Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiyye (Silsiletü'z-Zeheb)

·
Okunma
·
Beğeni
·
223
Gösterim
Adı:
Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiyye
Yazar:
Alt başlık:
Silsiletü'z-Zeheb
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
368
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944251907
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Fazilet Neşriyat Yayınevi
Allahü Teala Maide surasinin 35. ayeti kerimesinde '' Ey iman edenler , Allah'tan korkun ve ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücadele edin ki felaha erebilirsiniz.'' buyurmuştur.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
5 – BEYAZİD-İ BESTAMİ (K.S.) Tarih: 804-874
Bayezid-i Bistami hazretleri, Silsile-i saadatın beşincisidir. Arifler sultanı diye meşhurdur. İsmi Tayfurdur. Üveysi idi. Kendisinden kırk yıl önce vefat eden imam-ı Cafer-i Sadık hazretlerinin ruhaniyetinden istifade etti.113 âlimden ilim öğrenmiştir. Son derece âlim, fâdıl ve edip idi. Daha annesinin karnında iken kerametleri görülmeye başladı. Annesi ona hamile iken şüpheli bir şeyi ağzına alacak olsa, onu geri atıncaya kadar karnına vururdu.
10 – HACE ARİF RİVĞİRİ (K.S) Tarih: ? – 1209
Arif-i Rivegeri hazretleri, Silsile-i saadatın onuncusudur. Buhara’ya 30 km uzaklıkta bulunan Riveger köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşta tahsile başladı. Zeka ve kavrayışının parlaklığı sebebi ile hızla ilerledi. Bu esnada ilim ve hikmet sahibi, ibadet şartlarını harf harf yerine getiren, insanlara doğru yolu göstermede zamanın kutbu Abdülhalık Goncdüvani hazretleri ile tanıştı ve bütün dünyası değişti. Daha ilk günde ebedi saadet tacının başına konduğunu hissetti. Derhal kendisine bağlandı, vefatına kadar hiç ayrılmadı.
15. MUHAMMED BAHAÜDDIN-IN NAKSIBEND (K.S.):
Daha üç günlük çocuk iken Hoca Muhammed Baba Semasi’nin (K.S.) evlatlari arasina girmis ve yine Muhammed Baba’nin vasiyetleri ile Seyyid Emir Kilal Hazretleri tarafindan tarikat edepleri talim edilmistir. Kendisinden keramet istedikleri zaman buyurdular ki “Bizim kerametimiz açiktir. Bu kadar çok günah ile yeryüzünde yürümemizden daha büyük keramet mi olur?”
Hicri 971’de 73 yasinda iken Kasr-i Arifan’da irtihal buyurdular.
33 Silsile-i Sadat efendilerimiz
1-Ebu-Bekrissiddik.RadiyAllahü anh.
2-SELMANI FARİSİ (R.A)
3-Kasım Bin Muhammed (r.a.)
4-Ca'fer-i Sâdık (r.a.)
5-Bayezid Bistâmî (K.S)
6-EBU’L HASAN HARKANİ (K.S.)
7-EBÛ ALI FÂRMEDÎ(K.S)
8-YÛSUF-I HEMEDÂNÎ(K.S)
9- ABDÜ’L HALIK GUCDÜVANİ (K.S.)
10- HACE ARİF RİVĞİRİ. (K.S)
11:MAHMÛD-İ İNCİRFAGNEVÎ
12- HACE ALİ RAMİTİNİ (K.S.)
13.Muhammed Baba Semmasi Hazretleri
14.Seyyid Emir Gilâl (K.S)
15.MUHAMMED SAHI NAKSI BEND HAZRETLERI
16-HACE ALAADİN-İ ATTAR (K.S.)

17- YAKUP ÇERHİ (K.S.)
18-UBEYDULLAH-I AHRÂR K:S
19-Kâdi Muhammed Zâhid K.S.
20-Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
21-Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
22- HACE MUHAMMED BAKİBİLLAH (K.S.)
23- İMAM-I RABBANİ AHMED-İ FARUK-İ SERHENDİ K:S
24- HACE MUHAMMED MASUM (K.S.)
25-Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
26-Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
27- ŞEMSÜDDİN HABİBULLAH İBN-İ MİRZA CAN (K.S.)
28-Abdullah Dehlevî (k.s.)
29- HAFIZ EBU SAİD SAHİB (K.S.)
30- HABİBULLAH CAN-I CANAN (K.S.)
31- MUHAMMED MAZHAR-İ ŞAN CAN-I CANAN (K.S.)
32- SALAHUDDİN İBN-İ MEVLANA SİRACÜ’D-DİN (K.S.)
33.SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN (K.S)
19 – HACE MUHAMMED ZAHİD(K.S.) Tarih: ?-1529

Silsile-i Saadatın on dokuzuncusudur. Nakşıbendiyye’nin Ubeydullah Ahrar’dan İmam-ı Rabbani’ye kadar olan dönemdeki adı “Ahrariyye” Ubeydullah Ahrar’dan emaneti alan ise Muhammed Zahid. O da silsiledeki Yakub Çerhî’nin kızının oğlu. Reşehât’ta kendisinden “Kadı Muhammed” diye bahsedildiğine bakılırsa dinî ilimlerde “Kadılık” payesine ulaşacak bir derinliğe sahip olduğu, belki kadılık da yaptığı anlaşılmaktadır. Dini ilimlerde belli bir derinlik kazandıktan sonra tasavvufa meyletti. 855/1451 yılında Ubeydullah Ahrar’a intisab etti. On iki yıl süreyle şeyhinin yanında ve hizmetinde bulundu.
21 – MUHAMMED HACEGİ EMKENGİ (K.S.) Tarih: 1512-1602

Hâcegi Muhammed Emkenegi hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Silsile-i Saadatın yirmi birincisidir. 1512 yılında Buhara’nın İmkene kasabasında doğdu. 1599’da orada vefat etti. Evliyanın büyüklerinden Derviş Muhammed hazretlerinin oğlu ve Muhammed Bâkibillah hazretlerinin hocasıdır. Zahiri ve batıni ilimleri babasından öğrendi. Babasından feyiz alarak tasavvufta kemale erdi. Tasavvuf ilminin ve hallerinin mütehassısıydı.
20 – DERVİŞ MEHMED (K.S.) Tarih: ? -1562

Derviş Muhammed hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Silsile-i Saadatın yirmincisidir.Ruh ilimlerinde mütehassıs idi. Büyük âlim ve kâmil bir veli olan dayısı Kâdi Muhammed Zâhid’in derslerinde yetişti. Dayısına talebe olmadan önce, on beş sene nefsinin isteklerinden kurtulmak için mücadele etmiş ve insanlardan uzak yaşamıştı.
Kolektif
20 – DERVİŞ MEHMED (K.S.) Tarih: ? -1562 Derviş Muhammed hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Silsile-i Saadatın yirmincisidir.Ruh ilimlerinde mütehassıs idi. Büyük âlim ve kâmil bir veli olan dayısı Kâdi Muhammed Zâhid’in derslerinde yetişti. Dayısın

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Silsile-i Sadat-ı Nakşibendiyye
Yazar:
Alt başlık:
Silsiletü'z-Zeheb
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
368
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944251907
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Fazilet Neşriyat Yayınevi
Allahü Teala Maide surasinin 35. ayeti kerimesinde '' Ey iman edenler , Allah'tan korkun ve ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücadele edin ki felaha erebilirsiniz.'' buyurmuştur.

Kitabı okuyanlar 9 okur

  • Şeref Durmuş
  • Ömer Faruk
  • ^^ Ö *..m."..E...'r...^^
  • Esra~
  • Mümin Eruzun
  • özlem
  • Nivîsgeh
  • EFK
  • Muharrem Okumuş

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (4)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0