Adı:
Şecere-i Terakime
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
186
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052394304
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pergole
Doktor Rıza Nur’un Çağatayca’dan Osmanlı Türkçesine kazandırdığı Ebülgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime eserininin neşrinin tıpkı basımıdır. Eserde Türkmenler’e dair bilgiler bulunmakta, Oğuz Han ve neslinden, Türk damga ve ongun kuşlarından bahsedilmekte bir nevi “Oğuznâme” metni verilmektedir.

Ebülgazi Bahadır Han Şecere-i Terâkime’yi yazarken sözlü ve yazılı kaynaklardan faydalanmış, özellikle Türkmen boyları arasında dolaşan rivayetleri, beylerin ve hocaların ellerinde bulunan şecereleri değerlendirmiştir. Müellif yazılı kaynak olarak ise Reşîdüddin Fazlullah’ın Câmiu’t-tevârîħ adlı Farsça umumi tarihini, bunun da özellikle “Oğuznâme” kısmını kullanmıştır. Şecere-i Terâkime’deki “Oğuznâme”de Câmiu’t-tevârîħ’te olmayan bilgiler de bulunmaktadır. Bu eşsiz kaynağın tıpkı basımı olup Osmanlıcadır.

(Tanıtım Bülteninden)
Tanınmış türkçülerden Dr. Rıza Nur'un 1918'de Çağatay Türkçesi'nden çevirisini yaptığı bu kitap, 1664 yılında Hive Hanı Ebu'l Gazi Bahadır tarafından yazılmıştır. İlginç olan şey; kendisi Cengiz Han soyundan olan bu hanın, kendi seceresini kendisinin yazmış olmasıdır. Bunu yazmaya bilgisi yetecek başkasını bulamadığını söyler. Kitabı bölümlerle incelemek mümkündür. İlk bölümde Adem'den Cengiz Han'a kadar olan secereyi verir. Daha sonraki bölümlerde Timur'un devri de dahil olmak üzere Cengiz Han'ın ve oğullarının tarihlerini anlatır. Kitap akademik bir yayın gibi yazılmadığı için günlük hayattan ve sıradan insanların bakışından da bir çok kesit verir. Bazıları beklenmedik bakış açısına sahip olup çok sayıda da komik olaydan bahseder. Bugün ırkçılık denebilecek bazı sözlerin o zamanlarda nasıl doğal bir kullanımı olduğunu görmek şaşırtıcı. Türk tarihi ile ilgilnen herkese tavsiyedir.
Onların birisi Altun Közeki Sundun Bay'ın kızı ve Salur Kazan Alp'ın karısı Boyı Uzun Burla idi.

İkinci Karmış Bay'ın kızı Mamiş Bik'in karısı Barçın Salur idi. Onun kabri Sir suyunun yakasındadır ve halk arasında meşhurdur. Özbek ona Barçının Ķök Kâşânesi der. Sanatkarane işlenmiş güzel künbettir.

Üçüncü Kayı Bay'ın kızı ve Çavul'dur Bala Alp'ın karısı Şabatı idi.

Dördüncüsü Kondı Bay'ın kızı Biyeken Alp'ın karısı Künin Körkli idi.

Beşinci Yumak Bay'ın kızı Kalkın Konak Alpın karısı yine bir Künin Körkli idi.

Altıncı Alp Arslan'ın kızı, Kestan Kara Alp'ın karısı Kerce Buladı idi.

Yedinci Kınık Bay'ın kızı,Dudal Bay'ın oğlu Kımaç'ın karısı Kugadlı idi.
Ebul Gazi Bahadır Han
Sayfa 97 - Tercüman 1001 Temel Eser
Toy günü oğlanı meydanın ortasına getirip Kara Han beylerine dedi: Bizim bu oğlumuz bir yaşına bastı, şimdi buna ne ad koyarsınız, diyip, beyler cevap vermeden önce oğlan dedi: Benim adım Oğuz'dur.
Ebul Gazi Bahadır Han
Sayfa 26 - Tercüman 1001 Temel Eser

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şecere-i Terakime
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
186
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052394304
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pergole
Doktor Rıza Nur’un Çağatayca’dan Osmanlı Türkçesine kazandırdığı Ebülgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime eserininin neşrinin tıpkı basımıdır. Eserde Türkmenler’e dair bilgiler bulunmakta, Oğuz Han ve neslinden, Türk damga ve ongun kuşlarından bahsedilmekte bir nevi “Oğuznâme” metni verilmektedir.

Ebülgazi Bahadır Han Şecere-i Terâkime’yi yazarken sözlü ve yazılı kaynaklardan faydalanmış, özellikle Türkmen boyları arasında dolaşan rivayetleri, beylerin ve hocaların ellerinde bulunan şecereleri değerlendirmiştir. Müellif yazılı kaynak olarak ise Reşîdüddin Fazlullah’ın Câmiu’t-tevârîħ adlı Farsça umumi tarihini, bunun da özellikle “Oğuznâme” kısmını kullanmıştır. Şecere-i Terâkime’deki “Oğuznâme”de Câmiu’t-tevârîħ’te olmayan bilgiler de bulunmaktadır. Bu eşsiz kaynağın tıpkı basımı olup Osmanlıcadır.

(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Fırat Özbey
  • kypcak
  • Moiz Efendi

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%50 (1)
8
%50 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0