1000Kitap Logosu
Sosyalizm ve Savaş
Sosyalizm ve Savaş
Sosyalizm ve Savaş

Sosyalizm ve Savaş

OKUYACAKLARIMA EKLE
9.3
25 Kişi
101
Okunma
25
Beğeni
1.726
Gösterim
176 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 4 sa. 59 dk.
Basım
Türkçe · Türkiye · Sol Yayinlari · 1992 · Karton kapak · 9789757399230
Diğer baskılar
Sosyalizm ve Savaş
Sosyalizm ve Savaş
Sosyalizm ve Savaş
İçindekiler Önsözler İlk Yabancı Baskıya Önsöz İkinci Baskıya Önsöz 1. Bölüm: Sosyalizmin İlkeleri Ve 1914-1915 Savaşı Sosyalistlerin Savaşa Karşı Tutumları Modern Zamanların Tarihinde Savaş Türleri Saldırgan Ve Savunucu Savaş Arasındaki Ayrım Bugünkü Savaş Emperyalist Bir Savaştır Köleliği Sürdürmek Ve Güçlendirmek İçin Büyük Köle Sahipleri Arasındaki Savaş "Savaş, Politikanın Başka Araçlarla Devamıdır" (Yani Şiddet) "Araçlarıyla" Belçika Örneği Rusya Niçin Savaşıyor? Sosyal-Şovenizm Nedir? Basle Bildirisi Marx Ve Engels'e Yapılan Yanlış Atıflar Iı. Enternasyonalin Çöküşü Sosyal-Şovenizm Tastamam Bir Oportünizmdir li> Oportünistlerle Birlik Olmak, İşçilerle "Kendi" Ulusal Burjuvazileri Arasında İttifak Kurmak Ve Uluslararası Devrimci İşçi Sınıfını Parçalamak Demektir "Kautskicilik" Marksistlerin Sloganı, Devrimci Sosyal-Demokrasi Sloganıdır Siperlerde Doğan Kardeşleşme Örneği İllegal Örgütün Önemi Emperyalist Savaşta "Kendi" Hükümetinin Yenilgisi Üzerine Pasifizm Ve Barış Sloganı Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı 2. Bölüm: Rusya'da Sınıflar Ve Partiler Burjuvazi Ve Savaş İşçi Sınıfı Ve Savaş Devlet Dumasında Rus Sosyal-Demokrat İşçi Grubu Ve Savaş 3. Bölüm: Enternasyonalin Yeniden Kurulması Sosyal-Şovenlerin Ve "Merkez"İn Yöntemi Muhalefetin Durumu Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi Ve Iıı. Enternasyonal 4. Bölüm: Bölünmenin Tarihi Ve Rusya'da Sosyal-Demokrasinin Bugünkü Durumu "Ekonomistler" Ve Eski İskra (1894-1903) Menşevizm Ve Bolşevizm (1903-1908) Marksizm Ve Tasfiyecilik (1908-1914) Marksizm Ve Sosyal-Şovenizm (1914-1915) Rus Sosyal-Demokrasisinde Bugünkü Durum Partimizin Görevleri Proletarya Devriminin Asker" Programı Burjuva Pasifizmi Ve Sosyalist Pasifizm Birinci Makale (Ya Da Bölüm). - Dünya Politikasında Dönüm Noktası İkinci Makale (Ya Da Bölüm). - Kautsky Ya Da Turati'nin Pasifizmi Üçüncü Makale (Ya Da Bölüm). - Fransız Sosyalistlerinin Ve Dördüncü Makale (Ya Da Bölüm). - Zimmerwald Yol Ayrımında Balkanlardaki Ve İran'daki Olaylar İkinci Enternasyonalin Çöküşü (Seçme) Savaşan Bütün Ülkelerin Askerlerine Çağrı Kardeşleşmenin Anlamı Savaş Ve Devrim İşçi Ve Asker Vekilleri Sovyetler Bütün Rusya İkinci Kongresi Barış Üzerine Rapor Barış Üzerine Karar Günümüzün Başlıca Görevi Kahince Sözler Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresi Uluslararası Durum Ve Komünist Enternasyonalin Temel Görevleri Üzerine Rapordan Açıklayıcı Notlar (Tanıtım Yazısından)
4 mağazanın 9 ürününün ortalama fiyatı: ₺8,04
9.3
10 üzerinden
25 Puan · 3 İnceleme
zaimoğlu mehmet
Sosyalizm ve Savaş'ı inceledi.
176 syf.
·
Puan vermedi
SERMAYE VE MÜLKİYETTE TEDBİRCİLİK • Sermaye ve mülkiyette tedbircilik, 19'uncu Asırla 20'nci Asrın en buhranlı dâvası, dehhâmeleşmiş ferdî sermaye ve mülkiyet illetinin deva meselesi... • Yuvarlandıkça kütlesi büyüyen ve kütlesi büyüdükçe yuvarlanması şiddetlenen kardan bir küre gibi, bütün içtimaî emek ve iş vâhidini, birike birike, adaletsiz ve ölçüsüz, basit bir mekanika zaruretine esir edici başıboş ferdî sermaye sistemi, ne bizim dünya görüşümüzle barışabilir, ne da eşiğinde bulunduğumuz yeni dünyanın şartlariyle... • Sosyalizma ve Komünizma bu yüzden doğdu; Faşizma ve Nazizma da Liberalizma faciasına, bunların bir aksülâmeli halinde, boş yere bir ruh ve cemiyet müeyyidesi aradı. • Şu kadar ki, Müslümanın, hem Hıristiyana, hem Yahudiye, hem de Allah’sıza zıt olması, bunların da kendi aralarında birbirlerine aykırı olmaları gibi, bizim dehhâmeleşmiş ferdî sermayeciliğe düşmanlığımız, bugünkü haliyle kapitalizmaya zıt olduğu kadar, hattâ daha fazla; komünizma ve sosyalizmaya aykırıdır. • Bizim, başıboş, dehhâmeleşmiş ferdî sermaye ve mülkiyette tedbirciliğimiz, bu ana kadar ana hatlarını çizdiğimiz 6 temel ölçünün billûrlaştırdığı dünya görüşü içinde her ferde, her iş sahasında, her mülkiyet hakkını veren, fakat bu mülkiyetlerin başta emek ölçülerini körletecek, onları emeksiz tasarruf edecek, onların bedavadan hisse senetlerini toplayacak surette birikmesine, sistemleşmesine ve teşebbüse geçmelerine mâni olan; böylece büyük bir sanatkâr, bir mütefekkir, bir kâşif, bir asker ve bir hammal ve bir memur arasında, her birinin değişik kazanç ölçüleriyle temsil edecekleri iş vâhitlerini, sadece hikmetsiz bir teraküm hikmetiyle yutmak iktidarına set çeken, yeni dünyanın müjdecisi, kurtarıcı sistemdir. • Bu sistemin tek cümle içinde madde ve ruh mekanizmasını belirtmek için, şehri su baskınına karşı korumak gayesiyle açılmış büyük kanal misali verelim: Şehirde nasıl her santimetre murabbaının çekeceği sudan fazlası bu kanala akacak, orada toplanacak, istenilen istikamete sürülecek, böylece şehir su baskınından kurtarılmış olacaksa; bizim cemiyetimizin ferdî sermaye ve mülkiyet çevrelerinde bellibaşlı mikyaslari taşıran kıymetler de, ellerdeki ölçülü kalıplara göre, kendi kendisine taşacak, cemiyet sarnıcına akacak, orada toplanacak ve devlet emrinde içtimaî sermaye ve mülkiyeti temsil edecektir. • Devlet emrindeki içtimaî sermaye ve mülkiyet, bütün cemiyeti, bütün uzuvlariyle, beşikten mezara kadar kefalet ve sahabet kanatları altında tutacaktır. • Ancak böyle bir nizam altındadır ki, bütün ömrünce hâmızlı hava yutmaya mahkûm bir madde işçisinden, beynine kan terleterek insanlığa hayat inşa eden bir fikir işçisine kadar, az veya çok, her türlü emek vâhidi, bu vâhitlerin itibarî senetlerini, keyfiyet değerleri dışında, sadece kemmiyet imtiyazlariyle köpürten zümrelere karşı, acıklı iflâsından kurtulacaktır. • Bugün yalnız ana prensibini belirtmekle kaldığımız bu sistem, kapitalizma ile sosyalizma arasında her birinin eğri taraflarını tasfiye edip doğru taraflarını birleştiren, iktisadî bir mihraktır; kendisi de mihrakların mihrakına bağlıdır. • Hazım cihazı yoluyle gelen istiraplarımız, istirapların en kabası olsa da, en göze görüneni, yâni en gerçek kabul edileni bulunduğuna göre, bu plânda bir asırdır kurtuluşunu arayan insanlık, komünizma gibi, başıboş kapitalizmadan bir derece daha bâtıl ve üstün hak ve keyfiyet değerlerini dibinden kazıyıcı müflis bir tecrübeden sonra, bu havanın tahakkuk vasatîsini, sadece ferdî sermaye ve mülkiyetin dehhâmesine mâni tedbirler manzumesinde bulacaktır. • Ve hemen belirtelim ki, yeni sistem, ezelî ve ebedî İslâmdan başka hiç birşey değildir. Necip Fazıl Kısakürek / İdeolocya Örgüsü / TEMEL PRENSİPLER
Sosyalizm ve Savaş
OKUYACAKLARIMA EKLE
5
V
Sosyalizm ve Savaş'ı inceledi.
176 syf.
Vladimir İlyiç Lenin • Sosyalizm ve Savaş
Bu kitapta Lenin, dünya savaşının çıkışıyla ve Almanya'da işçi hareketinin kendi burjuvazisine destek vermesiyle büyük tartışmaların yapıldığı yıllarda, emperyalist savaşı iç savaşa çevirme anlayışları doğrultusunda Bolşeviklerin savaşa, ayaklanmaya, devrime ve kurucu iktidara ilişkin temel görüşlerini ortaya koyuyor… Ders niteliği taşıyan ciddi bir yapıt. Tartışmayı sevenler için iyi bir fırsat!
Sosyalizm ve Savaş
OKUYACAKLARIMA EKLE
11