Said Halim Paşa'da Siyaset Ahlakı

·
Okunma
·
Beğeni
·
11
Gösterim
Adı:
Said Halim Paşa'da Siyaset Ahlakı
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055961435
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İlke Yayıncılık
Bugün İslâm dünyasının sosyal ve siyâsî sahada yaşadığı sorunlar karşısında, Said Halim Paşa'nın görüşleri referans niteliğini korumaktadır. Zira bir taraftan Batı'da eğitim görmüş, Jön Türkler ve İttihat Terakki Cemiyeti ile ilişki içinde olmuş; diğer taraftan devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunmuş tecrübeli bir siyâset adamı olarak Said Halim Paşa, tecrübesini düşüncesine yansıtmaya çalışmış olması açısından da önemli bir figürdür. Onun ahlâk ve siyâset alanına dair düşünceleri, uzun yıllara varan tecrübelerinin ürünü olması bakımından somut-gerçekçi bir temele dayalı ve bu nedenle de son derece önemlidir.
(Tanıtım Bülteninden)
200 syf.
·5 günde·7/10
Said Halim Paşayı dönemin zorluklarından dolayı Atina'nın son dönemindeki Platon'u örnek aldığını görür gibiyim. Yani Platon'dan örnek alması muhtemel olan halkı 3'e ayırma ve demokrasi karşıtı olup hükümdarın ''filozof'' olması gerekmesi gibi birçok ölçütü Platon'un fikirleriyle örtüşüyor. Batının yaşadıklarını Osmanlı toplumu yaşamadığı için onların siyasi ve diğer özelliklerini (ilim ve fen dışında) almamızın mümkün olmadığı Batıdaki kilisenin baskısından veya aristokrat sınıf ile halk kesiminin sınıf çatışmasından kaynaklanan siyasi oluşumları bu tarihi mücadeleler ile oluşmuştur. Osmanlı toplumunda böyle sıkıntılı süreçler yaşanmadığı için onlardan ithal edilen sistemler bize aykırı olup aksine ecnebi sınıfının kendi ayrıklıkçı fikirlerinin yansıtabilmesi için daha kötü bir ortamın oluştuğundan bahseder. (Meclisteki ecnebi milletvekillerini kastederek) Ayrıca Batıdaki bu gelişmeleri sağlayan burjuvazi veya daha doğru bir tabirle seçkin sınıfın Osmanlı toplumunda memurların bu sınıfı karşıladığı. Memurların ise ehliyetsiz veya yeteneksiz kalışı bu gelişmeleri anlayamayıp sadece Batı taklidi bir şekilde ithal ettikleri ve bunu avam kısmına anlatmaya beceremeyip üstelik kendi gelenek ve göreneklerimizin dışında da kalınca avam kısmının din dışı görmesine hem diğer yeniliklerin avam kısmının her zaman kötü bir tepki vermesine hem de memur kısmının kendi beceriksizliklerini kabullenmeyip avamı kısmını daha da aşağılanmasına sebep olmuştur. Bundan dolayı da Osmanlının çöküşüne neden olacak sebeplerinden bir tanesi oluşmuştur. Kitabın ilk yarısı güzel olmakla beraber bir yerden sonra kendini tekrar etmiş. Bu kitabı almak yerine Said Halim Paşanın kendi kitabını almanız daha iyi olacaktır. İyi okumalar dilerim.
Ahlak, insanın davranış ve eylemlerinden ziyade bu davranış ve eylemlerin dayandığı içsel motivasyonlar (kabiliyet ve güdüler) veya eğilimler (niyetler) bütününün (Gazali'nin ifadesiyle heyet'inin) bir ifadesidir
Divan-ı Harbi Örfi tarafından, 10 Nisan'da ''Ermeni tehciri'' gerekçesiyle suçlu bulunan Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey'in idam edilmesi halk arasında çok büyük bir tepkiye neden oldu.
Said Halim Paşa'ya göre bütün toplumlar gibi İslam toplumu da, yüksek, orta ve avam olmak üzere 3 kısım halktan meydana gelir.
Din toplumu geri bırakmamıştır. Fakat buna karşın değişen şartların ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar için tefsir de edilememiştir. Müslüman toplumlar, mütemadiyen değişen zamanın zaruretlerini dikkate almamış; bu değişimin beraberinde getirdiği yeni ihtiyaçların, ancak İslam'ı daha yüksek ve daha verimli bir tarzda tefsir ve tatbik etmekle karşılanabileceğini anlayamamışlardır.
Batı toplumlarının sosyal buhranının eşitsizlikten, İslam toplumlarının buhranının ise eşitlikten kaynaklandığını ileri süren Said Halim Paşa'ya göre, Batı toplumları halkçılığa yönelirken, Osmanlı toplumu, ''eşitsizlikleri artırarak'' bir ''üstün sınıf teşkil etme'' mecburiyetindeydi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Said Halim Paşa'da Siyaset Ahlakı
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055961435
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İlke Yayıncılık
Bugün İslâm dünyasının sosyal ve siyâsî sahada yaşadığı sorunlar karşısında, Said Halim Paşa'nın görüşleri referans niteliğini korumaktadır. Zira bir taraftan Batı'da eğitim görmüş, Jön Türkler ve İttihat Terakki Cemiyeti ile ilişki içinde olmuş; diğer taraftan devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunmuş tecrübeli bir siyâset adamı olarak Said Halim Paşa, tecrübesini düşüncesine yansıtmaya çalışmış olması açısından da önemli bir figürdür. Onun ahlâk ve siyâset alanına dair düşünceleri, uzun yıllara varan tecrübelerinin ürünü olması bakımından somut-gerçekçi bir temele dayalı ve bu nedenle de son derece önemlidir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Yakamoz

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%100 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0