Şerhü'l-Mevâkıf - 1. Cilt (Mevâkıf Şerhi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
210
Gösterim
Adı:
Şerhü'l-Mevâkıf - 1. Cilt
Alt başlık:
Mevâkıf Şerhi
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
945
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751737786
Dil:
Türkçe
Yayınevi:
Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı Yayınları
Baskılar:
Şerhu
Şerhü
Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 819/1413), aklî ve naklî ilimler sahasında telif ettiği eserleriyle yaşadığı döneme damgasını vuran, sonraki yüzyıllarda bir otorite olarak etkisini devam ettiren çok yönlü âlimlerden biridir. Yazdığı eserler öylesine etkili olmuştur ki; sonraki âlimler onu “es-sened” (otorite), “üstâzü’l-beşer” (insanlığın hocası) ve “el-aklü’l-hâdî aşer” (on birinci akıl) gibi sıfatlarla nitelemiştir.

Adudüddin el-Îcî (ö. 756/1355) tarafından telif edilen el-Mevâkıf; kendinden önceki ve devrindeki kelâm düşüncesinin özlü ve sistematik bir ifadesi niteliğini kazanmıştır. Kelâm ilminin önemli kaynaklarından biri haline gelen el-Mevâkıf, İslâm düşüncesi üzerinde kalıcı bir tesir bırakmıştır. Seyyid Şerif Cürcâni’nin el-Mevâkıf üzerine telif ettiği Şerhu’l-Mevâkıf ise İslâm coğrafyasındaki farklı medreselerde ders kitabı olarak temel düşünce klasikleri arasında yer almıştır. Zamanla “felsefî kelâm” geleneğinin bir şaheseri hüviyetini kazanan Şerhu’l-Mevâkıf’ı anlamak ve onun üzerine bir hâşiye yazmak; âlim olmanın göstergesi kabul edilmiştir. Şerhu’l-Mevâkıf, felsefî kelâm çalışmalarına damgasını vurmuş ve şerh ettiği metni gölgede bırakarak, şerh yazım geleneğinin en iyi örneklerinden biri haline gelmiştir. Seyyid Şerif Cürcâni Şerhu’l-Mevâkıf’ta felsefî kelâma ait görüşlerin dayanaklarını ve sonuçlarını, görüş farklılıklarının kaynağını, kavramların anlamlarını ve kavramlar arası ilişkiyi tespit ve ifadede son derece başarılıdır. Bu başarı okuyucuya bir bütün olarak meşşâî metafiziğinin ve kelâm ilminin inceliklerini kavramayı mümkün kılmaktadır.

Doç. Dr. Ömer Türker tarafından kaleme alınan “Seyyid Şerîf Cürcânî Düşüncesi” isimli tanıtıcı giriş yazısının yanında, Arapça metni ve çevirisi ile karşılıklı olarak yayınlanan Şerhu’l-Mevâkıf, klasik İslâm düşüncesinin daha derinlikli kavranmasına ciddi katkılar sunacaktır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
... rivayete göre bir kişi şöyle dedi: "Ben, hareketlerime, durmalarıma, karımı boşamaya ve cariyemi azat etmeye de sahibim." Bunun üzerine Hz. Ali (r.a.) şöyle dedi: Sen bunlara Allah'tan ayrı olarak mı sahipsin yoksa Allah'la birlikte mi sahipsin. Şayet Allah'tan ayrı olarak sahibim dersen Allah'tan başka bir sahip olduğunu söylemiş olursun, yok eğer Allah'la birlikte sahibim dersen O'na şirk koşmuş olursun."
Seyyid Şerîf Cürcânî
Sayfa 356 - Nümune Matbaacılık ve San Cilt. Ltd. Şti.
... her yanılan, yanıldığı yerde sofisttir. Çünkü "sofa" Yunanca'da ilim, "esta" ise yanılgı demektir. Dolayısıyla "sofesta" kelimesi, yanılgı ilmi demektir. Nitekim "filo" Yunanca'da seven demektir ve "feylesof" kelimesinin anlamı, ilmi seven demektir. Sonra bu iki kelime Arapçalaştırılmış ve bunlardan "safsata" ve "felsefe" kelimeleri türetilmiştir.
Seyyid Şerîf Cürcânî
Sayfa 276 - Nümune Matbaacılık ve San Cilt. Ltd. Şti.
Çünkü taklit, kalbe atılan bir düğümdür ve onda, düğümün çözülmesini sağlayan tam bir açılım ve rahatlama bulunmamaktadır.
Seyyid Şerîf Cürcânî
Sayfa 176 - Nümune Matbaacılık ve San Cilt. Ltd. Şti.
Bil ki, bilginin mahiyetini açıklamak amacıyla söylenenlerin en güzeli şudur: Bilgi, "kendisine sahip olan kimsede zikredilenin tecellisini sağlayan bir sıfattır." Bu tanımla "zikredilen", düşünürlerin ittifakıyla var, yok, mümkün ve imkânsızı içermektedir. Yine zikredilen tekili, bileşiği, temeli ve tekeli içermektedir. Tecelli, tam inkişaftır. Buna göre anlam şudur: "Bilgi, zikredilebilir olan şeyin, hiçbir karışıklık barındırmaksızın tam bir şekilde açılmasını sağlayan bir sıfattır."
Seyyid Şerîf Cürcânî
Sayfa 176 - Nümune Matbaacılıl ve San Cilt. Ltd. Şti.
Bilgi, kesbî ve tarif edilmiş bir şey olsaydı, ya kendisiyle tarif edilirdi ki bu, kesinlikle yanlıştır; ya da kendisinden başka bir şeyle tarif edilirdi ki bu da yanlıştır. Çünkü bilginin dışındakiler, ancak bilgiyle bilinmektedir. Eğer bilgi, kendisi dışında bir şeyle bilinirse kısır döngü ortaya çıkar.
... kelâm ilmi, bilinenlerin en şereflisini yani Allah'ın zâtı, sıfatları ve fiilerini içerir. Kuşkusuz bilinen, en şerefli olduğunda ona dair bilgi de en şerefli olacaktır.
Seyyid Şerîf Cürcânî
Sayfa 148 - Nümune Matbaacılık be San Cilt. Ltd. Şti.
... âlim, kâdir, sorumluluk yükleyen, peygamber gönderen ve kitaplar indiren bir yaratıcının varlığı ispatlanmadıkça ne tefsir ve hadis ilmi ne de fıkıh ve fıkıh usulü ilmi düşünülebilir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şerhü'l-Mevâkıf - 1. Cilt
Alt başlık:
Mevâkıf Şerhi
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
945
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751737786
Dil:
Türkçe
Yayınevi:
Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı Yayınları
Baskılar:
Şerhu
Şerhü
Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 819/1413), aklî ve naklî ilimler sahasında telif ettiği eserleriyle yaşadığı döneme damgasını vuran, sonraki yüzyıllarda bir otorite olarak etkisini devam ettiren çok yönlü âlimlerden biridir. Yazdığı eserler öylesine etkili olmuştur ki; sonraki âlimler onu “es-sened” (otorite), “üstâzü’l-beşer” (insanlığın hocası) ve “el-aklü’l-hâdî aşer” (on birinci akıl) gibi sıfatlarla nitelemiştir.

Adudüddin el-Îcî (ö. 756/1355) tarafından telif edilen el-Mevâkıf; kendinden önceki ve devrindeki kelâm düşüncesinin özlü ve sistematik bir ifadesi niteliğini kazanmıştır. Kelâm ilminin önemli kaynaklarından biri haline gelen el-Mevâkıf, İslâm düşüncesi üzerinde kalıcı bir tesir bırakmıştır. Seyyid Şerif Cürcâni’nin el-Mevâkıf üzerine telif ettiği Şerhu’l-Mevâkıf ise İslâm coğrafyasındaki farklı medreselerde ders kitabı olarak temel düşünce klasikleri arasında yer almıştır. Zamanla “felsefî kelâm” geleneğinin bir şaheseri hüviyetini kazanan Şerhu’l-Mevâkıf’ı anlamak ve onun üzerine bir hâşiye yazmak; âlim olmanın göstergesi kabul edilmiştir. Şerhu’l-Mevâkıf, felsefî kelâm çalışmalarına damgasını vurmuş ve şerh ettiği metni gölgede bırakarak, şerh yazım geleneğinin en iyi örneklerinden biri haline gelmiştir. Seyyid Şerif Cürcâni Şerhu’l-Mevâkıf’ta felsefî kelâma ait görüşlerin dayanaklarını ve sonuçlarını, görüş farklılıklarının kaynağını, kavramların anlamlarını ve kavramlar arası ilişkiyi tespit ve ifadede son derece başarılıdır. Bu başarı okuyucuya bir bütün olarak meşşâî metafiziğinin ve kelâm ilminin inceliklerini kavramayı mümkün kılmaktadır.

Doç. Dr. Ömer Türker tarafından kaleme alınan “Seyyid Şerîf Cürcânî Düşüncesi” isimli tanıtıcı giriş yazısının yanında, Arapça metni ve çevirisi ile karşılıklı olarak yayınlanan Şerhu’l-Mevâkıf, klasik İslâm düşüncesinin daha derinlikli kavranmasına ciddi katkılar sunacaktır.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Cellat Deccal

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0