Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e

8,3/10  (32 Oy) · 
93 okunma  · 
23 beğeni  · 
2.175 gösterim
Oral Sander´in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede ele almış, uygarlık tarihi, kültür tarihi temeline oturtmuştur. Bu kitap hem siyasi tarih öğrencilerinin, hem de genel okuyucunun ilgisini çeken, yararlı bir temel başvuru kaynağı niteliğindedir. Prof.Dr. Ömer Kürkçüoğlu
Ersin ÖZBEY 
 23 Eki 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tamamen objektif bakış açısıyla yazılmış,tarihi hem bizlerin hem de Avrupalılıarın bakış açısından ele almış bir eser.Tarihteki önemli olayları kronolojik sıra ile ve sade bir dille anlatmış Oral Sander. Çok akıcı ve okurken sıkılmadım

Muhammed Y. Altun 
 18 Ara 2016 · Kitabı okudu · 10 günde · 7/10 puan

Siyasi tarih alanında okuduğum ikinci kitap. Diğeri Fahir Armaoğlu'nun kitabı. Kitabı beğendim ama Fahir Armaoğlu'nunkini daha çok beğenmiştim. İkisi de oldukça akıcı, sıkılmadan okunuyor. (Sıkılmamış olmam yazarların maharetinden mi, siyasi tarihin ilgi çekiciliğinden mi, yoksa her ikisinden mi kaynaklanıyor emin değilim.) Oral Sander'in 1789 Fransız İhtilali'ne kadar verdiği bilgiler yani ilk 150 sayfa F. Armaoğlu'nu tamamlayacak nitelikteydi. Ancak devamında 1918'e kadar geçen olayların anlatıldığı 270 sayfa için F. Armaoğlu'nun kitabının ilgili bölümünün özeti diyebilirim. F. Armaoğlu'nda olayları kavramamıza yarayacak daha fazla bilgi vardı.Bu kitapta ise yüzeysel olarak, çok az ayrıntıyla olayların akışı ve aralarındaki nedensellik bağı verilmiş. Olayların yorumlanmasında aralarında bir fark göremedim. Zaten sayfa altlarındaki dipnotlarda F. Armaoğlu'na sık sık rastlanılıyor.

Kitaptan 10 Alıntı

İlk sosyalist düşünürlere göre, insanlar doğuştan iyidirler; yoksulluk ve yapay toplumsal eşitsizlikler olmasa, birbirlerine kardeşçe davranacaklardır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 193 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 193 - İmge Kitabevi Yayınları)

Aslında tarih, bir anlamda, değişiklik ile sürekliliğin çatışmasından başka bir şey değilidir.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 23 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 23 - İmge Kitabevi Yayınları)

...büyük iş çevreleri ve silah fabrikaları, daha çok kar için hükümetleri zorlamaya başlayacak ve bu durum da uluslararası rekabeti ve silahlanma yarışını hızlandıracaktır. Karşı tarafın silahlanmasından duyulan korku milliyetçi duyguları körükleyecek, bu silahlanmayı artıracak ve silahlanma yeni korkular doğuracaktır. Böylece, silahlanma, korku ve milliyetçilik, korkunç bir sarmal etki-tepki ilişkisiyle savaşa varacaktır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 241 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 241 - İmge Kitabevi Yayınları)

Tarih, bugünü ve geleceği anlamak için elimizdeki tek anahtardır. Ne olduğumuzu bilebilmek için, geçmişte ne olduğumuzu bilmemiz gerekiyor...

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 28 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 28 - İmge Kitabevi Yayınları)

İnsanoğlunun yeryüzündeki yaşamını tüm yönleriyle değiştiren, temelinden etkileyen ve belki de gerçekten "devrim" diye nitelendirebileceğimiz en önemli iki olgu, tarım ve endüstrinin bulunuşudur.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 29 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 29 - İmge Kitabevi Yayınları)

Geçmiş olaylar anlamında tarih, "ölüdür". Yaşayan ve gerçek tarih diyebileceğimizse yalnızca yorumdur ve bu yorum zamanın ileriye doğru akmasıyla, yeni bilgilerin edinilmesiyle, yeni bakış açılarının ortaya çıkmasıyla değişir.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 17 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 17 - İmge Kitabevi Yayınları)

17. yüzyılda, Avrupa'da modern bilim, edebiyat ve etkili devlet yönetimini doğuran araştırıcı, yenilikçi akımlar ve anlayış, Osmanlı devletinde görülemedi.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 126 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 126 - İmge Kitabevi Yayınları)

Hükümetler, ne tanrının ne de doğanın ama insanoğlunun yarattığı kuruluşlardır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 168 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 168 - İmge Kitabevi Yayınları)

Siyasal devrimler yöneticilerin aşırılıklarından kaynaklanır ve çoğu kez başlangıçta istenmeyen ve öngörülemeyen daha da aşırı bir noktaya doğru sürüklenir.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 166 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 166 - İmge Kitabevi Yayınları)
Mustafa Erdi ATILGAN 
20 Tem 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Endüstri Devrimi'ni odasında ölümsüzleştirmek isteyen kişi, duvarına bir lokomotif resmi asarsa, amacına en uygun iyi, sade ve kesin bir biçimde varmış olur.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 213)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 213)