu övgüyü hak etmiştir. Hadis ulemasının bu kitaba verdikleri önem, bunu anlayıp şerh etmedeki çaba ve gayretleri de bunu göstermektedir. Gerçekten özel olarak Sahih-i Buhari ve genel olarak hadis kitapları büyük çabalarla derlenip hadisler bir araya getirilmiştir.
Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.” (Buhârî, İlim 11)
Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:

“Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. O kadarını da bulamayanlar, güzel bir sözle olsun kendilerini korusunlar.”

(Buhârî, Edeb 34)
Nebi sallallâhu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki:

“Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı, diğer Müslümana haramdır.”

[Buhârî, Edeb 57]
......Enes ibn Mâlik (R) şöyle demiştir: Medîne'de bir câri­ye kadın üzerinde gümüş zînet eşyaları olduğu hâlde dışarı çıkmıştı.
Enes dedi ki: Bir Yahûdî o kadına bir taş atmış.
Enes dedi ki: Yaralı kadın ölmek üzere iken Peygamber'in yanı­na getirildi. Peygamber (S) ona:


"Seni fulân kimse mi öldürdü?" diye sordu.
Kadın ("Hayır" ma'nâsına) başını yukarı kaldırdı. Peygamber soruyu tekrar etti ve:


"Seni fulân kimse mi öldürdü?" buyurdu.
Kadın yine ("Hayır" yerine) başını kaldırdı. Peygamber üçün­cü defasında:


"Seni fulân kimse mi öldürdü?" diye sordu.
Bu sefer kadın "Evet" ma'nâsına başını aşağıya indirdi. Bunun üzerine Rasûlullah o Yahudi'yi çağırttı (da soruşturma yapıp suçunu i'tirâf edince) onu da iki taş arasında öldürdü
Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:

“Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”

(Buhârî, Mezâlim ,3)
Ukeyle veya Ureyne kabîlelerinden bir takım insanlar (Medine'ye) geldiler. Mîde hastalığından dolayı Medine'de ikaamet etmek istemediler. Peygamber (S) onlara sütlü develerin bulunduğu yere gitmelerini, develerin sidiklerinden ve sütlerinden içmelerini emretti. Onlar gittiler. Sağlamlaştıkları zaman Peygamber'in çobanını öldürdüler ve develeri sürüp götürdüler. Bu haber gündüzün evvelinde geldi. Peygamber arkalarından bir müfreze gönderdi. Gündüz yükselince adamlar getirildiler. Rasûlullah (kısas olarak) ellerinin, ayaklarının kesilmesini emretti. Bu canilerin gözleri de oyulup Harre'ye atıldılar. Onlar su istiyorlardı, (ölünceye kadar) kendilerine su verilmedi.
İmam Buhari
Sayfa 329 - Ötüken Yayınları - PDF
Namaz kılan bir adamın önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazı bozulur.
(Buhari 8/102; Hanbel 4/86).

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sahih'i Buhari Muhtasarı
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
1901
Format:
Karton kapak
ISBN:
7576400028
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Saadet Yayınevi
"Sözün en hayırlısı, Allahın kitabıdır.Yolların en doğrusu da, Muhammediin yoludur.İşlerin en kötüsü, sonradan çıkarılanlarıdır" (Müslim Cuma 43 (867); Nesai, İydeyn 22; İbn Mace, Mukadd,me 7(45); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/319, 338, 371)rnrnFesahat ve belagat yönünden tüm incelikleri en üst seviyede ihtiva ettiği, ya pek açık şekilde veya işaret yoluyla her şeyi açıkladığı için sözlerin en güzeli, en hayırlısı ve en doğrusu Allahın kelamı, Kurân-ı Kerimdir.rnrnVerdiği haberler ve işaret ettiği gerçeklerin doğruluğu açısından en doğru (=asdak) (Nahl: 16/87); koyduğu kaidelerle inananların dünya ve ahiret hayatları ve iki cihan mutluluklarını temin bakımından en hayırlı(hayr) olan Allah kelamı, söyleyiş olarak edebi açıdan da en güzeldir.Öylesine güzel ve farklıdır ki, bu konu da bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:"Allah kelamının öteki sözlere üstünlüğü gibidir" (Tirmizi, Sevabul Kuran 25; Darimi, fezallul Kuran 6)rn(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 25 okur

  • Fatma Karahan
  • Hatice Kızıltoprak
  • Ömer Çakmak
  • Sevde Ünlü
  • Hasan Şimşek
  • Salih Karakaş
  • Kitap evi
  • Cihangir G.
  • Ali ulusoy
  • Ftm calıskan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%46.2 (6)
9
%38.5 (5)
8
%0
7
%0
6
%7.7 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%7.7 (1)