Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi

·
Okunma
·
Beğeni
·
510
Gösterim
Adı:
Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054336760
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nüve Kültür Merkezi
Geçmiş dönemler yaşayan ilim, fikir ve sanat erbabını tanıtanlar şöhretini ve mirasını devam ettirenler, eserlerini okutan, yayınlayan talebeleri, eserlerine şerhler ve haşiyeler yazmak suretiyle onların temsil ettiği fikir ve sanat ekolüne mensup olan takipçileri olmuştur. Bazı sanat ve fikir adamları da vardır ki belli bir siyasi otoritenin himayesini kazanarak bu siyasi otoritenin gölgesinde şöhretin zirvesine yükselmiş oldukları görülür. Nice güçlü fikir ve sanat adamları vardır ki, kendi dönemlerindeki siyasi otoriteye muhalif bir konumda olmalarından dolayı siyasi gücün hışmına maruz kalarak nam ve nişaneleri unutulmaya ve silinmeye...
Seyid Ahmet GÜLTEKİN
Seyid Ahmet GÜLTEKİN Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi'ni inceledi.
320 syf.
·5 günde
Prof. Dr. Mikail Bayram Kitabında Ahi Evren Hace Nas!rü'd-din Mahmud (Nasrettin Hoca) nın sadece nüktedan olmadığı, Anadolu Selçukluları devrinin, büyük bir ilim ve fikir adamı olduğunu belgeleri ile ortaya koymaktadır. Kendisine ait takribi 25 civarında eserinin bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca Ahi Evren ile Mevlana arasındaki sürtüşmenin hangi safhalara vardığını hayretler içerisinde okuyorsunuz. Moğol saldırılarına karşı Âhi ve Türkmenleri örgütleyerek direnen Ahi Evren bu yönü ile de iyi bir lider olduğunu ortaya koymuştur. Bu mücadelede eşi Fatma Bacı Dünyanın ilk kadın sivil toplum örgütü Bacıyan-ı Rum’ u kurmuştur. Yani Rum Bacıları örgütüdür. O tarihlerde Anadolu, İslam dünyasında Rum diyarı olarak adlandırılmaktaydı. Fatma Bacı eşinden esinlenerek kadınların da ekonomik, kültürel ve askeri olarak toplum hayatında aktif rol üstlenmelerini sağlamaya çalışmıştı. Ama ne yazıktır ki bu gayretleri ve mücadeleleri onlara hep acı ve keder olarak geri dönmüştür. Hatta Mevlana hem Ahi Evren’ e hem de eşine hicivli şiirleri ile acımasızca eleştirmiştir. Hoşgörünün simgesi olan Mevlana’ nın hicivli şiirleri ni anlamakta kendimce sıkıntı çektim. Bu güne kadar Ahi Evren Hace Nas!rü'd-din Mahmud’ u bize hep göle maya çalan insan olarak lanse etmeleri acaba Moğollar dan kalma geleneğin devamı olsa gerektir diye düşünüyorum. Bu konuda niye araştırmalar yapılmamıştır? Niye eserler yazılmamıştır? Anlamak zor. Mevlana bizim se eğer, Ahi Evren Hace Nas!rü'd-din Mahmud, Hacı, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Taptuk Emre ve daha adlarını yazamadığım tüm Gönül Erleri de bizimdir. Tarih okumayı seven okurlar için ezber bozan bir kitap. Okur iken bir yandan başka eserlere de bakmanıza vesile oluyor, bu nedenle okumalarını tavsiye ederim.
Kara
Kara Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi'ni inceledi.
320 syf.
·5 günde·Beğendi·10/10
Ahi Evran ile Nasrettin Hoca' nin aynı kişi olduğunu ve Mevlana' nin Ahi Evran' dan nefret ettiğini, Ahi Evran' ı Moğollara
öldürttüğünü anlatan bir kitaptır. Mevlana Nasreddin' i subyancilikla, Nasreddin ise Mevlana' yı livatayla suçlamaktadır. Nasreddin lakaplı Ahi Evran devlet teşkilatında görevlidir. O dönemde Mevlana giderek güçlenmiştir ve Moğollarla işbirliği yapmiştir. Mevlana, mesnevisinde Nasreddin' i hicveder nitelikte satırlar yazmış diye detayları anlatan bir kitapti.
Hüsamettin Çalışkan
Hüsamettin Çalışkan Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi'ni inceledi.
319 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
Bütün bildiklerim alt üst oldu. Şaşkın durumdayım. Belgeleri de var ve mantıklı deliller öne sürülmüş. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çünkü çok önemli bilgiler var...
Ünal Özüm
Ünal Özüm Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi'ni inceledi.
320 syf.
·33 günde·3/10
Ahi Evren Hace Nasiru'd-din Mahmut (Nasrettin Hoca) ile Mevlana Celalü'd-din-i Rumi çekişmesini kaynaklarla gün yüzüne çıkaran bir bir kitap.

Kaynaklara dayanılması açısından değerli bir kaynak, ancak belirtmek isterim ki; kelimesi kelimesine bir çok tekrarın varlığı ve Türkçe yazılmasına özen gösterilmemesi nedeni ile benim açımdan oldukça olumsuz etki yarattı. Tekrarları çıkarsak her halde 320 sayfalık kitap 200 sayfaya düşer.

Ayrıca yazarın kendini fazlaca övmesi ayrı bir eleştiri konusu. Bırakın okur sizi övsün.

Bir başka eleştiri konusu ise başka yazarlarla sürtüşmelerini kitaba alıntılaması. Bir tarihi değerlendirme kitabı yazıyorsunuz, gündelik yazar sürtüşmelerini buraya taşıyorsunuz. Olmamış.

Eleştiriye rağmen gerçeklerin bilinmesi açısından okunabilir..
Mevlana iblis dediği bu şahsın, yani Ahi Evren'in (Şeyh Nasirü'ddin) şems'i öldürttüğüne de işarette bulunarak bir rubaisinde şöyle demektedir.
"0 kimse ki, iblis gibi ölüp gitti. Sandı ki, Şems-i Tebrizi öldü" 260
Kaynak Menakibü'l-arifin, II, 687.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054336760
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nüve Kültür Merkezi
Geçmiş dönemler yaşayan ilim, fikir ve sanat erbabını tanıtanlar şöhretini ve mirasını devam ettirenler, eserlerini okutan, yayınlayan talebeleri, eserlerine şerhler ve haşiyeler yazmak suretiyle onların temsil ettiği fikir ve sanat ekolüne mensup olan takipçileri olmuştur. Bazı sanat ve fikir adamları da vardır ki belli bir siyasi otoritenin himayesini kazanarak bu siyasi otoritenin gölgesinde şöhretin zirvesine yükselmiş oldukları görülür. Nice güçlü fikir ve sanat adamları vardır ki, kendi dönemlerindeki siyasi otoriteye muhalif bir konumda olmalarından dolayı siyasi gücün hışmına maruz kalarak nam ve nişaneleri unutulmaya ve silinmeye...

Kitabı okuyanlar 8 okur

  • Özlem
  • Ünal Özüm
  • Kara
  • Murat
  • Ömer Lütfi
  • Hüsamettin Çalışkan
  • Gökhan Aktaş
  • Seyid Ahmet GÜLTEKİN

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (3)
9
%33.3 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%16.7 (1)
2
%0
1
%0