Şamanizm ve Eski Türk Dini

8,5/10  (2 Oy) · 
6 okunma  · 
3 beğeni  · 
69 gösterim
Özellikle Türkiye'de yıllardır süren bir tartışma söz konusudur. Eski Türk inancı Şamanizm mi, yoksa değil mi?Ayrıca bu inanç sistemine ne ad verileceği meselesi uzun yıllardır ilim adamlarının gündemini meşgul etmektedir. İşin esasına baktığımızda da bu durum halâ açıklığa kavuşturulmamış olduğu gibi, bundan sonra da tartışmaların süreceği ortadadır. Fakat hakikat olan bir şey varsa o da; zengin Türk kültürünün yaşayan bir organizma misali, binlerce yıldır tarihin derinliklerinden süzülerek günümüze kadar gelmesi ve mevcudiyetini sürdürmesidir.
Biz eski Türk dini ve Şamanizm hususunda çok büyük iddialarda bulunmayacağız. Ancak Şamanizm ile eski Türk itikadının kesinlikle birbirinden ayrı şeyler olduğunu göstermeye çalışacağız. Yani eski Türklerin dininin bugünkü geç Sibirya Şamanizmiyle hiçbir alakası yoktu. Belki de bu deneme birtakım araştırmacı tarafından yeterli sayılmayabilir. Dünyada bugün Şamanizm üzerine yapılan incelemelerin bibliyografyasını bile toplasaydık, onlarca cilt olurdu. Hala da dünyanın şurasında veya burasında, her gün bu konuda bir şeyler yazılmakta ve söylenmektedir.
Burak CAN 
 15 Oca 00:45 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Ben bu esere kısaca,Şamanizm'in el kitabı diyorum.Şaman kelimesinin kullanımından,şaman geleneklerine,şamanizme göre yaratılış, fallar, inanışlar, ritüeller,Kök Tengri inancının genel çerçevesi ve tekrardan canlandırma çalışmaları.

Kitaptan 5 Alıntı

BAHAR KAYA 
17 Oca 18:10 · Kitabı okudu · Puan vermedi

... Türklerin geninde bulunan bilinmeyen ufuklara doğru açılma, dünyayı yönetme, aralıksız ölüm-kalım savaşı içinde yaşama, her muvaffakiyetten sonra alınan haz gibi etkenleri de göz-ardı etmemek lazımdır.

Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 3 - Berikan Yayınevi)Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 3 - Berikan Yayınevi)
BAHAR KAYA 
17 Oca 18:47 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Türkler, kendileri için müsait olan her yerde Tanrıları ile başbaşa kalabiliyorlardı.

Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 7 - Berikan Yayınevi)Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 7 - Berikan Yayınevi)
BAHAR KAYA 
17 Oca 22:53 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İşte bunlardan birisi vardı ki, o zamana kadar yaratılmış olan hiçbir ırka, hiçbir soya benzemiyordu. Tanrı, bu ırka o vakte kadar meydana getirdiği hiçbir soyda olmayan meziyetler ve hünerler bağışladı. Bu ırk dünyanın en savaşçı, en zeki, en dürüst, en güzel ahlaklı milletiydi. Bulunduğu coğrafyada ona korkuyla karışık bir saygı hissi vardı. Bu ırk zayıfların ve haklıların koruyucusu, zalimlerin ve haksızların düşmanıydı.
Her kavim kendini diğerlerinden ayırmak için adlar almaya başladığında, bu ırkın önünde tıpkı kendisi gibi çok cesur, yiğit ve akıllı bir şahıs vardı. Herkes onun sözünü dinler, yap dediğini yapar, yapma dediğini yapmazdı. Bu kişinin adı Türk'tü. Türk "güç, kuvvet, erdem" demekti. Onun soyundan gelen insanlar da bu özelliklerinden dolayı o öldükten sonra, adını kullanmayı uygun buldular.

Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 33 - Berikan Yayınevi)Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 33 - Berikan Yayınevi)
BAHAR KAYA 
17 Oca 22:05 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Türklerin kozmogonisine göre, esas itibarıyla tanrıların en yükseği, insanoğullarının atası olan Tengri Kayra Han (veya Bay Ülgen) kişiyi ve bunun aracılığıyla yeryüzünü yaratmış, kişinin kendisiyle mücadeleye girmesi üzerine ona "Erlik" adını vererek, ışık diyarından yeraltına atmış ve yerden dokuz dallı bir ağaç büyüterek, her dalında bir cins insan türetmiştir.

Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 25 - Berikan Yayınevi)Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 25 - Berikan Yayınevi)
BAHAR KAYA 
17 Oca 18:51 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Türk'ün yaşadığı her coğrafyada ağaç vardır. Ağaç her şeyden önce canlılığı temsil eder. İnsanın soyu bir ağaç gibi görülür. Onun üremesi ve çoğalması da ağacın dal-budak salmasına benzetilir.

Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 8 - Berikan Yayınevi)Şamanizm ve Eski Türk Dini, Saadettin Gömeç (Sayfa 8 - Berikan Yayınevi)