Giriş Yap

Salih Baba Divanı

Ey gönül sabr et bu dehrin gamı gavgâsı geçer Bir gün âsûde olur bu demi davası geçer
Salih Baba Divanı
Salih Baba
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Çok salât ile selâm olsun resûlü Ahmed’e Bu kadar isyân ile bizlere demiş “ümmet”
Salih Baba Divanı
·
Biz misafiriz velâkin biz de mihmân bekleriz Kâmil insân bulmuşuz babında ihsan bekleriz
Salih Baba Divanı
Nedir bu çektiğim cevr ile sitem...
Salih Baba Divanı
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Tabipler yarama sarma merhemi, İlaç kabul etmez bu bir yaredir. Yardan başka çeken yoktur nazimi, Yine bütün hasb-i halim yaredir..
Salih Baba Divanı