Siyonizm ve Türkiye

9,0/10  (1 Oy) · 
3 okunma  · 
2 beğeni  · 
416 gösterim
Elinizdeki kitap;

Ömrünü; dünyanın birçok ülkesine dağılmış ve bir yurt özlemi içinde yaşayan Yahudileri Arz-ı Mevûd kabul ettikler Filistin'de bir Yahudi Devleti kurulması ülküsüne adayan Politik Siyonizmin kurucu Dr. Theodor Herzl'in, Sayın Yaşar Kutluay tarafından yorumlanmış anılarıdır.

Dr. Herzi bir Yahudi Devleti'nin mutlaka kurulması dâvâsına öylesine inançla bağlanmıştır ki, bu uğurda Sultan Abdülhamit'in yakınındaki Paşaları dâvâsına hizmet etmeleri için paraya boğar, gerçekleşmesi için seferber eder. Profesör Vambery'yi Sultan ile görüşmeler ayarlaması ve istikbâldeki Yahudi Devleti için aracı yapar. Ancak Herzl'in bütün çabalarına rağmen Sultan Abdülhamit'in Filistin'de bir Yahudi Devleti'nin kurulmasına rıza göstermemesi üzerine yine de ümidini kaybetmeyen Herzl bu defa Osmanlı'nın bir an önce yıkılmasını hedefler. Bu uğurda Avrupa'daki Yahudi basınını Türkiye aleyhine çevirir. Dış borçlardan dolayı kıvranan Osmanlı'nın külleri arasında bir Yahudi Devleti'nin çıkacağına inanan Dr. Herzl, 1900 başlarında gelecek elli yılda İsrail'in kurulacağını ifade ederken, 1948'de Ben Gurion'un İsrail'in kuruluş haberini tüm dünyaya duyurması, Dr. Herzl'in ne denli ileri görüşlü olduğunu ortaya koyuyordu.

Yazarın hayatını ortaya koyarak çevirdiği bu kitap; lâyıkıyla okunup, anlaşıldığı taktirde, ülkemizin bugünkü durumu ve Siyonizm'in gerçek hedefi çok daha iyi anlaşılacaktır.
 • Baskı Tarihi:
  2010
 • Sayfa Sayısı:
  217
 • ISBN:
  2789785829372
 • Yayınevi:
  Bilge Karınca Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 14 Alıntı

Munzeviyâne 
28 Oca 23:06 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

Theodor Herzl'in karşılaştığı ikinci menfi karar
Fakat İzzet Sultanın menfi kararı ile döndü. Sultan Türk tabiyetini kabul edecek bütün Yahudiler'e bütün İmparatorluğunu açmayı arzu ediyordu, ancak her muhacir grubu geldiğinde nereye yerleştirileceklerini hükümet tarafından tespit edilecek ve Filistin bu bölge dışında kalacaktı."Yahudi Osmanlı Şirketi"ne Mezopotamya, Suriye, Anadolu, sözün kısası Filistin dışında her yerde kolonizasyon müsaadesini tanıyacaktı.
Filistinsiz bir imtiyaz. Derhal reddettim.

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 260 - Theodor Herzl'in hatıraları / 17 Şubat 1902/)Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 260 - Theodor Herzl'in hatıraları / 17 Şubat 1902/)
Munzeviyâne 
 28 Ara 2017 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

6 gün savaşı,
Bu savaş sırasında Suriye'nin Savunma bakanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hafız Esad'ın idareye el koyabilmek için ordunun mağlubiyetine zemin hazırlamış olduğu iddia edildi. Gerçekten de Esad 1970 yılında bir darbe ile yönetimi ele geçirdi. Esad'ın , ABD'deki Yahudi teşkilâti ile ilişkili olduğu yolunda doğan dedikodular da bilâhare Sudan'da çıkan Kabas Gazetesi'nin 1 Temmuz 1988 tarihli sayısında yayınlanan bir belge ile doğrulandı.

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 10 - Bilge karınca yayınları)Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 10 - Bilge karınca yayınları)
Munzeviyâne 
02 Oca 22:23 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

Viyana, 7 Mayıs 1896
Bugün telefonum üzerine Newlinsky beni görmeye geldi. İstanbul'a son seyahatinden önce benim "Yahudi Devleti" ni okumuş, bu konuda Sultan Abdülhamid ile de konuştuğunu söyledi. Sultan Yeruşalaym'dan ( Kudüs ) asla ayrılmayacağını , Ömer Cami'nin daima Müslümanlar elinde kalması gerektiğini ifade etmiş.

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 66 - Theodor Herzl'in hatıraları)Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 66 - Theodor Herzl'in hatıraları)
Munzeviyâne 
02 Oca 22:17 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

Viyana, 26 Nisan 1896
Orient Ekspres ile Herchlerle birlikte döndük. Trende hemen haritasını çıkardı ve müstakbel devlet üzerinde konuşmaya başladık. Kuzey hududu Kapadokya'ya bakan (Kayseri civarı eski adı) dağlar, Güneyi Süveyş Kanalı, slogan da şu olacak: Davud ve Süleyman'ın Filistin'i.*

*Filistin'de kurulmuş olan Yahudi Devleti en geniş hudutlarına Hz. Davud ve Süleyman devirlerinde ulaşmıştır. O devirdeki hudutların ihyası anlamına bu slogan ortaya atılmaktadır.

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 65 - Theodor Herzl'in hatıraları)Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 65 - Theodor Herzl'in hatıraları)
Munzeviyâne 
 02 Oca 23:38 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

"Sultan dedi ki : "Eğer Mr. Herzl senin benim arkadaşım olduğun gibi arkadaşın ise, ona söyle bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi olsa toprak satamam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu İmparatorluğu kanlarını dökerek kazanmışlar ve yine kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın efradı birer birer Plevne'de şehid düşmüşlerdir, bir tanesi dahi geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanında kalmışlardır. Türk İmparatorluğu bana ait değildir, Türk milletinindir, ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım, Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Benim İmparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'i hiç karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem!"

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 92 - Theodor Herzl'in hatıraları)Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 92 - Theodor Herzl'in hatıraları)
Munzeviyâne 
02 Oca 23:54 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

Sultan Abdülhamid'in doğru ve büyük sözleri beni sarstı, bir zaman bütün ümitlerimi kırdı. Bu sonu ölüm ve parçalanmaya giden fatalizmde trajik bir güzellik var. Mamafih son nefese kadar, pasif mukavemet şeklinde de olsa mücadele edeceğiz.

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 92 - Theodor Herzl'in hatıraları)Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 92 - Theodor Herzl'in hatıraları)
Munzeviyâne 
28 Ara 2017 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

Hıristiyanlar'a göre Yahudi
Tarihi gerçek şudur ki, münferid vak'alar dışında Yahudiler genellikle Hazreti İsa'yı " sahte mesih" saymışlar ve hiçbir zaman kabul etmemişlerdir. Bununla da kalmamışlar, Hristiyan inancına göre, onun aleyhinde çalışmışlar ve sonunda çarmıha gerilmesine sebep olmuşlardır. Onun için Yahudiler lânetlenmişlerdir. Bu lânetten sonra gelen nesiller de kurtulamamışlardır. Günlük ibadetlerde Yahudiler için okuna gelen bu lânetleme bedduaları şu son yıllarda Papa'nın emriyle dua mecmualarından çıkarılmaya başlanmışlar.

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 20 - Bilge karınca yayınları)Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 20 - Bilge karınca yayınları)
Munzeviyâne 
28 Ara 2017 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

Yahudilerin mesih arayışı
Emevi Halifesi ikinci Ömer'in (717-720 radi Allahu anh) zamanında Suriye Yahudileri'nden Serene faaliyete geçmiş, kavmini uçurarak götürüp devleti, Filistin'de kuracağını vadetmişti. Yakalanıp Halifenin huzuruna götürüldüğünde "Sırf Yahudilerle eğlenmek için böyle hareket ettim" deyince cezalandırılmak üzere kavmine teslim edilmişti.

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 21 - Bilge karınca yayınları)Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 21 - Bilge karınca yayınları)
Munzeviyâne 
 14 Oca 01:11 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

1. Siyonist Kongresi ve Yahudi Devleti
Basel'deki kongre, münakaşalarla gürültülerle sona erdi. Sonucu kısa şekilde hulasa edebilirim:
Basel'de ben Yahudi Devleti'ni kurdum.
Eğer bunu yüksek sesle söylesem bana bütün dünya güler. Fakat beş sene içinde ya da elli sene* sonra garantili olarak herkes bunu böyle bilecektir. Bir devletin kurulması, o devleti kurmak isteyen kimselerin iradelerinde saklıdır. Evet, sadece isteyen bir kimse bile kuvvetli bir ferttir( Devlet benim: Louis XIV).

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 139 - Bilge karınca yayınları ( Theodor Herzl'ın hatıraları /3 eylül, Viyana))Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 139 - Bilge karınca yayınları ( Theodor Herzl'ın hatıraları /3 eylül, Viyana))
Munzeviyâne 
29 Ara 2017 · Kitabı okuyor · Beğendi · 9/10 puan

...Politik Siyonizm hareketinin kurucusu Dr. Theodor Herzl'dir. Avrupa'da uyanan Yahudi aleyhtarlığı ile ortaya çıkan "Yahudi Meselesi"ne bir hal yolu bulmak için 1895 yılında, daha 35 yaşında iken harekete geçen Herzl, 1904 yılında ölümüne kadar bütün faaliyet ve düşüncelerini hatıra defterine geçirmiştir.Halen Kudüs'un İsrail kesiminde Merkez Siyonist Arşivi'nde muhafaza edilmekte olan bu hatıraların tamamı ikibin kitap sayfası tutacak genişliktedir. Rusya, Almanya, Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye devlet adamları ile giriştiği haberleşmeler müzakereler, yaptığı teklifler ve aldığı sonuçlar günbegün bu deftere işlenmiş bulunmaktadır.

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 30 - Bilge karınca yayınları)Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay (Sayfa 30 - Bilge karınca yayınları)
2 /