Siyasi Tarih (1789 - 2014)

·
Okunma
·
Beğeni
·
73
Gösterim
Adı:
Siyasi Tarih (1789 - 2014)
Baskı tarihi:
Ocak 2015
Sayfa sayısı:
1600
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753533973
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Der Yayınları
Bu çalışma, Siyasi Tarih gibi incelenebilmesi ve izlenebilmesi için çeşitli kaynaklara başvurulması, bunların bir araya getirilmesi, konulan arasında bağlantılar kurulup yorumlanması ve sonuçlar çıkarılması gereken; bunların yapılabilmesi için de, hiç olmazsa, belli konularda belli bilgi birikimi ile görüş yapısı bulunmasına ihtiyaç duyulan bir dalda, toplu bir kaynak sağlamak amacıyla ya-pılmıştır.

Çalışmada, Yakınçağ (Sonçağ)'da, yani 1789 yılı (yazımda ise 1770'ler) ve sonrasında, Türk dış siyasetinde ve dünyanın diğer devletleri arasında ortaya çıkan önemli olay ve gelişmeler konu alınmıştır. Bu çerçevede, mevcut devletler arasındaki ilişkiler ile gelişmeleri, sözü edilen dönemde yeni devletlerin ortaya çıkışları, devletlerin dış siyaset yönünden istekleri, sorunları ve bunları gerçekleştirmek ya da çözümlemek için gösterdikleri çabalar, bu çabalardan doğan sorunlarla varsa çözümleri ve uluslararası ilişkilerde görülen diğer önemli olay ve gelişmeler, incelenmiştir. Bunlarla birlikte de, dünya siyasi haritasında ve güçler dengesinde meydana gelen gelişimler, oluşumlar ve aşamalar, zaman ve konu bakımından birbirine bağlı olarak, aralarında boşluk bırakılmamaya gayret edilerek, bir bütün içinde ortaya konmuştur.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
18. yüzyıl boyunca süren uzun savaşlar ve israf Fransa'nın mali ve ekonomik durumunu İyice zayıflatmıştı. Diğer yönden, özellikle bu yüzyılda sanayide büyük gelişmeler olmuş, bu da, toplumsal olduğu kadar ekonomik dengesizliğe de sahip olan Fransa'yı etkilemişti.
Ancak Direktuvar yönetimi ülkenin iç politikasında pek başarılı olamadı. Özellikle İtalya'da ve Mısır'da Fransız ordularının uğradığı yenilgiler ile ülke içerisinde yönetime karşı girişilen hareketler, hükümetin itibarını gittikçe zayıflattı. Bu durumda Türkler karşısında yenilgiye uğramış bulunan Napolyon Mısır'dan gizlice ayrılıp Fransa'ya dönerek (9 Ekim 1799) hükümet aleyhtarları ile birleşip 9 Kasım 1799'da Direktuvar yönetimine son verdi.
Nitekim ihtilalin Avrupa'nın diğer bir ülkesinde değil de Fransa'da çıkması, halka yön verebilecek çok sayıda üstün düşünürün bu ülkede var olmasındandı.
Ihtilale etki yapan bu düşünürlerden bazıları şunlardı:

Montesquieu
Voltaire
Jean-Jacques Rousseau
Diderot
Ancak ihtilal, görünürde, ülkenin mali iflasa sürüklenmesi üzerine, bu duruma bir çözüm yolu bulunması amacıyla (Etats Genéraux) Eta Jenero,nun toplanması ile başlamıştır
Bu dönemde bile Kral Versailles Sarayı'nda çevresi ile gayet lüks bir hayat yaşamaktaydı. XV. Louis döneminde daha da artan bu durum Krallık Kurumu ile çevresindekilere karşı halkın nefretini çoğaltıyordu. Kralın çevresinde bulunan Aristokrat sınıf; sarayın bu kargaşalığından, israfından, entrikalarından ve sorumsuzluğundan üzülmek şöyle dursun aksine bunları taklit ediyordu.
Ihtilalden önce Fransa'da orta çağlardan gelen toplumsal eşitsizliğe dayanan bir yapı vardı. Buna göre halk genel olarak ayrıcalıklı ve ayrıcalıksız olmak üzere iki sınıfa ayrılıyordu: Ayrıcalıklı sınıf, soylular ve papazlardan, ayrıcalıksız sınıf da burjuvalar ve köylülerden oluşuyordu
Avrupa'da Yeni Çağ içerisinde düşünce alanında iki büyük olay önemli rol oynamıştı; bunlar "Rönesans ve Reform"du. Rönesans insan düşüncesini Skolastik kalıpların dar çerçevesinden kurtararak serbestçe gelişmesini sağlamıştır. Nitekim bu nedenden Rönesans, insan düşüncesini özgürlüğün egemen olması şeklinde de tanımlanabilir. Reform ise, insan düşüncesine din alanında özgürlüğü belli oranda getirmiştir. Fakat bu gelişmeler, insanın toplum içerisindeki yerini belirleyememiş, bu alandaki özgürlüğü de getirememiştir. Bu bakımdan ortaçağın statik düşünce sistemi bir ölçüde devam etmişti

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Siyasi Tarih (1789 - 2014)
Baskı tarihi:
Ocak 2015
Sayfa sayısı:
1600
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753533973
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Der Yayınları
Bu çalışma, Siyasi Tarih gibi incelenebilmesi ve izlenebilmesi için çeşitli kaynaklara başvurulması, bunların bir araya getirilmesi, konulan arasında bağlantılar kurulup yorumlanması ve sonuçlar çıkarılması gereken; bunların yapılabilmesi için de, hiç olmazsa, belli konularda belli bilgi birikimi ile görüş yapısı bulunmasına ihtiyaç duyulan bir dalda, toplu bir kaynak sağlamak amacıyla ya-pılmıştır.

Çalışmada, Yakınçağ (Sonçağ)'da, yani 1789 yılı (yazımda ise 1770'ler) ve sonrasında, Türk dış siyasetinde ve dünyanın diğer devletleri arasında ortaya çıkan önemli olay ve gelişmeler konu alınmıştır. Bu çerçevede, mevcut devletler arasındaki ilişkiler ile gelişmeleri, sözü edilen dönemde yeni devletlerin ortaya çıkışları, devletlerin dış siyaset yönünden istekleri, sorunları ve bunları gerçekleştirmek ya da çözümlemek için gösterdikleri çabalar, bu çabalardan doğan sorunlarla varsa çözümleri ve uluslararası ilişkilerde görülen diğer önemli olay ve gelişmeler, incelenmiştir. Bunlarla birlikte de, dünya siyasi haritasında ve güçler dengesinde meydana gelen gelişimler, oluşumlar ve aşamalar, zaman ve konu bakımından birbirine bağlı olarak, aralarında boşluk bırakılmamaya gayret edilerek, bir bütün içinde ortaya konmuştur.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Enes Çelik
  • Penthos
  • Tuğba Demirci
  • Zafer Eğri
  • Aziz ÖZDEMİR
  • Gizem
  • Kayıp Hayaller

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%0
7
%50 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0