4 Cilt Takım

Son Peygamber Hazreti Muhammed

Muhammed Ebu Zehra

Son Peygamber Hazreti Muhammed Sözleri ve Alıntıları

Son Peygamber Hazreti Muhammed sözleri ve alıntılarını, Son Peygamber Hazreti Muhammed kitap alıntılarını, Son Peygamber Hazreti Muhammed en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Umretül kazanın, uzak duran kalpleri İslam'a yaklaştırmak, yabancıları İslam'ın prensipleriyle tanıştırmak, onları dostane bağlarla mü'minlere bağlamak için bir fırsat olduğunu söylemiştik. Dostluk ve merhamet davetçisinin çağrısına her ne kadar katı kalpli kimseler uymamışlarsa da hakka yapılan davet akıllı kimselerin gönüllerini etkilemişti. Bunlar İslam'ın yücelmekte olduğunu görmeye başlamışlardı. Bunu da kuvvet mantığıyla, hidayet mantığıyla, akıl mantığıyla anlamışlardı. Bulutlar dağılmış, hakikatler açık bir biçimde ortaya çıkmıştı. Bu gerçekleri anlayanlardan biri, hatta en başta geleni Halid bin Velid idi. İslam'a girdikten sonra gerçekten de İslam'ın kılıcı olarak adlandırılmıştı. Her ne kadar bela ve musibetler hususunda ilk mücahidlerin mertebesine ulaşamamışdıysa da İslam'ın kılıcı unvanını almıştı. Gerçekten de islam'ın ilk döneminde mücahidler büyük baskılarla karşılaşmışlardı. O sıralarda bütün kuvvetler müslümanların üzerine saldırıya geçmişlerdi.
Sayfa 19 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
"Onlar size dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın." (Tevbe:7)
Sayfa 58 - Kitabesi Yayınları, e-kitap
Reklam
Resulullah (s.a.v.) efendimiz, Fedek'teki Mürre oğullarına otuz süvari ile birlikte Beşir bin Sad'ı gönderdi. Beşir, Mürre oğullarının davarlarını önüne katıp Medine'ye doğru yol almaya başladı. Arkasından ulaşan Mürre oğulları onlarla savaştılar ve beraberindeki arkadaşlarının tümünü Öldürdüler. Tek başına şiddetli bir savaş veren Beşir, nihayet
Sayfa 8 - Kitabevi Yayınları,e-kitap
Mu'te Savaşı
Mücahidlerle din düşmanlarının arasında geçen savaş hakkında bakınız cenab-ı Allah ne buyuruyor: "Karşılaşan şu iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu, öteki de inkarcı (idi ki), bunlar o (müslüma)nları açıkça, gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bundan gözleri olanlar için bir ibret vardı." (Ali imran: 13) Bu hadisede Cenab-ı Allah'ın şu ifadesinin gerçekleştiğini görüyoruz: Yirmi sabırlı müslüman ikiyüz düşmanı mağlup eder. Yüz sabırlı müslüman bin düşmanı mağlup eder. îman ve sabır kuvveti kendisinde mevcut olan sabırlı mü'min yüz düşmanı mağlup eder. Nitekim Mu'te savaşında üç bin mücahid, ikiyüz bin düşmanı mağlup etmiş ve Cenab-ı Allah'ın şu kavli şerifi gerçekleşmişti: "Ey Peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden yirmi kişi olsa, (onlar) ikiyüz (kafir) yenerler. Çünkü o kafirler, anlamaz bir topluluktur." (Enfal: 65) Gerçek olanda budur. Mu'te savaşı, islam ordusunun Arap yarımadasından çıkıp Bizans hakimiyetinin hüküm sürdüğü topraklara girdikleri ilk savaştır. Sonuç bu şekilde de tahakkuk etmiş olsa, Allah'ın izniyle zafer, hakkın ordusuna nasib olmuştur.
Sayfa 33 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
Çünkü bazı kimselerin, işlenen fiilleri seyretmeleri, duydukları sözlerden daha fazla etkilenmelerine vesile olur.
Sayfa 13 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
Ancak kalplerini kin kemiren, cahiliyet güdülerinin etkisinde kalarak önlerine bakmayan, aksine arkalarına bakan kimseler İslama meyletmediler.
Sayfa 68
Reklam
Necaşi: "Yazıklar olsun sana ey Amr! Evet ben onun Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna şe-hadet ediyorum. Son sözümü dinle de hemen ona tabi ol. Çünkü vallahi o muhakkak hak üzeredir ve kendisine karşı koyan herkesi yenecektir. Musa peygamberin, Firavun'a ve ordusuna galip geldiği gibi o da galip gelecektir!" dedi.
Sayfa 24 - kitabesi Yayınları, e-kitap
"Ey inananlar, inkar edenlerle toplu halde karşılaşırsanız onlara arkalar(ınız)ı, dondür(üp kaç)mayın. Kim o gün savaşmak için bir tarafa çekilmez, ya da başka bir birliğe katılmak dışında arkasını döner (kaçar)sa o, Allah'tan bir gazaba uğrar, onun yeri cehennemdir, o ne kötü varılacak bir yerdir!" (Enfal: 15-16)
Sayfa 31 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
"Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız. (Allah buyrukları dışına çıkmaktan) en çok korunanınızdır. Allah bilendir. Haber alandır." (Hucurat: 13)
Sayfa 74 - e-kitap
Peygamber (s.a.v.) efendimiz ile müslümanlar zulme uğradıktan sonra işte böyle muzaffer olmuşlardı. Müşrikler iman karşısında Öfkeden kudurmuşlardı. Peygamber efendimiz Mek-ke-i Mükerreme'de üç gün ikamet edip Umre görevini ifa etti. Kendisi ve ashabı Beyt-i Muazzama'nm yanında ibadet etme sevabına nail oldular. Öte yandan Kureyşliler ise öfke ve üzüntülerinden çılgına dönmüşlerdi. Zira tevhid davetiyle Allah'ı birleme şiarı onların gözleri önünde Mekke-i Mükerreme'ye girmiş, bu davete karşı saldırıya geçememişlerdi.
Sayfa 13 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
Reklam
Abd: "Peygamberiniz neleri emrediyor, nelerden sakındırıyor? Onları bana bildir" dedi. Ben de şu cevabı verdim: "Yüce Allah'ın buyruklarına boyun eğmeyi emrediyor. O'na asi olmaktan, O'na karşı gelmekten sakındırıyor. İyiliği, akraba haklarını gözetmeyi emrediyor. Zulümden haksızlıktan, zinadan, şaraptan, taşlara ve putlara, haç'a tapmaktan sakındırıyor!".
Sayfa 50 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
Ertesi sene zilkade ayı geldiğinde Peygamber efendimiz Um-retü'1-Kaza, ya da Umretü'l-Kısas denen Umre görevini eda etmek üzere Mekke-i Mükerreme'ye yöneldi. Müşriklerin mü'minleri Umre'den bir yıl önce men etmelerinin misillemesi olduğu için bu Umre'ye kısas umresi denilmiştir.
Sayfa 12 - Kitabevi yayınları,e-kitap
"Bedevi Arapları (Çöl Arapları), küfür ve iki yüzlülükçe daha yaman- ve Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha müsaittirler." (Tevbe: 97)
Sayfa 31 - Kitabevi Yayınları, e-kitap
Resulullah (s.a.v.): "İslamiyet, kendisinden önce işlenmiş günahları yok eder, kesip atar!" buyurdu.
Sayfa 21 - kitabevi Yayınları, e-kitap
Çünkü o, ahde hıyanet suçunu bütün Kureyşlilerin işlemiş olduklarını biliyordu.
Sayfa 61 - kitabevi Yayınları, e-kitap
34 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.