Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu

·
Okunma
·
Beğeni
·
103
Gösterim
Adı:
Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu
Baskı tarihi:
1993
Sayfa sayısı:
323
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sabah Kitapları
Baskılar:
Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu
Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu
Elinizdeki kitap, 1683 Viyana Kuşatması'ndan başlayıp, 1922'de saltanatın kaldırılmasına kadar geçen yaklaşık üç yüz yılda Osmanlı İmparatorluğu'nda olup bitenlerin öyküsünü sürükleyici bir üslupla anlatıyor. Alan Palmer'ın, Batılı gözüyle ve zengin bir birikimle kaleme aldığı kitap son yıllarda Doğu Avrupa ve Batı Asya'da meydana gelen değişimler üzerindeki Osmanlı geçmişinin etkilerini anlamak ve günümüzü daha iyi değerlendirebilmek için önemli ipuçları veriyor.

Alan Palmer sekiz tarihi biyografinin yazarıdır. Bunlar arasında Çar I. Aleksandr, Bernadotte, Bismarck, Kayzer II. Wilhelm ve Kemal Atatürk'ün kısa yaşamı da yer almaktadır. Birkaç askeri ve diplomatik tarih de yazmış olan Palmer'ın, The Penguin Dictionary of Modern History (Penguin Çağdaş Tarih Sözlüğü) adlı bir eseri de vardır.
295 syf.
·10 günde·5/10 puan
Osmanlının sancılı geçen son üç yüzyılını, Osmanlı dışından ele alan eser, hissedilir biçimde bir Osmanlı yönetimi eleştirisi yapıyor. Son üç yüzyılın padişahlarının, daha çok başarısızlık yönüyle ele alındığı eserde, Osmanlıdan çok, Osmanlı İmparatorluğunun içinde çıkarları uğruna politika yapan Fransa, Rusya, İngiltere ve Avusturya-Macaristan tarihi okuyor hissine kapılıyorsunuz. 2. Abdülhamit döneminde sayfalarca anlatılan Ermeni katliamları! İse, yabancı tarihçilerin belirli konularda Osmanlıya ve Türklere bakış açısının hiç değişmediğini okuyucuya hatırlatıyor.
Hanedanda erkek kitlığının doğması üzerine dini liderler bu kitle idamlarının doğru olup olmadığını tartişmaya başlamışlardı. Bundan sonra padişahın yakin erkek akrabalarının bir kafese kapatılmasına karar verildi. Kafes, sultanın bir numaralı sarayı Topkapının dördüncü avlusunda apartman dairesine benzeyen küçük bölmelerden biriydi. Mehmet 6 yaşında padişah olmuştur ama 1617 ile 1839 arasında hüküm sürmüş on beş padisahın hepsi tahta çağrılmayı, mermer balkonu Haliç'e ve Boğaz'a bakan bu küçük dünyalarında bekleyip durmuşlardı.
Pasarofça Anlaşmasının üzerinden üç
yıl geçtiğinde Petro kendi statüsünü, yükseltmek için
"Tüm Rusların Imparatoru" unvanını aldı ve aynı yıl içinde
çıkardığı " Ruhani Mevzuat"la da Moskova kilisesini,
dünyada hiçbir Avrupa kralının hiçbir dinsel kurumauygulamadığı
kadar sıkı bir kontrol altına aldı.
Kutsal Rusya, "Gerçek İnanç"ın militan koruyucusu rolüne
bürününce, Osmanlı yönetimi' altında yaşamakta olan
OrtodoksIarın da ikinci sınıf vatandaşlık statüsüne pasif
biçimde razı olması zorlaştı
Osmanlı ımparatorluğu'ndaki çürüme belirtilerini teşhis
etmek kolay, ama bu imparatorluğun nasıl bu kadar
dayandığını anlayabilmek daha zordur. Bir kere o canlılık ve hayatiyetin kaynaklarından biri kesinlikle yönetici seçkinler
ve ulema arasındaki Osmanlı İ mparatorluğu'nun
mutlak İslam olduğu yolundaki i nançtı. Hali felik ister
meşru, İster zorlamalı olarak gelmiş olsun, padişahın nüfuzunu
yüceltiyor, Eyüp'te kılıcı kuşandıktan sonra, eski
kişiliği ne kadar zayıf olursa olsun, her şey değişiyordu.
Yarattıkları saray mimari yapı bakımından, merkezi bir imparatorluğun
küçük dünyası gibiydi. Zaten Abdülmecit'in istediği de buydu. Dolmabahçe onun geleceğe olan güvenini onaylıyordu. Daha önceki padişahlardan farklı olarak, o yalnızca Osmanlı geçmişini batılılaştırmaya yönelmekle yetinmedi, Avrupa ülkeler grubunun aralarına aldığı en yeni Büyük Güç olmaya layık bir imparatorluğun görkeminide saltanatına kazandırmaya çalıştı.
Dolmabahçe Sarayı'nı yapmanın ve bakımıyla başa çıkmanın giderleri öylesine büyüktü ki, çağın devlet başkanlarının çoğu böyle bir şeye kalkışamazlardı. Sarayın işletme
giderleri yılda iki milyon İngiliz lirasına kadar yükseldi.
Bu harcamalara yeni sarayın yakınında bulunan Çırağan Sarayı'nın ve III.Ahmet'in efsaneleşmiş Sadabaı'ının
yerine yapılan villanın giderleri de ekleniyordu.
Bunlar yetmiyormuş gibi, Balyan kardeşler Boğaz'ın karşı
kıyısındaki Beylerbeyi'nde yapılacak bir sarayın daha planlarını hazırlıyorlardı. Bu son çılgınlık, dört yıl sonra Abdülmecit öldüğünde hala bitirilmemişti.

Dolmabahçe'den oldukça küçük olmasına rağmen Beylerbeyi de aynı
Rokoko özentisini yansıtıyordu. Artık bu durum Tanzimat bakanlarının sabrını taşırmıştı. Abdülmecit'in ve ardından tahta geçen Abdülaziz'in bu müsrifliğini tekrar tekrar kınadılar. 1859 Ekimi'nde, çok saygı gören Mehmet Ali Paşa, Abdülmecit'in sürekli olarak "dünyanın
tüm saraylarından üstün olan sarayı için" fonlara el atmasını protesto ederek görevinden istifa etti.
Onun öldüğü tarih ve kaderin
bir başka cilvesine işaret etmektedir. Belgrad'da celladm
yağlı kementi Kara Mustafa'nın boynunda sıkışırken,
uzaklarda, bir zamanlar "Türk geliyor," diye korkan Viyana,
Estergom kent ve köylerinde kilise çanları bu sefer
Noel'i kutlamak için çalıyordu. Hiristiyanların baş belası
olan bu adamı dindaşları 25 Aralık günü idam etmişlerdi.
Ama 161O'da ulema'nın ve ilmiye'nin nüfuzu, tahttan padişah
indirecek, tahta padişah çıkaracak düzeye ulaştı ve imparatorluğun sonuna kadar da öyle devam etti. 1612 ile 1922 yılları arasında hükümdarlığı sona eren yirmi bir padişahtan on üçü, şeriata ne kadar uygun olduğu konusunda siyasal düşmanlarının açtığı sorulara cevap olarak şehülislam'ın verdiği fetvalarla tahtlarından oldular
Uzun görüşmeler 1 699 Ocak ayının son haftasında bitirilebildi
ve barış anlaşması Karlofça'da (Sremski Kartovici)
imzalandı. lmparator Leopold bu anlaşmadan pek
memnundu. Avusturyalı tüccarlara .ticaret ödünleri veren
ve Osmanlı ülkesinde yaşayan Katoliklere serbestçe ibadet
edebilme hakkı tanıyan maddeler belki en iyi cümlelerle
kaleme alınmamıştı, ama görünüşe göre Habsburg
imparatoruna, Osmanlı devletinin içişlerine karışma yetkisi
veriyordu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu
Baskı tarihi:
1993
Sayfa sayısı:
323
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sabah Kitapları
Baskılar:
Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu
Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu
Elinizdeki kitap, 1683 Viyana Kuşatması'ndan başlayıp, 1922'de saltanatın kaldırılmasına kadar geçen yaklaşık üç yüz yılda Osmanlı İmparatorluğu'nda olup bitenlerin öyküsünü sürükleyici bir üslupla anlatıyor. Alan Palmer'ın, Batılı gözüyle ve zengin bir birikimle kaleme aldığı kitap son yıllarda Doğu Avrupa ve Batı Asya'da meydana gelen değişimler üzerindeki Osmanlı geçmişinin etkilerini anlamak ve günümüzü daha iyi değerlendirebilmek için önemli ipuçları veriyor.

Alan Palmer sekiz tarihi biyografinin yazarıdır. Bunlar arasında Çar I. Aleksandr, Bernadotte, Bismarck, Kayzer II. Wilhelm ve Kemal Atatürk'ün kısa yaşamı da yer almaktadır. Birkaç askeri ve diplomatik tarih de yazmış olan Palmer'ın, The Penguin Dictionary of Modern History (Penguin Çağdaş Tarih Sözlüğü) adlı bir eseri de vardır.

Kitabı okuyanlar 8 okur

  • Selçuk
  • İlhan Çağlar

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%20 (1)
9
%0
8
%20 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0