Adı:
Şerh-i Akîdetul-Vasıtıyye
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
824
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758810857
Kitabın türü:
Çeviri:
Ahmed İyibildiren
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Guraba Yayınları
Şeyhulislam İbn Teymiyyenin şerhedilen el-Akidetul-Vasıtıyye isimli eseri; insanların bidatlere daldıkları bir zamanda ehl-i sünnet akidesini (sahabe, tabiîn, tebe-i tabiîn ve dört imamın izlediği tertemiz yolu; yani selef-i salihînin yolunu) anlatmak ve bidatlere karşı muhafaza etmek için yazılmış, küçük, sade, ifadeleri çok açık olan ve büyük bir âlimin kaleminden çıkan mübarek bir eserdir.
Elinizdeki şerh ise günümüzde ehl-i sünnetin en büyük alimlerinden biri kabul edilen Şeyh İbn Useyminin senelerdir süren el-Akidetul-Vasıtıyye Şerhi derslerinden derlenip kitap haline getirilmiştir.
Bu eseri, iyi bir mütercime tercüme ettirdik. İki ilim talebesi, Abdullah Yolcu Hocamızın gözetiminde eserin Türkçesini ve Arapçasını karşılaştırdı. Tashih ve redaksiyonunu yaptırdıktan sonra bir kez daha okutarak eksiksiz/hatasız olmasına gayret ettik. Eserin sonuna, yararlanmayı kolaylaştırmak için hem detaylı, hem de genel fihrist yerleştirdik.
İki renkli olarak kaliteli bir kâğıda bastık. Bu gayretimiz sayesinde inanıyoruz ki bu eser Türkiyede bir ilk olmuştur. Kısacası bu değerli eseri, özel bir itina ile yayınlıyoruz.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Bu sorgulamadan sonra ya nimet vardir ya da azap"
Müellifin sözü içinde geçen "sonra" sözcüğü nimet veya azabin
gecikmesini değil sıralamayı ifade etmek içindir. Çünkü insan sorguya
çekildikten hemen sonra ya azap edilir veya nimete nail olur. Nitekim
-yukarıda da ifade edildiği gibi- sorulan sorulara karşı "bilmiyorum!
diyen insana demir balyozla vurulur. Doğru cevap veren için de cen-
nette bir kapı açılir ve kabri genişletilir.
Bu nimet veya azap bedene midir, ruha midır, yoksa hem bedene
hem ruha midır?
Biz deriz ki: Ehl-i sünnetin bu konudaki bilinen görüşü bunun as-
linda ruha olmasidır. Beden, ruha tabidir. Nitekim dünyada işkence
bedene yapılır, ruh da bedene tabi olur. Dünyada şer'î hükümler zahire
göre verilir, ahirette ise aksi olur. Demek ki kabirde azap veya nimet
ruh üzerinde cereyan eder. Fakat cisim ve beden de ona tabi olaralk
pundan etkilenir. Müstakil olarak cereyan etmez. Azap bazen beden üzerinde cereyan eder, ruh ona tabi olur, fakat bu çok nadirdir. As-
lolan azabin ve nimetin ruh üzerinde cereyan etmesi ve bedenin ona
tabi olmasıdır.
Şerh-i Akidetu'l-Vasitiyye,519.sayfa

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şerh-i Akîdetul-Vasıtıyye
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
824
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758810857
Kitabın türü:
Çeviri:
Ahmed İyibildiren
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Guraba Yayınları
Şeyhulislam İbn Teymiyyenin şerhedilen el-Akidetul-Vasıtıyye isimli eseri; insanların bidatlere daldıkları bir zamanda ehl-i sünnet akidesini (sahabe, tabiîn, tebe-i tabiîn ve dört imamın izlediği tertemiz yolu; yani selef-i salihînin yolunu) anlatmak ve bidatlere karşı muhafaza etmek için yazılmış, küçük, sade, ifadeleri çok açık olan ve büyük bir âlimin kaleminden çıkan mübarek bir eserdir.
Elinizdeki şerh ise günümüzde ehl-i sünnetin en büyük alimlerinden biri kabul edilen Şeyh İbn Useyminin senelerdir süren el-Akidetul-Vasıtıyye Şerhi derslerinden derlenip kitap haline getirilmiştir.
Bu eseri, iyi bir mütercime tercüme ettirdik. İki ilim talebesi, Abdullah Yolcu Hocamızın gözetiminde eserin Türkçesini ve Arapçasını karşılaştırdı. Tashih ve redaksiyonunu yaptırdıktan sonra bir kez daha okutarak eksiksiz/hatasız olmasına gayret ettik. Eserin sonuna, yararlanmayı kolaylaştırmak için hem detaylı, hem de genel fihrist yerleştirdik.
İki renkli olarak kaliteli bir kâğıda bastık. Bu gayretimiz sayesinde inanıyoruz ki bu eser Türkiyede bir ilk olmuştur. Kısacası bu değerli eseri, özel bir itina ile yayınlıyoruz.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Atiyyetullah el Libi
  • Huzeyfe Demir
  • Emrah KELEŞ
  • Sercan Akbayrak
  • Sümeya Samıkıran

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%80 (4)
9
%20 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0