Sikke-i Tasdîk-i Gaybî (Risale-i Nur Külliyatından/ Büyük Boy - Cilt (Keten) Bezi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.140
Gösterim
Adı:
Sikke-i Tasdîk-i Gaybî
Alt başlık:
Risale-i Nur Külliyatından/ Büyük Boy - Cilt (Keten) Bezi
Format:
Ciltli
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Rnk Neşriyat
Baskılar:
Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Sikke-i Tasdîk-i Gaybî
Sikke-i Tasdik-i Gaybi (Orta Boy)
Sikke-i Tasdik-i Gaybi Mecmuası
231 syf.
·27 günde·10/10
Daha bir Bediuzzaman Said Nursi eserini okuyup bitirmekle; kalb ve ruh ve aklımın ne kadar mütelezziz (lezzet aldığını) olduğunu fark ettim. Gerçi bir iki satır okumakla da aynı şeyleri hissediyorum her zaman. Ne var bu eserlerde ki; insanın, okudukça okuyası geliyor. Gariptir doğrusu; -garip değil, belki de muazzamdır- şu an bu kitabı 4. kez okumuş olmama rağmen, hâla o ilk okuyuşumdan aldığım lezzet azalmamış, bilâkis daha da güçlenmiş, çoğalmış ve yeniden okumam için beni kendine hayran bırakmış... Çokça kitap okumuşluğum yoktur. Profilimde ne varsa odur. Üç beş roman, iki üç divan ve s.. Biliyoruz ki (yani çoğunlukla öyle oluyor) bir kitabı defalarca okuyunca tadı kaçıyor. Çünkü içindekilerden artık haberimiz var ve görmüşüz. Bu veya şu cümleden sonra hangi cümlenin geleceğini ezber etmişiz. Çoğunlukla da bıkıyoruz ikinci veya üçüncü kez okuyunca. Belki de ikinci kez okuduğumuz kitaplara da nâdiren rastlanır. Bir defa okuruz ve kitabı ait olduğu yere -rafa- veya bir arkadaşa, okuması için iade ederiz. Çok doğal ve olağan bir hayat kanunu değil midir sizce de?.. Aynı şeyi ne kadar okuyabilir ki bir insan. Bir ve ya iki; biraz da zorlarsa kendini, üç veya dört defa en çok... İşte Risale-i Nur bu doğal ve olağan kanunu çiğneyerek yok ediyor; âdetâ yerle bir ediyor. Bu eserlerde insanın ruhuna işleyen; akıldan ziyâde akılla beraber kalbi de tatmin eden mu'cizevi bir iksir var sanki. Okundukça okunuyor, bıkkınlık vermiyor ve en önemlisi de her okunuşta daha bir pencere açılıyor akıllara; refah bahşediliyor ruhlara ve kalblere ve ismini bilmediğim nice letâiflere...
"Güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen, hayatından lezzet alır." dedirtiyor insana.

Bu bir inceleme değil elbette. Bu, bir Nur Risalesinin okunmasından sonra, insanın ne hissettiğini, kalbinden tevellüd eden kelimelerle dile getirmesidir. Daha uzun uzun böyle ne hissettiğimi söyleyerek, sizlerin; "bana ne senin ne hissettiğinden. Kitabın konusu ne ve neden bahsediliyor onu söyle." demenize hâcet bırakmadan incelemeyi (!) burada hitâma erdiriyorum. :))
342 syf.
·72 günde·Beğendi·10/10
said nursi'nin ve yakın talebelerinin yanlı ve yanlış yorumlara neden olmaması için mahrem tutup saklı kalmasını istedikleri kitap.
diğer risaleler gibi doğrudan neşredilmemiş zabıtanın baskınları neticesinde saklandığı yerden alınmış, bir çok insanın ve mahkemenin tedkikatından geçmiş ve beraat etmiştir. umumi neşredilmesi ise ancak bundan sonra olmuş ama yine de bazı yanlış yorumlara sebep olmuş ve olmaya devam etmekte.
Mesleğimiz, bu zamanda hakka hizmet, bütün bütün terk-i enaniyetle olabileceğini kat'î kanaatimiz olduğu gibi; yirmi senedir nefs-i emmarem ister istemez o mesleğe itaate mecbur olmuş. Risale-i Nur ve mukaddimatları, buna bir hüccet-i kàtıadır.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 62 - RNK Neşriyat/ Yirmiyedinci Mektup'tan Mühim Parçalar
"Ey Kur'an şakirdleri! Sizi vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan, maişet telaşesidir. O ise, Kur'anın feyziyle, bereket nevinden sizlere veriliyor. Vazifenize bakınız."
Ehl-i dünyanın telsiz telgraf ve telefonları şarktan garba gittiği gibi işte ehl-i hakikatin de maziden, dokuz yüz sene mesafe-i azîmeden müstakbele böyle manevî telefonları işleyebilir ve manevî teleskopları görebilir. Malûmdur ki zayıf emareler içtima ettikçe kuvvet bulur, delil hükmüne geçer. İncecik ipler, içtima ettikçe kopmaz halat olur. Küllî umumî kayıtlar, içtima ettikçe hususiyet peyda edip taayyün eder.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sikke-i Tasdîk-i Gaybî
Alt başlık:
Risale-i Nur Külliyatından/ Büyük Boy - Cilt (Keten) Bezi
Format:
Ciltli
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Rnk Neşriyat
Baskılar:
Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Sikke-i Tasdîk-i Gaybî
Sikke-i Tasdik-i Gaybi (Orta Boy)
Sikke-i Tasdik-i Gaybi Mecmuası

Kitabı okuyanlar 240 okur

 • Hatice çakir
 • Abdulbasit Bilici
 • Mysterious Girl
 • Huzurusaadet
 • Mehmet Akın
 • Mina
 • Onur Deveci
 • Kübra
 • Veysel Can Bingöl
 • Yusuf Toktay

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%6.2 (4)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0