Adı:
Sayıların Gizemi
Baskı tarihi:
Kasım 2011
Sayfa sayısı:
343
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757942016
Orijinal adı:
The Mystery of Numbers
Çeviri:
Mustafa Küpüşoğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Baskılar:
Sayıların Gizemi
Sayıların Gizemi
Neden, hemen hemen her kültürde yedi sayısı uğurlu hatta kutsal sayıdır? Neden kediler dokuz canlıdır (yedi canlı oldukları İran hariç)? Edebiyattan folklora, kişisel batıl inançlara dek sayılar günlük hayatımızda çok belirgin rol oynarlar. Annemarie Schimmel bu büyüleyici kitabında, ilk zamanlardan beri sayıların nasıl anlam ve gizem kazandıklarının izni sürüyor. Sayı sistemlerinin kökenlerine dair verdiği bilgiler hem bilgilendirici hem de eğelendirici, sayılan büyüleyiciliğinin matematiğin gelişimine koşut olarak nasıl artığını gösteriyor. Ama 'Sayıların Gizemi'nin' asıl konusu sayı sembolizmi. Schimmel sayı sembolizminin kaynaklarını azıkladıktan sonra 1'den 10000'e kadar sayıların Yahudilik'te, Hiristiyanlık'ta ve İslamiyet'teki anlamlarını Hint, Çin Kızılderili, Aztek, Türk ve Batı kültüründen örneklerle gösteriyor. İncil'den Shakespeare kadar sayıların nasıl eril-dişil, kötü-iyi, uğurlu-uğursuz olarak düşünüldüğünü örnekliyor. İslam kültürü konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından olan Schimmel derin bilgisiyle sayıların portrelerini veriyor.
343 syf.
·Beğendi·8/10
Kitap sayılar üzerinde genel bir bilgi veriyor diyeyim ama genel. Özellikler dinlerin, dinlere bağlı tarikatların, mezheplerin sayılara yüklediği anlamlara değiniyor. Harici olarak yıldızlarla, burçlarla, gezegenlerle olan ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor tabi, bitkinin bölümleri, doğadaki dört element, hamilelik süresi, vücut derinizin kendini yineleme süresi, donma noktasından tutunda, bilimsel ya da bilimsel olmayan sayılarla ilgili ne varsa bu kitapta diyebilirim. Konu başlıkları olarak sayılar yer alıyor ve her sayıda farklı yerlerden birçok örnek görebiliyorsunuz, bir sayı içinde dünyanın farklı coğrafyalarına gidip gelebilirsiniz.

Sayıların kökenini merak edenler için giriş niteliğinde bir kitap diyebilirim. Tek ve net bir tespit göremiyorsunuz, yani kitap sizi tatmin etmeyebilir. Ama düşündürecektir sanıyorum. Bir de kısa bir süre içerisinde okumak kafanızı bulandırabilir bir hafta gibi bir süre bu kitap için iyidir diyebilirim..
343 syf.
Kitabın yeni baskısı Şubat 2017'de yapılmışsa da orijinali 1984'te "Das Mysterium der Zahl" ismiyle Almanca olarak yayınlanmıştır. Yazarın başka bir kitabını okumadım fakat İslam hakkında çalışmaları olduğunu biliyorum. Bu kitapta dini ve edebi metinlerde geçen sayıların anlamları üzerine yoğunlaşmış. Sayıların her biri için birer bölüm ayırmış. Bölümlerde genel olarak o sayıların Eski Anlaşma, İnciller, Kuran'da geçiş şekilleriyle birlikte sayılarla ilgili tefsirlere yer verilmiş. Bununla birlikte her sayı için olmasa da Çin ve Hint mitolojilerindeki yerlerine de değinilmiş. Edebiyatta yapılan atıfların ise çok büyük bir kısmı Alman edebiyatından örneklendirilmiş. Yazarın kendisinin Alman olması dolayısıyla eski ve yeni Alman edebiyat tarihinden çok detaylı şekilde ve kaynakları da verilerek şiirler gösterilmiş. Kısacası kitapta çok önemli bir bilgi olduğunu düşünmüyorum. Tavsiye edemeyeceğim.
Aynı yazarın Halifenin Rüyası adlı kitabını okumuştum.Eğer Rüya hakkında etraflıca bir merak sahibi iseniz şiddetle tavsiye ederim.Yazarın kendisi -okuyanlar vakıftır- ezoterik meselelerle birlikte tasavvufa ilgi duyan ve bu konuda ciddi alkış hak eden araştırmacı bir kişiliğe sahip. Sayıların Gizemi kitabı da aynı konuya vurgu yapmakta...Sayıların, kadim medeniyetlerin ezoterik uygulamalarından günlük hayatın pratiğine kadar girmiş her alanına kadar gizemli tarafına mercek tutmuş. Şahsen bu meselenin popüler kültüre kurban verilemeyecek kadar hakikate,meselelerin bamtelini ıskalayacak kadar da magazine sahip olduğunu düşünmekteyim...Yazarı okumak için ezoterik-batıni meselelere az da olsa vakıf olmak gereklidir.Acizane bu konuda çok şey okudum desem gurur saymayın.Merak edilen meseleler için kapımız açıktır :)
343 syf.
·29 günde·Beğendi·6/10
Annemarie Schimmel kadim kültürler ve ozellikle islam tasavvufu konusunda dünyadaki sayılı uzmanlardan biri olarak sayıların insanlık tarihi boyunca serüvenini etraflıca incelediği akademik bir eser ortaya koymuş. Yazarın kaynaklar kısmında vermiş olduğu eserler listesi bile bir ömürde zor okunacak kadar çok. Kitapta ozellikle 1 den 20 ye kadar okan sayıların ezoterik ve antik özellikleri topluca izah edilmiş bizim adetlerimizdeki 3ler, 7ler, 40lar vb kabullerin aslında çok derin ve eski geçmişlerinin olduğunu öğrenmek ilginçti. Sayıları ve tarihini merak edenlere onerilebilecek kıymetli bir akademik çalışma.
"Matematiksel ruh, kendisini, insanların yaşadığı ya da eski yaşamlara ait maddi izlerin bulunduğu her yerde ortaya koyan başlangıçsal insani ögedir."
Annemarie Schimmel
Sayfa 13 - Kabalcı (pdf)
Tek ve çift sayılar arasındaki karşıtlıkla ifade edilen bir ve çok arasındaki bu karşıtlık daha sonra, özellikle gizemcilikte, bölünmemiş mutlak birliğin hedefi olarak vurgulanmıştır. Bu yaklaşımla tek sayılar popüler inançla, hatta teolojik spekülasyonlarda önemli rol oynamıştır...
Platon'a göre bütün çift sayılar kötü yazgınındır.
Vergilius şunu iddia eder: "Numera deus impare gaudet" (Tanrı tek sayıyla hoşnut oldu.);
ve aynı fikir İslam'i gelenekte de bulunur: Gerçek Tanrı tek sayıdır. (vitr, yani Bir'dir) Shakespeare de şunu söyler: Tek sayılarda Tanrısallık vardır.
Arapların İslamiyetin ortaya çıkışından hemen sonra benimsedikleri Hint sistemi, daha karmaşık işlerin yapılmasını sağlayan "sıfırı" içerir. Hint kaynaklarında sıfıra "shunya", boşluk denir.
Muhammed İbn Musa El-Harezmi'nin Kitab el-muhtasar fi hisab el-cebr ve'l mukabele (Cebir ve Denklem hakkında özetlenmiş kitap) adlı kitabı MS 800 yılından hemen sonra yazılmış ve yaklaşık olarak 1143 yılında Chesterli Robert tarafından Latinceye çevrilmiştir.
Arap sayılarıyla tanışmayı sağlayan bu kitap Batıya yalnızca cebir kavramını değil, sözlük anlamı olmayan yazarının adının, Harezmi'nin, yanlış söylenmesinden kaynaklanan "algoritma" terimini de sağlamıştır.
Sıfır, Hindistan ve oradan geçtiği İslami dünya ve en sonunda getirildiği Avrupa ile sınırlı değildi; Mayalar ve belki de onlardan önce Olmekler, Hindistan'da bulunuşundan tamamen ayrı olarak ve anlaşıldığı kadarıyla da Hintlilerden önce "sıfır"ı biliyorlardı. Yirmili Maya sisteminde 19 sayısını 0 izliyordu. Bu sistemin Mayalarca ya nokta çizgi kombinasyonları ya da baş biçimindeki yivlerde kullanıldığına dikkat edilmelidir.
Kültürel küremizde, yani Yahudi, Hristiyan ve İslami kürede sayılara ve özelliklerine gösterilen ilgi esas olarak Pisagorcu'ların hazırladığı temellere dayanır. M.Ö 6. yüzyılda doğan Pisagor, tiran Polikrates'ten kaçmak için M.Ö 532'de İtalya güneyindeki Kroton'a göç etti. Bir süre için Doğu'da, özellikle de Mısır'da yaşamış, kadim Doğu'nun matematik bilgisinden yararlanmış olmalıdır.
Cadılık ya da kara büyü yapılırken tek sayıda kişi mevcut olmalıdır ve bugün bile en azından Avrupa'da birisine tek sayıda çiçek içeren buketler yollamak adettir. ( bir düzine hariç )
Pisagorcu düşünürler için böyle denklemler, keşfetmeye çalıştıkları uyum ve güzelliğin nesnel ölçütlerini sağlarlar.
Tek sayılara duyulan bu tutku, tek sayılı bir zamanda yinelenen ayin edimleri, dualar, sihirler, v.b'den oluşan bir geleneğe yol açtı. Büyü edimleri 3 veya 7 defa yapılıyor ve dua ya 3 defa yineleniyor ya da 3 defa "amin" denilerek bitiriliyordu. İlk zamanlarda hekimler ya da büyücü-hekimler hastalarına tek sayıda hap verirlerdi. Büyü düğümleri tek sayıda bağlanmak zorundaydı. Talmud tek sayıların kullanımı için sayısız örnek veriyor çift sayılardan kaçınılmasını öneriyordu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sayıların Gizemi
Baskı tarihi:
Kasım 2011
Sayfa sayısı:
343
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757942016
Orijinal adı:
The Mystery of Numbers
Çeviri:
Mustafa Küpüşoğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Baskılar:
Sayıların Gizemi
Sayıların Gizemi
Neden, hemen hemen her kültürde yedi sayısı uğurlu hatta kutsal sayıdır? Neden kediler dokuz canlıdır (yedi canlı oldukları İran hariç)? Edebiyattan folklora, kişisel batıl inançlara dek sayılar günlük hayatımızda çok belirgin rol oynarlar. Annemarie Schimmel bu büyüleyici kitabında, ilk zamanlardan beri sayıların nasıl anlam ve gizem kazandıklarının izni sürüyor. Sayı sistemlerinin kökenlerine dair verdiği bilgiler hem bilgilendirici hem de eğelendirici, sayılan büyüleyiciliğinin matematiğin gelişimine koşut olarak nasıl artığını gösteriyor. Ama 'Sayıların Gizemi'nin' asıl konusu sayı sembolizmi. Schimmel sayı sembolizminin kaynaklarını azıkladıktan sonra 1'den 10000'e kadar sayıların Yahudilik'te, Hiristiyanlık'ta ve İslamiyet'teki anlamlarını Hint, Çin Kızılderili, Aztek, Türk ve Batı kültüründen örneklerle gösteriyor. İncil'den Shakespeare kadar sayıların nasıl eril-dişil, kötü-iyi, uğurlu-uğursuz olarak düşünüldüğünü örnekliyor. İslam kültürü konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından olan Schimmel derin bilgisiyle sayıların portrelerini veriyor.

Kitabı okuyanlar 11 okur

  • Aytaç Atlas
  • Sevgi Kızılyar
  • Mehmet Mustafa Erkal
  • simge polat
  • Moiz Efendi
  • büşra nur gümüşsuyu
  • Kepilleus
  • Celaletdin Camcı
  • Lomerya
  • ramazan k.

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%16.7 (1)
7
%16.7 (1)
6
%33.3 (2)
5
%16.7 (1)
4
%16.7 (1)
3
%0
2
%0
1
%0