Sanal Dünyadan Sosyal Hayata Bir Demet Nasihat

·
Okunma
·
Beğeni
·
158
Gösterim
Adı:
Sanal Dünyadan Sosyal Hayata Bir Demet Nasihat
Baskı tarihi:
12 Eylül 2018
Sayfa sayısı:
139
Format:
Karton kapak
ISBN:
9755748940431
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Menail Yayınları
Bu kitap; Facebook üzerinden siz değerli kardeşlerimize yapmış olduğumuz bazı nasihat ve soru-cevapları ihtiva etmektedir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Namaz içerisinde iki yerde dua edilebilir:
1- Secdelerde.
2- Salli-bârik dualarından sonra, yani selamdan önce.
Özellikle selamdan önce bizim genellikle ―Rabbena‖
okuduğumuz yerde uzun uzun dua etmek Rasûlullah
(sallallahu aleyhi ve sellem)‘in terk edilmiş, unutulmuş Sünnetlerindendir.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘in bu yerde yaptığı dualardan birisi şu duadır:
“Allah‟ım! Kabir azabından, cehennem azabından, hayat
ve ölüm fitnesinden, Mesih Deccal‟ın fitnesinin şerrinden Sana
sığınırım.”70
70 Buhâri ve Müslim rivayet etmiştir
Ömer (radıyallâhu anh), yolculuklarından birisinde bir
kâfileyle karşılaşır. Gece vakti ve karanlık olduğu için
kâfilenin adamlarını tanıyamaz. Oysa kâfilede Abdullah
İbn Mesud (radıyallâhu anh) da vardır. Hz. Ömer hemen yanındaki askerlerden birisini onlara gönderir ve:
―Bu topluluk nereden gelir diye seslenmesini söyler.
Kendilerine yöneltilen bu soruya Hz. Ömer‘in henüz
tanıyamadığı İbn Mesud cevap verir ve:
―Fecc-i Amîk‘den‖42 geliyoruz, der.
Bunun üzerine Hz. Ömer:
―Peki, nereye gitmek istiyorsunuz?‖ diye sorar.
İbn Mesud:
―Beyt-i Atîk‘e…‖43 diye cevap verir.
Bu Kur‘ânî cevapları alan Ömer (radıyallâhu anh), içlerinde kesinlikle bir âlimin olduğunu anlar ve bu fırsatı kaçırmak istemediğinden hemen birkaç soru sormaya koyulur.Yanındaki askerlere seslenir ve der ki:
―Gidin, sorun bakalım Kur‘ân‘ın en büyük âyeti hangisidir?
Askerler giderler ve soruyu sorarlar.
İbn-i Mesud: “Allah, kendisinden başka (hak) ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yarattıklarını gözetip durandır…” (2/Bakara, 255) ayetidir, diye cevap verir.
Ömer:
―Peki, Kur‘ân‘ın en çok hüküm taşıyan âyeti
hangisidir, diye seslenin bakalım der.
Askerler seslenirler.
İbn Mesud: “Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya
vermeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (16/Nahl, 90) ayeti ile cevap verir.
Bu sefer Hz. Ömer:
―Kur‘ân‘ın en özlü âyeti hangisidir? diye sordurur.
İbn Mesud: “Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre ka¬dar kötülük yapmıĢsa onu görür.” (99/Zilzâl, 7-8) ayetini okur.
Hz. Ömer:
―Kur‘ân‘ın en korkutucu âyeti hangisidir?diye tekrar sordurur.
İbn Mesud şöyle cevap verir: “İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa, onunla cezalandırılır. O, kendisine Allah‟tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir. (4/Nisa 123)
Ömer (radıyallâhu anh) yanındakilere:
―Onlara bir de Kur‘ân‘ın en çok ümit veren âyeti hangisidir?diye sorun bakalım der. Sorarlar…
İbn-i Mesud şöyle cevap verir: “De ki: Ey kendilerine kö-
tülük edip aşırı giden kullar! Allah‟ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o, bağışlayandır, merhametlidir. (39/Zümer, 53)
Ömer (radıyallâhu anh), tüm bu müthiş cevapları ancak
İbn Mesud gibi bir âlimin verebileceğini tahmin eder ve der ki:
―Onlara sorun bakalım, aranızda Abdullah İbn Mesud
mu var? Karşıdakiler cevap verir:
―Evet, başka kim olabilir ki?
Bu harika diyalog, ashabın Kur‘ân‘a ne kadar vakıf olduklarını, kendi aralarında Kur‘ân‘ı ayet ayet nasıl kodlaya-rak tedris ettiklerini ve Kur‘ân‘ı nasıl gündemde tuttuklarını yansıtması bakımından oldukça anlamlıdır.

Onlar Kur‘ân‘la yürüyor, Kur‘ân‘la oturuyor, Kur‘ân‘la
kalkıyor; hayata ve olaylara hep Kur‘ân‘la bakıyorlardı.
Gelin, biz de bir güzellik yapalım ve karşılaştığımız
mü'minlere yukarıdaki beş soruyu soralım. Cevabı olan
ayetleri önce kendimiz öğrenelim, sonra da sorduğumuz
kardeşlerimizin merakını uyandırarak onların öğrenmesini sağlayalım. Böylelikle bu ayetleri mü'minler arasında gündemleştirip yaygınlaştırmış oluruz.
Ne dersiniz?
Ey yanında gıybet edilmesinden rahatsızlık duyan kardeşim! Eğer bu durum seni gerçekten sıkıntıya düşürüyorsa, sana iki önerim olacak:
1- Ya Said b. Cubeyr‘i taklit et.
2- Ya da Muhammed İbn-i Sîrin‘i…
Said b. Cubeyr (rahimehullah), yanında gıybet yapanlara
asla müsaade etmez, onların bu günahına anında tepki vererek engel olurdu. Yani onun meclisi, kimsenin gıybetinin yapılmasına cesaret edilemeyen bir meclisti.
Bu, biraz yiğitlik isteyen bir makam…
Eğer bu makamın senin için ağır geleceğini düşünüyorsan, o zaman sana daha basit, ama yine de seni sorumluluktan kurtaracak bir tavsiyem var. O da Muhammed İbn-i Sîrin‘in tavrı…
Muhammed Ġbn-i Sîrin (rahimehullah), yanındakiler birisinin gıybetini yapacak olsalar, sanki onları çatlatırcasına gıybeti yapılan Ģahsın hayırlarını ve bildiği güzel vasıflarını zikrederdi. Ġnsanlar gıybet edenlerin sözlerinin doğruluğu ile İbn-i Sîrin‘in sözlerinin doğruluğu arasında kalırlar ve İbn-i Sîrin‘in ilim ve takva yönündeki üstünlüğü sebebiyle gıybet edenlerin sözlerine değil, onun dediklerine inanırlardı. Bu da gıybet yapanların planlarını yok eder, o günahlarının belini kırardı.
İşte önünde iki yol!
Ya Said b. Cubeyr‘in yolu ya da Muhammed İbn-i
Sîrin‘in…

Said‘in yoluna girmeye gücün yetmezse, İbn-i Sîrin‘in
yoluna gir. Hangisine girersen gir, kazanan sen olacak ve
selameti elde edeceksin.
Ne mutlu onların yoluna girerek dedikodu bataklığından uzak kalabilenlere!
Behlül Dânâ, çarşıda, pazarda halk içinde dolaşırken
insanlara nasihat eder, yanlış hareketlerden sakındırmak
için onları ikaz ederdi. Onun bu ikazları bazı insanların kanına dokunuyor, gururları inciniyordu.
Bir gün, halka doğru yolu göstermek için söylediği sözlerden rahatsız olanlar, Hârûn Reşîd‘e gidip Behlül Dânâ‘yı Şikâyet ettiler:
—Sultanım, bizim yaptıklarımızın ona ne zararı var?
Bizi kendi hâlimize bıraksın. Bizi ikaz edip durmasın. Sonra her koyun kendi bacağından asılır.
Bu şikâyetler üzerine Hârûn Reşîd, Behlül Dânâ‘yı çağırtıp halkın istediğini bildirdi. Behlül Dânâ hiç sesini çıkarmadan sarayı terk etti. Birkaç koyun alıp kesti, bacaklarından mahallenin köşe başlarına astı.
Câhil insanlar hikmetini anlayamadıkları, sırrını çözemedikleri söz ve hareketlerini gördüğü birine hemen ―deli‖ damgası vururlar ya, işte Behlül Dânâ‘nın bu hareketini de anlayamayan halk gülerek şöyle dedi:
—Deliden başka ne beklenir ki! Yaptığı işler hep böyle
zaten!
Aradan günler geçtikçe, asılan hayvanlar kokuyor,
bundan ise bütün mahalle zarar görüyordu. Bozulan etlerin kokusundan durulmaz hâle gelince, aynı şahıslar Hârûn Reşîd‘e gidip durumu anlattılar:
—Yâ emîra‘l-mü‘minîn! Behlül‘ün astığı koyunların
kokusundan duramıyoruz. Bizi çok rahatsız ediyor. ġuna
söyleyin de, onları astığı yerden kaldırsın!
Hârûn Reşîd, Behlül‘ün böyle bir hareketi neden yaptığını merak ediyordu. Hem halkın şikâyetini bildirmek,
hem de böyle yapmasının sebebini öğrenmek için Behlül Dânâ‘yı yine saraya çağırttı. Behlül gelince, Hârûn Reşîd
sordu:
—Ey Behlül! Mahalleye astığın koyunların kokusundan halk çok rahatsız oluyor. Böyle bir şeyi neden yaptın?
Behlül Dânâ şu cevabı verdi:
—Ey mü‘minlerin emîri! Ben bir şey yapmadım! Sadece her koyunu kendi bacağından astım. Fakat görülüyor ki,
her koyun kendi bacağından asılsa da bütün çevreyi rahatsız ediyor, herkese zarar veriyor. Bir kötünün zararı sadece kendine olmuyor, herkese zarar veriyor. İnsanların bunu anlaması için böyle yaptım. Herhalde anlamışlardır!
Şikâyete gelenler hatâlarını anladılar. Bir daha Behlül‘ün nasihat ve ikazlarına itiraz etmediler.
“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”33

33 3/Al-i İmran, 104.
Dua sadece Allah'tan bir şeyler “istemek” değildir. Bi lakis dua; sevincini, üzüntünü, mutluluğunu, sıkıntını, der dini, kederini Allah'a arz etme hâlidir. Yani Allah ile “dert leşmektir” bir anlamda dua. Peygamberler duayı böyle anlamışlar ve her hâllerini Allah'a arz etmişlerdir. İşte Yakup aleyhisselam! O, “sıkıntısını” Allah'a arz ederek Rabbi ile dertleşiyordu. , , , , °’ : ; ; ; -: * } }}=3 : 3 1 5! “Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arzediyorum.” İşte İbrahim aleyhisselam! O da “sevincini” Allah'a arz ederek Rabbi ile dertleşiyordu. · öl - elcJ “İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.” Şu halde dertleşecek birilerini uzaklarda arama! Sevincini ve üzüntünü paylaşacak birilerini bulamıyor san, hiç üzülme zira Allah sana bir dua kadar yakın!

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sanal Dünyadan Sosyal Hayata Bir Demet Nasihat
Baskı tarihi:
12 Eylül 2018
Sayfa sayısı:
139
Format:
Karton kapak
ISBN:
9755748940431
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Menail Yayınları
Bu kitap; Facebook üzerinden siz değerli kardeşlerimize yapmış olduğumuz bazı nasihat ve soru-cevapları ihtiva etmektedir.

Kitabı okuyanlar 20 okur

  • Zelal Tayfur
  • Şuheda Beheştî..
  • Katre
  • Rümeyss
  • samsama
  • Sıla Deniz
  • Milena Jesenska
  • Bir okurun not defteri
  • Merve
  • Zülal Yeşiloğlu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (6)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%11.1 (1)
5
%11.1 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%11.1 (1)