Sahih'i Buhari Muhtasarı

·
Okunma
·
Beğeni
·
3486
Gösterim
Adı:
Sahih'i Buhari Muhtasarı
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
1901
Format:
Karton kapak
ISBN:
7576400028
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Saadet Yayınevi
"Sözün en hayırlısı, Allahın kitabıdır.Yolların en doğrusu da, Muhammediin yoludur.İşlerin en kötüsü, sonradan çıkarılanlarıdır" (Müslim Cuma 43 (867); Nesai, İydeyn 22; İbn Mace, Mukadd,me 7(45); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/319, 338, 371)rnrnFesahat ve belagat yönünden tüm incelikleri en üst seviyede ihtiva ettiği, ya pek açık şekilde veya işaret yoluyla her şeyi açıkladığı için sözlerin en güzeli, en hayırlısı ve en doğrusu Allahın kelamı, Kurân-ı Kerimdir.rnrnVerdiği haberler ve işaret ettiği gerçeklerin doğruluğu açısından en doğru (=asdak) (Nahl: 16/87); koyduğu kaidelerle inananların dünya ve ahiret hayatları ve iki cihan mutluluklarını temin bakımından en hayırlı(hayr) olan Allah kelamı, söyleyiş olarak edebi açıdan da en güzeldir.Öylesine güzel ve farklıdır ki, bu konu da bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:"Allah kelamının öteki sözlere üstünlüğü gibidir" (Tirmizi, Sevabul Kuran 25; Darimi, fezallul Kuran 6)rn(Arka Kapak)
Sadece NAMAZ kısmını okudum. O yüzden de puanlama yapmadım. [Salat Kitabı(7.bölüm)den Zekat Kitabı(25.bölüm)e kadar olan hadisleri inceledim.]kitapta "namazın ne olduğu" nasıl kılındığı anlatılmıyor, 'Hadisler olmadan nasıl namaz kılacağız' deniliyor, ancak burdaki hadislerle de kılınamıyor, kitapta namazla ilgili bütün kurallar var,ayrıntılar var( Güneş tutulması durumunda namazın kılınmasına kadar) namazın tanımı yok, anlatımı yok. Aklınızda kalması zor birçok ayrıntı var.

Bir kişinin bile Peygambere "Namaz nedir, bize anlat" şeklinde kurduğu bir cümle bulunmamakta.


"Ben Peygamber-(S)'i işte böyle namaz kılarken gördüm"

Benzeri cümleler var ki bunlardan peygamberin ağzından çıkan cümleler dahi değil.


Bilemiyorum.Belki diğer hadis kitaplarında vardır :))

Hayatında "Namaz" kelimesini duymamış hakkında bir fikri olmayan birinin buradan namaz öğrenmesi imkansız görünüyor.

Bu dini ritüelin UYGULAMALI olarak günümüze geldiği kanaatindeyim, Kuran'da namazın diğer bazı peygamberler tarafından kılındığını da akla getirirsek. Müşriklerin içine şirk karışmış da olsa namazı bildikleri, Kuran'ın namazı bilen bir topluluğa indirildiğini düşünmekteyim.Önyargılı olmamak adına en güvenilir kabul edilen kitaba başvurayım dedim ancak bu kitapta bile olmayan bir şey nasıl savunuluyor anlamış değilim.
Camii türünde eser olup 600000 hadisten seçilerek derlenen kitaptır. Camii türü eserler 8 ana kitaptan(iman, ahkam, zühd, adab, tefsir, tarih-siyer-cihad, menakıb, fiten, melahim) oluşup dinin bütün konularını oluşturmaktadırlar. Buhari(ö. 256) butarzda yazılan elimize tam ulaşam eserlerdendir. Bab başlıklarında sened zikretmemiştir. 97 kitap, 3730 bab, 9082 hadis içermektedir. Vahy ile başlar tevhid ile biter.
1216 syf.
·Puan vermedi
Sahih-i Buhari sünni ulemanın tabiri ile "Kurandan sonraki en muteber" kitaptır. Buhari hiçbir mezhebe bağlı olmayan kendi içtihatlarına göre amel eden bir muhaddistir. Ehli Sünnet ulema kendisine çokça önem ve kıymet vermektedir. Şia ulema ise onun hadislerinin çokça hatalar barındırdığından, taraflı olduğundan söz eder ve bu sözlerine delil olarak Hakim Nişaburi'nin birçok yazısında yazdığı şu cümlelerden delil getirir. "Bunlar Buhari ve Müslim'in sahih şartlarına uymasına rağmen nakletmemişlerdir." bu hadisler genelde İmam Ali b. Ebu Talib hakkında olduğundan Şia ulema bu kitaba ve yazara mesafeli yaklaşır. Bu bir tercüme ve şerhdir yazarı Zeynü'd-din Ahmed b. Ahmed b. Abdi'l-latifi'z-Zebidi'dir.
Yaşar Sami
Yaşar Sami Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi'yi inceledi.
6500 syf.
·Beğendi·6/10
Tecridi sarih muhtasar olmasına ragmen gayet güzel.İbn haberin fetul barisi,ayninin umdetul karisi ve tecridi sarihli kutupane iş görur.umdetul kari yolda basımi...Ama twcridi sarih ciddi bir beklentiyi karsılamiyor ama yinede çok guzel,kutuphanelerde olmasi gerek
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de Cennet’e götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de Cehennem’e götürür. Kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
"Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Dört özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa tam anlamıyla münafık olur:

Kendine güvenildiğinde hiyanetlik yapar.
Konuştuğunda yalan söyler.
Sözleştiğinde sözünde durmaz.
Tartıştığında haksızlık yapar."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sahih'i Buhari Muhtasarı
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
1901
Format:
Karton kapak
ISBN:
7576400028
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Saadet Yayınevi
"Sözün en hayırlısı, Allahın kitabıdır.Yolların en doğrusu da, Muhammediin yoludur.İşlerin en kötüsü, sonradan çıkarılanlarıdır" (Müslim Cuma 43 (867); Nesai, İydeyn 22; İbn Mace, Mukadd,me 7(45); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/319, 338, 371)rnrnFesahat ve belagat yönünden tüm incelikleri en üst seviyede ihtiva ettiği, ya pek açık şekilde veya işaret yoluyla her şeyi açıkladığı için sözlerin en güzeli, en hayırlısı ve en doğrusu Allahın kelamı, Kurân-ı Kerimdir.rnrnVerdiği haberler ve işaret ettiği gerçeklerin doğruluğu açısından en doğru (=asdak) (Nahl: 16/87); koyduğu kaidelerle inananların dünya ve ahiret hayatları ve iki cihan mutluluklarını temin bakımından en hayırlı(hayr) olan Allah kelamı, söyleyiş olarak edebi açıdan da en güzeldir.Öylesine güzel ve farklıdır ki, bu konu da bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:"Allah kelamının öteki sözlere üstünlüğü gibidir" (Tirmizi, Sevabul Kuran 25; Darimi, fezallul Kuran 6)rn(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 92 okur

  • Yusuf Yiğit Tural
  • Nurhira
  • sevde
  • Esra koç
  • merve
  • melisa
  • Haسan
  • Yunus Aytun
  • Eyüp Saraçoğlu
  • Eda Akbayrak

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%28.1 (9)
9
%15.6 (5)
8
%3.1 (1)
7
%0
6
%3.1 (1)
5
%0
4
%3.1 (1)
3
%0
2
%0
1
%3.1 (1)