Sosyal Demokraside Bölüşme Yılları

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
1 beğeni  · 
29 gösterim
Yöntemlerinden dolayı, burjuva toplum temellerinin devam ettirilmesi amacı ile suçlanma bahasına "sosya ldemokrasi", sosyalizmin anladığı anlamda, "sınıf mücadelesini", "sosyalist devrimi" ve "proleterya diktatörlüğünü" reddetmiştir. "Sosyal demokrasi" veya "demokratik sosyalizm" amacına, kapitalist yapı içinde, uzlaşmalarla varmayı amaçlamakla farklılaşmıştır.
"Sosyal demokratlar" başarıya ulaştıkları ülkelerde, sosyal düzeni, ağır ağır ve muhalefette iken bile, işçi ve meslek örgütleri ile halk eğitiminden, kültür kurumlarına uzanan bir örgütlenme ağı kurmak gibi demokratik yöntemlerle değiştirmeye yönelmişler; bu politikalarıyla, daha katı sosyalizme ve komünizme gereksinme bırakmamakla övünmüşlerdir. İdeolojilerini, toplumun bütün kesimleri için aynı derecede geçerli bir ahlaki ideal olarak tanımlamışlardır.

"Sosyal demokratlar", genellikle, sermaye birikimini uygun zamanlarda sağlamış ülkelerde, "reform"larla, sınıflar arasında "uzlaşma"lar sağlayarak başarı göstermişlerdir. Bu yanları ile, bir "bölüşüm" ideolojisi olarak da nitelenmişlerdir.