Giriş Yap

Salih Baba Divanı

Bedensiz bir güzel gördüm efendim İlikten damardan kandan içeru Cânân illerinden sordum efendim Bir cân vardır gizli candan içeru Niceleri vardır hicran gölünde Çok Mansurlar vardır zülfün telinde Hakîkat şehrinde cânân ilinde Bülbüller var o gülşandan içeru
Reklam
Derdli yürek âh eyleme Derdine derman ara bul Her yerde derdin söyleme Derdine derman ara bul Bir kâmil insan ara bul
Yetiş et keştbanım büsbütün deryada yangın var..
Ahad'den hem zuhura geldi Ahmed Muhabbetten yaratıldı Muhammed Terinden cümle âlem giydi hil'ât Kimi süflâ kimisi ehl-i iffet Zuhuratı pirimden söylerem ben Bu yolda canı kurbân eylerem ben
Reklam
Güzeller şâhısın hûblar sultânı Yandırır derûnum sevdâ-yı zülfün Vechinde yazılmış Seb'ul-Mesânî Hıfz eylemiş okur şeydâ-yı zülfün
Reklam
2
88
878 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.47