Sohbetname - Biatname Devre-i Arşiyye

9,0/10  (1 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
110 gösterim
Sohbetname , Gaybi’nin mürşidi olanlar Şeyhi Aksaraylı İbrahim Efeni’nin sohbetlerinin zaptedilmesinden oluşuyor. Bu kitap, gönül erlerinin yabancılara mahrem sohbetlerine katılmak gibi bir fırsatı da sunmakta.

Biatname, söz vermenin, ahdfe vefanın hakikatini araştıran bir ser. “Söylediği vakit yalan söylememe, söz verdiği vakit sözünde durma” ilkesi, görünüşte yönetici ile yönetilen arasında, tasavvufta mürşitle mürit arasında, günlük hayatta ise karşılıklı hak ve borç yükleyen bütün ilişki tarzlarında geçerli olan sözleşme hükmünde olan bir ilkedir. Bu ilke Biatname’nin temel kaygısını oluşturuyor.

Devre-i Arşiyye, Allah’ın uluhiyet, gayb, görülmezlik ve bilinmezlik halinden sıfat ve fiiller şeklinde tecellisi ile görünür ve bilinir hale gelmesinin macerasını anlatıyor.
 • Baskı Tarihi:
  Mart 2012
 • Sayfa Sayısı:
  155
 • ISBN:
  9786058724532
 • Çeviri:
  Hüseyin Rahmi Yananlı
 • Yayınevi:
  Büyüyen Ay Yayınları
 • Kitabın Türü:
Gökhan Aktaş 
 06 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sun’ullah Gaybi'nin, tahminen 1624-1629 yılları arasında Kütahya'da doğduğu ve 1676 yılından sonra yine aynı yerde vefat ettiği kabul edilmektedir. Babası Kütahya'da müftülük yapan ve Müftî Derviş diye tanınan Ahmet Efendi olup, Elmalılı Sinân-ı Ümmî'nin halifesidir. Dedesi Şey Beşir Efendi, Çavdar Şeyhi lakabıyla tanınır.

Gaybî, 1649'da İstanbul'a giderek Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'ye intisap etmiştir. 1655'de İbrahim Efendi'nin vefatından sonra Kütahya'ya dönmüş eserler vermiştir. Olanlar şeyhi İbrahim Efendi yoluyla Bayrâmî-Melâmidir.
Kütahya'daki Balıklı Tekkesi'nin kurucusu ve babasının pîrdaşı Muslihuddin Efendi yoluyla da Halveti tarikatına mensuptur.

Türk tasavvuf şiirinin önemli bir temsilcisidir. M. Fuat Köprülü onu Yunus Emre'nin takipçileri arasında sayar. Eserlerinde tecelli, devir nazariyesi ve insan-ı kâmil düşüncesi gibi tasavvufun temel konularını işlemiştir. Bazı mutasavvıflar Sun’ullah Gaybi'yi ikinci İbn Arabi olarak görmüşlerdir.

Eser, Sun’ullah Gaybi'nin üç el yazmasının Türkçeye çevrilmiş ve birleştirilmiş halidir. Bunlar; Sohbetname, Biatname ve Devre-i Arşiye'dir. Eserin büyük bölümünü Sohbetname oluşturur ki, tabakat tarzında yazılmıştır. Orjinal el yazması eser üç nüsha halinde bulunur:

1. Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Kısmı, No. 246.229 sayfa; sonunda Niyazi Mısrî divanmdan 3 bahir bulunmaktadır.
2. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Kısmı, No: 3160/2639.61 varak İçinde Sohbetnâme, Biatnâme ve Devre-i Arşiyye birarada.
3. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Kısmı, No: 3137.40 varak Sonunda Gaybî’nin “Tarik-i Risale-i Teveccüh ve Murakabe”adlı risalesi ve müellif nüshası kaydı var.

Eserin içeriği, Tasavuufi Vahdet-i Vücut üzerinedir. Yukarıda değindiğim ve metinlerden de anlaşıldığı kadarı ile Gaybi, Yunus Emre çizgisine yakındır. Vahdet-i Vücut fikrine dair, bazı emsalsiz ve özel kabul edilebilecek bilgiler, kavrayışlar sunmaktadır. Keyifli okumalar dilerim.

Kitaptan 11 Alıntı

Gökhan Aktaş 
20 Nis 21:01 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Hakikatten haberi olana babasının kanı helal, kendini bilmeyene anasının sütü haramdır.

Sohbetname - Biatname, Sunullah Gaybi (Sayfa 39)Sohbetname - Biatname, Sunullah Gaybi (Sayfa 39)
Gökhan Aktaş 
24 Şub 17:52 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

...Asla kimsenin yükünü yüklenmeye razı olmayın. Meğerki çok fazla gerekli olsun. Ayrıca kimseye yük yüklemeyin. Kendi yükünüzü kendiniz taşıyın.

Sohbetname - Biatname, Sunullah Gaybi (Sayfa 15)Sohbetname - Biatname, Sunullah Gaybi (Sayfa 15)
Gökhan Aktaş 
24 Şub 17:49 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

“Men hafeze ferre ve men ketebe karre”

(Kim hafızada saklarsa kaybeder, kim yazarsa korur.)

Sohbetname - Biatname, Sunullah Gaybi (Sayfa 14)Sohbetname - Biatname, Sunullah Gaybi (Sayfa 14)
Gökhan Aktaş 
24 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

"Hala alem iki meclistir: Birinin sakisi Muhammed s.a.v ve Ali r.a’dır ve birinin sakisi Ebu Cehil ve Yezid’dir."

Sohbetname - Biatname, Sunullah Gaybi (Sayfa 33)Sohbetname - Biatname, Sunullah Gaybi (Sayfa 33)
2 /