Adı:
Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi
Baskı tarihi:
Ocak 2016
Sayfa sayısı:
368
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051721057
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk örgütlü muhalif hareketi olan Jöntürkler kimlerdi? 1908 Devrimi'ne giden yolda nasıl bir rol oynadılar, siyasi hedefleri nelerdi? Cumhuriyet'in ilanına ve sonrasındaki politik ve sınıfsal mücadelelere nasıl bir etkileri oldu? Yuriy Aşatoviç Petrosyan, bütün bu sorular ekseninde Jöntürk hareketi tarihinin temel dinamiklerine ışık tutuyor.

Çalışma, bir yandan XIX. yüzyılın 60'lı ve 70'li yıllarına yayılan meşrutiyet hareketinin siyasal yapısına ve XIX. yüzyılın sonlarıyla XX. yüzyılın başlarındaki Jöntürk eylemlerine odaklanırken; öte yandan Jöntürk hareketinin toplumsal tabanını, hedeflerini, siyasal programını, önderlerinin düşünce yapısını ve hareketin kaydettiği gelişmeleri gözler önüne seriyor. Yazar, Jöntürklerin, gizli toplantılarla başlayan örgütlenme deneyimlerinden, sultanla açıktan açığa pazarlık yapmalarına değin geçen mücadele sürecini tarihsel materyalizm penceresinden ortaya koyuyor.

Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi, Türk halkında ulusal bilincin doğuşunu yansıtan ve aynı zamanda Osmanlı-Türkiye modernleşme sürecinde emperyalizmin ekonomik ve politik yayılmasına karşı ilk itirazı ifade eden Jöntürk hareketinin, diğer bir deyişle burjuva devrimci düşünce yapısının ve burjuva devrimine giden yolun tarihî belgeseli olma özelliği taşıyor.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Adı geçen derginin çevresinde yetenekli şair ve yazarlar toplanmıştı: Halit Ziya, Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Samipaşazade Sezai ve ötekiler. Halktan, ülkenin toplumsal ve politik yaşantısının en önemli sorunlarından çok uzak olan bu edebiyat grubu için pesimizm ve sessizlik ruhu karakteristiktir. Servet-i Fünuncuların bu özelliğinin nedenlerini tahlil eden Alkayeva, ‘bunun yarı sömürge bir ülkede, zulüm yıllarında yaşamaya başlayan burjuva aydın sınıfın trajedisi ve gerçeği gizleyen tepkisi olduğunu’ belirtiyor.
Temmuz 1908 devrimci patlayışından sonra, Jöntürklerin politikalarının tam bir eleştirisini yapan Lenin, Ekim 1908’de şöyle yazıyordu: “Jöntürkler ılımlı ve çekingen oldukları için övülüyorlar; yani yaptıkları devrim cılız olduğu için, yani halkın aşağı tabakalarını uyandırmadığı, yığınlara gerçek bağımsızlık çağrısında bulunmadığı için, yani Osmanlı İmparatorluğu’nun başlayan ilk proleter hareketine düşman olduğu için... övülüyorlar.” Lenin, Jöntürklerin, Türk topraklarının yağmasının devamına imkan verdikleri için övüldüklerini ve bu övmenin emperyalist devletlerin görüş açılarına uygun bir övme olduğunu belirtir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi
Baskı tarihi:
Ocak 2016
Sayfa sayısı:
368
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051721057
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk örgütlü muhalif hareketi olan Jöntürkler kimlerdi? 1908 Devrimi'ne giden yolda nasıl bir rol oynadılar, siyasi hedefleri nelerdi? Cumhuriyet'in ilanına ve sonrasındaki politik ve sınıfsal mücadelelere nasıl bir etkileri oldu? Yuriy Aşatoviç Petrosyan, bütün bu sorular ekseninde Jöntürk hareketi tarihinin temel dinamiklerine ışık tutuyor.

Çalışma, bir yandan XIX. yüzyılın 60'lı ve 70'li yıllarına yayılan meşrutiyet hareketinin siyasal yapısına ve XIX. yüzyılın sonlarıyla XX. yüzyılın başlarındaki Jöntürk eylemlerine odaklanırken; öte yandan Jöntürk hareketinin toplumsal tabanını, hedeflerini, siyasal programını, önderlerinin düşünce yapısını ve hareketin kaydettiği gelişmeleri gözler önüne seriyor. Yazar, Jöntürklerin, gizli toplantılarla başlayan örgütlenme deneyimlerinden, sultanla açıktan açığa pazarlık yapmalarına değin geçen mücadele sürecini tarihsel materyalizm penceresinden ortaya koyuyor.

Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi, Türk halkında ulusal bilincin doğuşunu yansıtan ve aynı zamanda Osmanlı-Türkiye modernleşme sürecinde emperyalizmin ekonomik ve politik yayılmasına karşı ilk itirazı ifade eden Jöntürk hareketinin, diğer bir deyişle burjuva devrimci düşünce yapısının ve burjuva devrimine giden yolun tarihî belgeseli olma özelliği taşıyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Ozan deniz
  • Ezgi

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%100 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0