Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar

Son Peygamber Hazreti Muhammed

Son Peygamber Hazreti Muhammed

4 Cilt Takım

Muhammedi risaletin amacı islam davetini tebliğ etmekti. Yapılan savaşlarda bu daveti himaye etmek ve kafirleri, dinlerinden dolayı mü'minlere eziyet vermekten sakındırmaktı. Nitekim Mekke müşrikleri ile Şam Hıristiyanları mü'minlere, dinlerinden dolayı eziyet etmiş ve onları...
Muhammed Ebu Zehra
Sayfa 53 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
Abd: "Peygamberiniz neleri emrediyor, nelerden sakındırıyor? Onları bana bildir" dedi. Ben de şu cevabı verdim: "Yüce Allah'ın buyruklarına boyun eğmeyi emrediyor. O'na asi olmaktan, O'na karşı gelmekten sakındırıyor. İyiliği, akraba haklarını gözetmeyi emrediyor. Zulümden haksızlıktan, zinadan, şaraptan, taşlara ve putlara, haç'a tapmaktan sakındırıyor!".
Muhammed Ebu Zehra
Sayfa 50 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
Bütün bunlardan anlıyoruz ki Heraklius'un kafasında Peygamber efendimizin zuhur ettiğine dair işaretler belirmişti. Fakat o, Peygamber efendimizi bir hükümdar olarak görmüştü. Ancak Cenab-ı Allah ona bundan daha büyük bir makamı bahsetmişti. Bu makam, dünya ve ahiretin hayırlarını getiren nübüvvet makamı idi.
Muhammed Ebu Zehra
Sayfa 40 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
"Bedevi Arapları (Çöl Arapları), küfür ve iki yüzlülükçe daha yaman- ve Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha müsaittirler." (Tevbe: 97)
Muhammed Ebu Zehra
Sayfa 31 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
Çünkü onlar, mü'minleri dinlerinden ötürü fitneye düşürmüşler bir kısmını öldürerek, diğerlerinin İslama girmelerine engel olmuşlardı. îs-lama girmek isteyen kimselere korku salmışlardı. Çünkü Peygamber efendimizin elçisini öldürmüşlerdi. Şu halde Peygamber efendimizin bu...
Muhammed Ebu Zehra
Sayfa 29 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
31 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.