Giriş Yap

Salih Baba Divanı

Ey gönül sabr et bu dehrin gamı gavgâsı geçer Bir gün âsûde olur bu demi davası geçer
Salih Baba Divanı
Salih Baba Divanı
Salih Baba
Salih Baba
~ Yetiş ey keştibânım büsbütün deryada yangın var Değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var ~ Erzincanlı Salih Baba / Yangın var
Salih Baba Divanı
Salih Baba Divanı
Çok salât ile selâm olsun resûlü Ahmed’e Bu kadar isyân ile bizlere demiş “ümmet”
Salih Baba Divanı
Salih Baba Divanı
1
Biz misafiriz velâkin biz de mihmân bekleriz Kâmil insân bulmuşuz babında ihsan bekleriz
Salih Baba Divanı
Salih Baba Divanı