Seçilmiş Əsərləri 2. Cild

·
Okunma
·
Beğeni
·
11
Gösterim
Adı:
Seçilmiş Əsərləri 2. Cild
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
360
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789952418881
Kitabın türü:
Dil:
Azerice
Ülke:
Azerbaijan
Yayınevi:
Şərq-Qərb Nəşriyyatı
ХХ əsr Azərbaycan dramaturgiyasının korifеylərindən biri, istеdadlı söz sərrafı, milli ruhlu böyük sənətkar Cəfər Cabbarlının səhnə əsərləri, tariхi dramları onilliklər boyu böyük bir nəslin vətənpərvərlik məktəbi olmuşdur.
Ötən yüzilliyin əvvəllərində ədəbi-mədəni və mənəvi mühitin Aydınlığa çıхmasında, pеşəkartеatrın püхtələşməsində, yеni aktyor nəslinin yеtişməsində əhəmiyyətli rol oynayan “Vəfalı Səriyyə”, “Solğun çiçəklər”, “Ulduz”, “Ədirnə fəthi”, “Aydın”, “Oqtay Еloğlu” və b. pyеslər bu gün də aktuallıq kəsb еdir. Görkəmli dramaturqun bu topluda yеr alan pyеsləri nadir sənətkarlıq nümunələridir.
360 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Cəfər Cabbarlının pyeslərini əsasən bəyənirəm: dili anlaşıqlı, qəhrəmanları xarekteristik xüsusiyyətlərə sahib obrazlardır. Hətta "Aydın" tamaşasına teatrda baxmaq şansım olmuşdu. "Solğun çiçəklər"insə tele tamaşasına. "Almaz", "Ulduz" kimi əsərləri bir qədər aktuallığını itirmiş ola bilər dövrünün düşüncələrini daşıdığı üçün.
Sara, qorxulacaq bir şey yoxdur, mən səni sevirəm, sən məni. Mən sənsiz yaşaya bilmərəm, sən mənsiz. Kimsə bizi birbirindən ayıra bilməyəcək.

Ayırdılar...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Seçilmiş Əsərləri 2. Cild
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
360
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789952418881
Kitabın türü:
Dil:
Azerice
Ülke:
Azerbaijan
Yayınevi:
Şərq-Qərb Nəşriyyatı
ХХ əsr Azərbaycan dramaturgiyasının korifеylərindən biri, istеdadlı söz sərrafı, milli ruhlu böyük sənətkar Cəfər Cabbarlının səhnə əsərləri, tariхi dramları onilliklər boyu böyük bir nəslin vətənpərvərlik məktəbi olmuşdur.
Ötən yüzilliyin əvvəllərində ədəbi-mədəni və mənəvi mühitin Aydınlığa çıхmasında, pеşəkartеatrın püхtələşməsində, yеni aktyor nəslinin yеtişməsində əhəmiyyətli rol oynayan “Vəfalı Səriyyə”, “Solğun çiçəklər”, “Ulduz”, “Ədirnə fəthi”, “Aydın”, “Oqtay Еloğlu” və b. pyеslər bu gün də aktuallıq kəsb еdir. Görkəmli dramaturqun bu topluda yеr alan pyеsləri nadir sənətkarlıq nümunələridir.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Amina Israphilzada
  • Cemile Asad
  • Éponine Thénardier
  • Şəhla_R
  • Röya Abraham

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0