Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler

8,1/10  (7 Oy) · 
21 okunma  · 
10 beğeni  · 
946 gösterim
Antik Yunan kent-devletlerinin adı olan polis, Batı siyasal düşüncesinde, devletin izlediği tarihsel yolculuğun en mükemmel başlangıç noktası sayılmıştır. 1789 Fransız Devrimi ise, varlığını kendisinden önceki birçok gelişmeye borçlu olmakla birlikte, "eski dünyanın" artık tümüyle tarihe karıştığını, yepyeni bir dünyayı, "burjuva dünyasını" haber veren kırılma noktasını işaretlemek için üzerinde uzlaşılan simgeye dönüşmüştür. Elinizdeki kitap bu nedenle Antik Yunan'la başlayıp Fransız Devrimi'yle kapanmaktadır. Modern siyasal düşüncenin arkaik (eskil) ama eskimeyen köklerine bir yolculuk ya da bir geri dönüş... Kim bilir belki de hem bir Yunan düşünürünün, Epikuros'un, hem de çağdaş bir yazarın, Ursula K. LeGuin'in dediği gibi, "gerçek ilerleme, geriye dönüştür."

Türkiye'de genel olarak siyaset bilimi, özel olarak siyasal teori, siyaset felsefesi ve siyasal düşünce tarihi alanında en köklü eğitim kurumu olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin deneyimli isimleriyle genç kuşak akademisyenlerinin ortak ürünü olan bu çalışma, üniversite lisans öğrencileri için bir kaynak kitap olmasının yanında, siyasal düşüncenin serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor.
(Tanıtım Bülteninden)
Hakkı 
18 Ara 2017 · Beğendi · Puan vermedi

Batı aydınlanma nasıl gerçekleşti yada bu gelişmenin kaynağı nedir düşünce yumağı nasıl oldu bu soruların cevabını hemen hemen hepsine cevap verebilecek nitelikte bir kitap.Bu kadar bilgiyi sıkmadan anlatması ve anlaşılır şekilde sunması ayrı bir zarafet.Hangi bölümü okursanız okuyun hangi statüde olursanız olun size hitap edecektir diye düşünüyorum.

Yunus usta 
03 Nis 2017 · Kitabı okuyor · Puan vermedi

Batıdaki siyasal düşünceleri anlamak için çok sade dille yazılmış bir kitap. Siyasetle ilgilenenlerin okumasını tavsiye edebilirim. Okumasi keyifli ve aralara serpiştirilmiş bazı bilgi notları da okumaya ayrı bir keyif katıyor.

Kitaptan 6 Alıntı

Hakkı 
21 Eki 2017 · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Platonik aşk nerden geliyor?
"Onu her dinleyişimde, yüreğim yerinden oynar .. Sözleri yaşlar akıtır gözlerimden. (...) Perikles'i dinledim, başka büyük hatipleri dinledim ama hiçbir zaman böyle hallere düşmedim, hiçbiri içimi öylesine allak bullak etmedi, hiç biri kölelik zincirleri içinde yaşama öfkesini duyurmadı bana. (...) (O'nu] dinledikten sonra, kaç defa hayatı benim yaşadığım gibi yaşamamalı dedim. Ç...) Yalnız bu adamın karşısında duyduğum bir şey var; (...) bir insandan utanma duygusu. (...) Biliyorum ki onun yap dediklerini yapmamak için haklı sebepler gös-
termek gelmiyor elimden, gelmiyor ama, onun yanından uzaklaşır uzaklaşmaz
kalabahklardan alkış toplamak hevesine kapılıyorum.” Platon

Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 78 - iletişim)Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 78 - iletişim)
Hakkı 
30 Eki 2017 · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Kozmopolitizm
Romalı düşünür Plutarkhos (İS 45-120),
Stoacıllğın kozmopolitizm idealine ilişkin
olarak Moralia (Ahlak) adlı yapıtında şun-
lan aktarır: "Zenon 'Devlet' başlıklı çok be-
ğenilen bir kitap yazmıştır. Bu kitapta öne
sürdüğü ilkeye göre, dünya üzerinde yaşa-
yan insanlar başka başka yasalarla yöne-
tilen birçok kent ve ulusa ayrılmamalıdır;
-ortak bir yasa altında birleşmiş bir sürü
gibi- insanlar için de tek bir ya am ve tek
; bir kozmos olduğundan, insanların tümü
birbirleriyle yurttaş sayılmalıdır. Zenon'un
bir düş olarak Aleksandros [iskenderl gerçekleştirdi; (...) dünyanın bü-
tün halklarını bir krater içinde kaynaştırırcasına birleştirdi; (...) herkesin dünyayı
kendi yurdu olarak görmesini, (...) insan-
lardan iyilerine akraba, kötülerine de yabancı olarak bakmasını istedi.

Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 164)Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 164)
Hakkı 
28 Eki 2017 · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Saf bilgi olarak bilim/Aristotales
Aristoteles, Metafizik'te bilime ve bilgiye
duyulan saf tutkuyu şöyle anlatır: "Çünkü
şimdi olduğu gibi başlangıçta da insanları felsefeye yapmaya iten şey,hayret olmuştur.Onlar başlangıçta açık güçükler karşısında hayrete düşmüşlerdir. Daha sonra yavaş yavaş ilerlemişler ve ay, güneş ve
yıldızlara ilişkin olayları, nihayet dünyanın
durumu gibi daha büyük sorunları ele al-
mışlardır (...); onlar kuşkusuz herhangi bir
faydacı amaçla deği), sırf bilmek için bilimin peşine düşmüşlerdi.
Olaylar da bunu doğrulamaktadır.
Çünkü hemen hemen
hayatın bütün ihtiyaçları ve konforu ile il-
gili şeyler tatmin edilmiş olduğunda böyle
bir bilgi aranmaya başlanmıştır. (...) Bu bilimi biricik özgür bilim olarak aramaktayız.
Çünkü yalnızca o, kendi amacı için vardır".

Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 131)Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 131)

Mağara alegorisi (Vizeye hazırlık)
Platon bu alegoriye Devlet'te yer verir.
"Yeraltında mağaramsı bir yer, içinde insanlar. Önde boydan boya ışığa açılan bir giriş ... İnsanlar çocukluklarından beri ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş bu mağarada yaşıyorlar ... Benim düşünceme göre, kavranan dünyanın sınırlarında "iyi" ideası vardır. İnsan onu kolay kolay göremez. Görebilmek için de, dünyada iyi ve güzel ne varsa, hepsinin ondan geldiğini anlamış olması gerekir ... İnsan ancak onu gördükten sonra iç ve dış hayatında bilgece davranabilir."

Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 95)Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 95)

Machiavelli'nin Makyavelizmi (Yarınki sınavıma hazırlık)
Machiavelli, Onlar Kurulu'nun sekreterliğini yaptığı bir dönemde, Floransa'nın Venedik'e olan borcuna ilişkin bir rapor hazırlamış ve kurulun başkanına sunmuştur. Bu raporda şu satırlar göze çarpmaktadır: "Venediklilerin durumunu ele alalım. Bu konuda fazla kafa yormaya gerek yok. Herkes onların hırslarını iyi biliyor ve bu insanlar sizden 180.000 düka alacaklılar; bekleyip dursunlar; bu dükaları onlara size savaş açmaları için vermektense, sizin onlara savaş açmak için bu paraları kullanmanız daha yerinde olur."

Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 341)Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Sayfa 341)