Fatih Sultan Mehmet

Şair Fatih: Avni

İskender Pala

Şair Fatih: Avni Sözleri ve Alıntıları

Şair Fatih: Avni sözleri ve alıntılarını, Şair Fatih: Avni kitap alıntılarını, Şair Fatih: Avni en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana Âşikâr olurdu gâlib râz-ı pinhânım sana Mesned-i hüsn üzre sen ben hâk-i rehde pâymâl Mûr hâlin nice arz ede Süleymân'ım sana Şem'i gör kim meclisinde ağlayıp başdan çıkar Hoş yanar yakılır ey şem'-i şebistânım sana
Sayfa 40
Zülf-i miskin ki ruh-1 yâr ile tâbende durur Sem'-i pür-nûr ile san buldu sebistân revnak
Sayfa 132
Aşk derdine şifâ olmaz ise Kânûn’da Nûş-ı dârû-yı lebin anı da dermân eyler Kanun eserinde aşk derdinin şifası yazmıyorsa ne çıkar! Senin dudağının ilacını içmek, ona da derman olur.
Sayfa 69 - Kanunu’ş - Şifâ, İbn-i Sina’nın ünlü tıp kitabı.Kitabı okudu
Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana Âşikâr olurdu gâlib râz-ı pinhânım sana
Sayfa 28 - Kapı Yayınları
Kesmezem ağyâr cevri ile canandan ümîd Kim kesilmez havf-ı şeytân ile îmândan ümîd
Sayfa 60
57
Vefâ görmeden ölürsem eğer ben gül-izârımdan Erişe dem-be-dem bûy-ı vefâ hâk-i mezârımdan
Sayfa 184 - Kapı Yayınları
Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup Gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup
Kapı Yayınları
O, öncelikle Fatih, sonra Avnî'dir. "Fatih olmasaydım, Ulubatlı Hasan olurdum," diyen bir ruh kahramanıdır.
Kapı Yayınları
146 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.