Selçuklu Siyasi Tarihi Bildiriler (Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Siyasi Tarihi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
25
Gösterim
Adı:
Selçuklu Siyasi Tarihi Bildiriler
Alt başlık:
Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Siyasi Tarihi
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
685
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751627834
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
2014 yılında Ankara'da yapılan Selçuklu Tarihi İle ilgili Sempozyum'da sunulan bildirilerin tam metni.
685 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10
2010 yılında yapılan I.Uluslararası Selçuklu Sempozyumu'nda Sekçuklu Siyasi Tarihi alanında sunulan 42 makaleden oluşan kitapta konular ana noktalarıyla ele alınmış. Selçuklu Tarihinin dönüm noktaları üzerinde durulan makaleler okuyucuyu yormadan rahatlıkla anlaşılabilecek türde hazırlanmış.

Makaleler Selçuklu Tarihinin dönüm noktaları üzerinde duruyor demiştim. Bunlara bir kaç örnek verecek olursam, Selçukluların Kuzeyden Hazar Denizi bölgesine inmesi Şamani dini özellikler taşıyan Türklerin Müslüman olmasında oldukça önemli bir noktadır. Buraya inmemiş olsalardı bugün tarihi başka şekilde okuyor olabilirdik.

Selçuklu Tarihinde Çağrı ve Tuğrul Beylere bağlı Türklere Selçuklu, amcaları Arslan Yabgu'ya başlı olanlara ise Yabgulular denilmektedir. Kitaptaki makalelerde bu durum oldukça güzel bir şekilde ele alınmıştır. Selçuklu ve Yabgulular mücadelesi, henüz ortada bir devlet yokken başlamış ve Büyük Selçuklu Tarihi ile Türkiye Selçuklu Tarihi pp boyunca devam etmiştir. Selçuklular, Büyük Selçuklu Devletini kurarken onlara bağlanmak istemeyen Yabgulular ise zaman içinde ayrışarak Türkiye Selçuklu Devletini kurmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti ise Anadolu'nun Türkleşmesi ve Anadolu coğrafyasının bütün ki halini almasında çok önemli bir mihenk taşıdır.
Kaynakların verdiği bilgilere göre Terken Hatun, Sultân Melikşah üzerinde büyük etkisi ve nüfuzu olan çok akıllı güzel ve gösterişli bir kadındı
Metin Hülagü
Sayfa 239 - TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI
Hasan Sabbah'ın Şia'nın önemli merkezlerinden biri olan Kum veya Rey Kenti'nde XI. yüzyılın ortalarında doğduğu kabul edilmektedir. Bu durum kendisinin 1017'de dünyaya gelen Nizamülmülk ile aynı hocadan ders aldıkları için çocukluk arkadaşı oldukları yolundaki rivayetleri imkansız kılmaktadır.
Not: Hasan Sabbah, 1030 doğumludur.
Metin Hülagü
Sayfa 49 - TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI
Kardeş katli, hanedanın diğer üyelerinin katli veya bir hanedanın tümden ortadan kaldırılması olaylarına Türk devletlerinde rastlandığı gibi Müslüman ve gayrimüslim çoğu devlette de rastlanmaktadır. Hükümdarlığı veya farklı bir konuda liderliği amaçlayan insanların rakiplerini, kardeşleri, akrabaları veya yakınları olsa da öldürmekten çekinmedikleri, hoş olmayan ancak insanlık tarihinde var olan bir gerçektir. Abbasilerin, Emevi Hanedanı'na, Roma ve Bizans'ın yönetimine gelen farklı hanedanların birbirlerine ve diğer bir çok devletin hanedan içi ve hanedanlar arası mücadelelerine bakıldığında neredeyse tüm ulusları kapsayan aynı gerçeği görmek mümkündür.
Abdulkadir Yuvalı
Sayfa 333 - TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI
Moğol orduları 1223 yılı başlarında Kırım kıyısında çok önemli bir ticaret kenti olan Suğdak'ı işgal ettiklerinde burada bulunan zenginler ve tüccarlar Türkiye kıyılarına gelerek Selçuklulara sığındılar. Çıkan kargaşa ortamından yararlanmak isteyen Trabzon Rûm İmparatorluğu Suğdak'a Rumları yerleştirerek buraya hakim olmaya çalıştı. Bunun üzerine Alaeddin Keykubat ilk kez deniz aşırı bir sefer düzenledi. Suğdak'a gönderilen Selçuklu donanması burayı ele geçirdi. Böylelikle Sinop Limanı ile Suğdak Limanı arasında ticaret tekrar güvence altına alınmıştır. Selçuklu Devletinin gerçekleştirdiği nu sefer Türklerin denizcilikte ve deniz ticaretinde olgunlaştıklarının göstergesidir.
Metin Hülagü
Sayfa 176 - TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI
18 İsmaili daisi İran'ın kuzeyindeki küçük Save kentinde bir bayram günü namazlarını ayrı kıldılar. Bu onların yaptığı ilk toplantıydı. Batniler, İsfahan'da yaşayan Saveli bir müezzini kendi davalarına kazanmaya çalıştılar. Fakat müezzin onların davetini kabul etmeyince ihbar edilmekten korktukları için onu öldürdüler. Nizamülmülk cinayeti haber alınca müezzini öldürmekle suçlanan kişilerin yakalanmasını emretti. Sonunda bu cinayetten İsmaili olduğundan şüphe duyulan bir vaizin oğlu Tahir adındaki bir marangoz sorumlu tutuldu. Bu şahıs idam edildikten sonra ibret olsun diye cesedi ayaklarından bağlanarak sokaklarda sürüklendi. Batinilerden cinayet işlediği için ilk öldürülen kişinin de Tahir olduğu ileri sürülmektedir.
Metin Hülagü
Sayfa 53 - TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI
Selçuk Bey'in yaşlanmasından sonra muhtemelen onun yerine büyük oğlu Mikail ailenin başına geçmiştir. Onun unvanının ne olduğu bilinmemektedir. İşte bu dönemde Mikail ile kardeşi Arslan arasında belki de kaynaklara yansımayan bir olay meydana gelmiş olmalıdır. Aralarında bir anlaşmazlık veya çekişme olmuş olabilir. Bununla ilgili kaynaklarda bilgilere rastlanmıyorsa da bundan sonraki gelişmelere bakıldığında iki taraf arasında bir soğukluk olduğuna dair bazı ip uçları elde edilmektedir. Mikail'in ölümü üzerine ailenin başına Arslan Yabgu geçmiştir. Ancak bu oldu bittiyi kabul eden Selçuk, yanında tuttuğu ve özel olarak eğitimleri ile ilgilendiği Tuğrul ve Çağrı Beylerde liderlik kabiliyetini görünce onları ailenin başına geçirmek istemiştir. Bundan dolayı da onları ölümüne kadar hiç yanından ayırmamış adeta amcaları Arslan Yabgu'nun otoritesinden kaçırır gibi bir politika izlemiştir. Bu politikanın bir gereği olarak Arslan Yabgu, ailesinin bir kısmı ile Nur Kasabası'na giderken Tuğrul ve Çağrı Beyler Cend'de dedelerinin yanında kalmışlardır. Bu durum Arslan Yabgu'nun aslında hiç de hoşuna gitmemişse de ses çıkarmamıştır.
Metin Hülagü
Sayfa 576 - TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI
Sultan Sencer özellikle meliklik döneminde özellikle Kuhistan bölgesinde İsmaililere ciddi saldırılar düzenlemiştir. Bu saldırılara karşı zor durumda kalan Hasan Sabbah, Sencer'e birkaç kez elçi göndermiş ancak o bu elçileri kabul etmemiştir. Diplomatik girişimlerden bir sonuç çıkaramayacağını düşünen Hasan Sabbah, Sultân Sencer'in hizmetçilernden birine para ile birlikte bir bıçak göndermiş, hizmetçi sultan gece sarhoş olarak uyuduğu sırada bıçağı yatağının karşısında bir yere koymuştur. Sultan sabah kalkıp o bıçağı görünce endişelenmeye başlamış ve gizlice araştırılması için bir adam görevlendirmiştir. O sırada Hasan Sabbah, sultana bir elçi göndermiş ve küçük bir not üzerine, "Eğer ben sultanın iyiliğini düşünmeseydim sert yere konmuş o bıçağı onun yumuşak göğsüne saplatırdım" diyerek sultanı tehdit etmiştir.
Metin Hülagü
Sayfa 134 - TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Selçuklu Siyasi Tarihi Bildiriler
Alt başlık:
Selçuklu Sempozyumu: Selçuklu Siyasi Tarihi
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
685
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751627834
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
2014 yılında Ankara'da yapılan Selçuklu Tarihi İle ilgili Sempozyum'da sunulan bildirilerin tam metni.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Mustafa BAKIRHAN

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0